Наказ N 22 від 26.01.2001 р.

Наказ N 22 від 26.01.2001 р. Про створення технічного комітету з стандартизації “Арматура для залізобетонних конструкцій”

Наказ від 26 січня 2001 р. № 22 Про створення технічного комітету з стандартизації “Арматура для залізобетонних конструкцій” Наказ від 26 січня 2001 р. № 22 З метою удосконалення методології нормування і стандартизації у галузі розроблення та застосування арматури для залізобетонних конструкцій на підставі статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію” та протокольного рішення технічної наради Держбуду від 20.12.2000 наказую: 1. Створити технічний комітет ТК з стандартизації “Арматура для залізобетонних конструкцій”. 2. Закріпити за ТК “Арматура для залізобетонних конструкцій” основні напрями діяльності та об’єкти нормування і стандартизації згідно з додатком. 3. Призначити: а Головою ТК Климова Юлія Анатолійовича –завідувача відділом Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій доктора технічних наук старшого наукового співробітника; б заступником голови ТК Крищука Анатолія Броніславовича начальника управління Держбуду України; в відповідальним секретарем Шмуклера Валерія Семеновича професора Харківської державної академії комунального господарства доктора технічних наук. 4. Голові ТК Ю.Климову : а у місячний термін розробити та подати на затвердження Держбуду положення про ТК та схему його організаційної структури; б у двомісячний термін підготувати та внести на розгляд Держбуду проекти документів з регламентації діяльності ТК передбачені КНД 50-010-93 “Типове положення про технічний комітет з стандартизації”; в у тримісячний термін забезпечити реєстрацію ТК як юридичної особи в установленому порядку. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Комітету Г.Семчука. Голова Комітету В. Гусаков