Наказ N 3 від 04.01.2001 р.

Наказ N 3 від 04.01.2001 р. Про подання річної звітності за 2000 рік

Наказ від 4 січня 2001 р. № 3 Про подання річної звітності за 2000 рік Наказ від 4 січня 2001 р. № 3 Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та Порядку подання фінансової звітності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 наказую: Керівникам організацій що входять до сфери управління Комітету: 1. Забезпечити подання фінансової річної звітності за 2000 рік особисто головними бухгалтерами в обсязі форм: “Баланс” – форма № 1 “Звіт про фінансові результати” – форма № 2 “Звіт про рух грошових коштів” – форма № 3 “Звіт про власний капітал” – форма № 4 “Примітки до фінансової звітності” – форма № 5 Пояснювальна записка з розшифровкою дебіторської і кредиторської заборгованості. Термін подання - до 23 лютого 2001 року. Для підприємств і організацій які мають у своєму складі філії відділення та інші відокремлені підрозділи на самостійному балансі – до 1 березня 2001 року. 2. На виконання статті 12 Закону України “Про державну статистику” подати: “Звіт про основні показники діяльності підприємства за 2000 рік” – форма № 1 – до 15 лютого 2001 року. Разом з річним звітом: “Звіт про введення в дію об’єктів соціально-культурного призначення та виконання підрядних робіт” – форма № 1 БК; “Звіт про основні показники діяльності проектно-вишукувальної організації” – форма № 4-КБ; “Звіт про виконання науково-технічних робіт” – форма № 2Н; “Звіт про використання робочого часу” – форма № 3ПВ; “Звіт з праці” – форма № 1 ПВ; “Звіт про собівартість будівельно-монтажних робіт” - форма №2С; “Звіт про використання виробничої площі” - № 1 ВВП. 3. При складанні звітів урахувати рекомендації Міністерства фінансів по перевірці узгодженості показників форм річного фінансового звіту. Звіти подаються в тисячах гривень. 4. На період складання річних фінансових звітів не відволікати на інші роботи працівників бухгалтерського обліку. Голова Комітету В.Гусаков