Наказ N 16 від 23.01.2001 р.

Наказ N 16 від 23.01.2001 р. Про виконання вимог рішення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення від 18 грудня 2000 р

Наказ від 23 січня 2001 р. № 16 Про виконання вимог рішення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення від 18 грудня 2000 р. Наказ від 23 січня 2001 р. № 16 Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення розглянувши на засіданні 18 грудня 2000 р. питання – про стан виконання вимог Закону України “Про охорону праці” щодо дотримання вимог охорони праці під час проектування будівництва та реконструкції підприємств об’єктів засобів виробництва відмітила наявність істотних недоліків в цій роботі окремих проектних і будівельних організацій та промислових підприємств. Перевірками що проводились інспекціями держархбудконтролю та територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці під час підготовки вказаного питання для розгляду на засіданнях Національної ради встановлено що на момент перевірки не мали дозволу органів Держнаглядохоронпраці на виконання проектних робіт ВАТ “Укргідроспецфундаментбуд” АТ “Дніпроважмаш” Інститут “Дніпроцивільбуд” та інші. В значній кількості випадків проектна документація на об’єкти які заново будуються і реконструюються до початку робіт не пред’являється в експертно-технічні центри ЕТЦ для проведення експертизи на відповідність об’єктів вимогам охорони праці. Так будівельна фірма “Цемент-4” в м.Кременчуці вела будівництво асфальто-бетонного заводу за проектом що не пройшов експертизи. АТЗТ “Прогрес-технологія” вела реконструкцію блоку іспитових стендів компресорного виробництва теж за проектом який не пройшов попередньої експертизи. В Рівненській області КП “Будінвестсервіс” БУ-39 ВАТ “Центростальконструкція”; в Дніпропетровській області ВАТ “Будівельно-монтажний трест №17” ВАТ “Трест “Криворіж-стальконструкція” вели будівельно-монтажні роботи без наявності проектної документації. А при реконструкції площі “Слави” та проспекту “Дружби народів” в м.Києві яку проводив ВАТ трест КМБ-1 проектно-технологічна документація почала надходити після початку будівництва. У Вінницькій області 38 об’єктів виробничого призначення не прийняті в експлуатацію через відсутність попередньої експертизи проектно-технічної документації. При прийнятті в експлуатацію 15 розподільчих трансформаторних підстанцій споживачів була встановлена невідповідність їх вимогам Правил облаштування електроустановок. При будівництві газопроводів в Івано-Франківській області підприємствами “Богородчанигаз” і “Коломиягаз” виявлено відхилення від проекту прокладання трас газопроводів і дані відхилення не були узгоджені з проектними організаціями. В Закарпатській області при перевірці газомонтажних підприємств використовувались труби та ізоляційні матеріали без сертифікатів якості. Проекти на будівництво і установку об’єктів підвищеної небезпеки до їх реєстрації проходять експертизу в експертно-технічних центрах на відповідність нормативним актам з охорони праці проте якість проектної документації залишається ще на низькому рівні. З вказаних та інших причин мали місце аварії з людськими жертвами. Так на Ямпільському приладобудівному заводі Вінницької області через обвалення перекриття загинула робітниця. При реконструкції житлового будинку по вул. П.Мирного 17 в м.Києві внаслідок деформації фундаменту обвалилась частина стіни і при цьому смертельно травмувала людину. На Північному гірничо-збагачувальному комбінаті Дніпропетровської області завалилося 3000 кв.метрів покрівлі. Обвалився дах 30х30 будівлі спортзалу спортивного комплексу комбінату ім.Ілліча у м.Маріуполі Донецької області. Гострою залишається проблема безпечного газокористування у житловому фонді. Дуже повільно вирішується питання щодо герметизації вводів газових мереж у житлові будинки. Викликає занепокоєння проблема реконструкції мостів та шляхопроводів яких сьогодні налічується в державі 3710 і серед них 140 знаходяться в аварійному стані. Продовжує ускладнюватись ситуація у сфері поводження з токсичними промисловими та побутовими відходами. Проблеми безпечної життєдіяльності населення під час проектування будівництва та реконструкції підприємств об’єктів житлових будівель з кожним роком набувають все більшої актуальності для складних геолого-екологічних та структурно-тектонічних умов України де поширюється більше 20 видів небезпечних процесів природного та природно-техногенного походження. Майже в 200 містах і селищах зафіксовано понад 18 тисяч зсувонебезпечних ділянок. З кожним роком кількість надзвичайних ситуацій викликаних тим чи іншим процесом збільшується. В той же час через відсутність належного контролю з боку відповідних органів влади на стадії проектних робіт та відведення територій під освоєння створюють умови для стихійного їх освоєння і ненормативної забудови без упереджуючих заходів по стабілізації та приведенню їх в нормативний для освоєння стан. Мають місце в цій роботі й інші недоліки. З метою безумовного виконання вимог рішення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення від 18 грудня 2000р. протокол № 4 щодо дотримання вимог охорони праці під час проектування будівництва та реконструкції підприємств об’єктів і засобів виробництва наказую: 1. Керівникам проектно-вишукувальних установ та організацій що належать до сфери управління Комітету забезпечити безумовне виконання вимог Закону України “Про охорону праці” під час проектування будівництва і реконструкції будівель і споруд. 2. Запропонувати керівникам будівельних корпорацій розглянути в І кв. 2001 р. стан виконання вимог Закону України “Про охорону праці” щодо дотримання вимог охорони праці під час проектування будівництва та реконструкції підприємств і об’єктів та здійснити додаткові заходи спрямовані на підвищення рівня безпеки праці. 3. Рекомендувати керівникам Держжитлокомунгоспу АР Крим облжитлокомунуправлінь Севастопольських міськкомунуправління і міськжитлоуправління галузевих управлінь і об’єднань м. Києва розглянути в І кв. 2001 р. стан виконання вимог Закону України “Про охорону праці” щодо дотримання вимог охорони праці під час проектування будівництва реконструкції та експлуатації житлово-комунальних об’єктів і вжити заходів щодо усунення наявних недоліків. 4. Керівникам управлінь та відділів Комітету: - постійно здійснювати розробку нових і перегляд чинних нормативних документів з проектування будівництва та реконструкції будівельних об’єктів з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці”; - організувати і провести в І кв. 2001 р. повторний інструктаж з питань охорони праці з усіма працівниками відповідних управлінь та відділів з урахуванням їх специфіки. 5. Начальнику Відділу підвідомчих організацій В.Гибелинді : - організувати разом з управліннями та відділами Комітету розробку в І кв. 2001 р. Галузевої програми поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 рр.; - згідно з Положенням про навчання з питань охорони праці затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 11.11.98 № 94 організувати і провести у 2001 році навчання та перевірку знань з охорони праці заступників керівників головних інженерів науково-дослідних і проектно-вишукувальних установ і організацій сфери управління Комітету. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Комітету Г.Семчука. Голова Комітету В.Гусаков