Наказ N 416/299 від 29.12.2000 р.

Наказ N 416/299 від 29.12.2000 р. Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві

Спільний наказ Держкомстату та Держбуду від 29 грудня 2000 р. № 416/299 Про затвердження типових форм первинних документівз обліку в будівництві Спільний наказ Держкомстату та Держбуду від 29 грудня 2000 р. № 416/299 На виконання ст.14 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну статистику” та у зв’язку з впровадженням з 1 січня 2001 р. спрощеного порядку визначення вартості будівництва наказуємо: 1. Затвердити типові форми первинних облікових документів з обліку в будівництві що додаються і ввести їх в дію з січня 2001 року: ф. № КБ-2в “Акт приймання виконаних підрядних робіт”; ф. № КБ-3 “Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрат”. 2. Поширити: ф. № КБ-2в на будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи підприємств усіх видів економічної діяльності незалежно від форми власності що виконують будівельні і монтажні роботи роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств установ та організацій державної форми власності; ф. № КБ-3 на всі будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи підприємств усіх видів економічної діяльності незалежно від форми власності що виконують будівельні і монтажні роботи роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи за рахунок усіх джерел фінансування. 3. Управлінню методології та планування Держкомстату України Р.Павелко у місячний термін надіслати Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим обласним Київському та Севастопольському міським управлінням статистики органам виконавчої влади зразки затверджених форм первинної облікової документації. 4. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики виробництва Держкомстату України Н.Луценко та Управлінню реформування ціноутворення методології експертизи та контролю вартості будівництва Держбуду України П.Губень надавати методологічну допомогу будівельним підприємствам і організаціям у процесі впровадження в облікову практику затверджених форм первинного обліку що наведені в п.1 даного наказу. Голова Держкомстату України О.Осауленко Голова Держбуду України В.Гусаков