Наказ N 21 від 26.01.2001 р.

Наказ N 21 від 26.01.2001 р. Про затвердження Положення про проведення конкурсу кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового призначення, збудованих і прийнятих в експлуатацію у 2000 році в Україні

Наказ від 26 січня 2001 р. № 21 Про затвердження Положення про проведення конкурсу кращихбудинків і комплексів житлово-цивільного та промисловогопризначення збудованих і прийнятих в експлуатацію у 2000 році в Україні Наказ від 26 січня 2001 р. № 21 Згідно з Положенням про Державний комітет будівництва архітектури та житлової політики України затвердженим Указом Президента України від 09.12.97 № 1342/97 з метою подальшого підвищення якості проектування і будівництва виявлення кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового призначення збудованих і прийнятих в експлуатацію у 2000 році поширення передового досвіду і майстерності в будівництві а також в ознаменування 10-ї річниці незалежності України наказую: 1. Затвердити Положення про проведення конкурсу кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового призначення збудованих і прийнятих в експлуатацію у 2000 році в Україні що додається. 2. Провести конкурс кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового призначення збудованих і прийнятих в експлуатацію у 2000 році згідно з затвердженим Положенням. 3. Для проведення конкурсу затвердити журі. Склад журі додається додаток 1 . 4. Установити термін подання матеріалів на конкурс до 21 червня 2001 року. Матеріали що надійшли пізніше зазначеного строку до участі в конкурсі не допускаються. 5. Для попереднього розгляду матеріалів конкурсу безпосереднього ознайомлення з об`єктами та підготовки пропозицій журі створити експертну комісію. Склад комісії додається додаток 2 . 6. Експертній комісії до 2 липня поточного року внести пропозиції журі конкурсу щодо присудження відповідних призових місць об`єктам що представлені на конкурс. 7. Доручити журі конкурсу підбити підсумки конкурсу до 10 липня 2001 року і подати на затвердження Держбуду України пропозиції щодо присудження об`єктам призових місць та дипломів. 8. НДІ будівельного виробництва В.Балицький : - до 5 липня 2001 року організувати фотовиставку кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового призначення; - до 20 липня 2001 року підготувати проект наказу Держбуду за підсумками конкурсу; - до 1 серпня 2001 року виконати оформлення дипломів та грамот для нагородження переможців конкурсу. 9. Держархбудінспекції України В.Папка : - оформлення результатів проведення конкурсу завершити до 1 серпня 2001 року; - довести цей наказ до відома всіх зацікавлених організацій. 10. Управлінню апарату А.Григор забезпечити публікацію інформації про проведення конкурсу та його підсумки в засобах масової інформації. Голова Комітету В. Гусаков ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держбуду Українивід 26.01.2001 № 21 ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсу кращих будинків і комплексівжитлово-цивільного та промислового призначення збудованих і прийнятих в експлуатацію у 2000 році в Україні 1. Конкурс кращих житлово-цивільних та промислових будинків і комплексів збудованих в Україні проводиться Держбудом України з метою подальшого поліпшення якості будівництва узагальнення і поширення передового досвіду в житлово-цивільному та промисловому будівництві. Конкурс має на меті виявити високу якість виконаних будівельно-монтажних робіт у закінчених будівництвом мікрорайонах комплексах і на окремих об`єктах житлово-цивільного та промислового призначення. Об`єкти які подаються на конкурс повинні мати високу якість будівельно-монтажних робіт вдалі проектні рішення вносити вагомий вклад у розвиток української національної архітектури. 2. Для підведення підсумків конкурсу створюється журі у складі працівників Держбуду України Центрального комітету профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Творчої науково-технічної спілки будівельників України Спілки архітекторів України науково-дослідних та проектних інститутів будівельних корпорацій України. 3. У конкурсі можуть брати участь будівельні й проектні організації та замовники забудовники . Участь у конкурсі добровільна. 4. Об`єкти подаються на конкурс генпідрядними будівельними організаціями а при будівництві господарським способом - забудовником за наявності рекомендацій Міністерства архітектури та містобудування Автономної Республіки Крим та відповідних управлінь містобудування і архітектури обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і Творчої науково-технічної спілки будівельників України. 5. Закінчені будівництвом і прийняті в експлуатацію об`єкти представлені на конкурс повинні відповідати таким вимогам: 5.1. На прилеглій до об`єкта території мають бути виконані всі роботи з благоустрою озеленення території та інженерні мережі відповідно до затвердженого проекту. 5.2. На території комплексу груп будинків крім робіт зазначених у пункті 5.1 цього Положення мають бути повністю закінчені відповідно до затвердженого проекту роботи з будівництва підприємств культурно-побутового обслуговування населення включаючи підприємства торгівлі й громадського харчування. 5.3. Якість виконаних робіт на побудованих об`єктах має відповідати вимогам державних стандартів норм і правил. 6. Подані на конкурс матеріали про об`єкти експонуються на виставці в Держбуді України виносяться на попередній розгляд експертної комісії та подаються на остаточний висновок журі конкурсу. 7. Будівельним монтажним проектним та іншим організаціям що брали участь у будівництві тих житлових громадських та промислових комплексів окремих будинків та споруд які названі журі конкурсу найкращими присуджуються призові місця 1-ше 2-ге 3-тє . Будівельним проектним організаціям яким присуджені призові місця вручаються дипломи відповідно першого другого та третього ступенів. Дипломами нагороджуються будівельні та проектні організації за високу якість будівництва і проектування а також окремі працівники - за активну участь у досягненні цих показників. Робітники та інженерно-технічні працівники які найбільше відзначилися при будівництві та проектуванні нагороджуються грамотами організаторів конкурсу щодо кожного об`єкта для нагородження виділяються 4 грамоти . 8. Держбуд України: затверджує Перелік колективів і організацій представлених для нагородження відповідними дипломами згідно з рішенням журі; згідно з вищезазначеним Переліком видає наказ про нагородження учасників конкурсу грамотами за поданими списками. 9. Технічне забезпечення проведення конкурсу здійснює Науково-дослідний інститут будівельного виробництва. Начальник Держархбудінспекції України В. Папка Додаток 1 до наказу Держбуду від 26.01.2001 №21 Склад журі конкурсу Присяжнюк В.Ф. - заступник Голови Держбуду України голова журі; Папка В.В. - начальник Держархбудінспекції України заступник голови журі; Яньшин В.М. - голова Центрального комітету профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України заступник голови журі за згодою ; Зінов’єва В.І. - заступник голови Творчої науково- технічної спілки будівельників України заступник голови журі за згодою ; Шпара І.П. - президент Спілки архітекторів України заступник голови журі за згодою Члени жюрі: Антонюк П.Д. - директор акціонерного товариства закритого типу “Інститут “Діпроцивільпромбуд” за згодою ; Сирота В.В. - заступник начальника Держархбудінспекції України; Білоконь Ю.М. - директор інституту “Діпромісто”; Економов А.О. - начальник Управління містобудівної політики Держбуду України; Клюшніченко Є.Є. - директор НДПІмістобудування; Крищук А.Б. - начальник Управління інженерного захисту територій та промислової політики Держбуду України; Кур’ято В.А. - начальник центральної служби Української державної інвестиційної експертизи; Заблоцький Є.Й. - заступник директора НДІ будівельного виробництва; Муляр Л.Х. - начальник Управління архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд Держбуду України; Чижевський О.П. - директор УкрНДІпроцивільсільбуд; Дерновий Л.К. - заступник начальника Управління виробничо-аналітичної роботи корпорації “Украгропромбуд” за згодою ; Єфімчук В.В. - начальник виробничо-технічного управління корпорації “Укрбуд” за згодою ; Чеснок В.М. - головний редактор журналу “Будівництво України” Додаток 2 до наказу Держбуду від 26.01.2001 №21 Склад експертної комісії Сирота В.В. - заступник начальника Держархбудінспекції України - голова комісії; Заблоцький Є.Й. заступник директора НДІ будівельного виробництва; Нечухаєв В.В. - Головний спеціаліст Держархбудінспекції України; Павлишин Б.В. - Начальник відділу НДПІмістобудування; Потопаєв Б.П. - завідувач сектора НДІ будівельного виробництва.