Наказ N 32 від 13.02.2001 р.

Наказ N 32 від 13.02.2001 р. Про реорганізацію інституту “Укрпроектреставрація” в Український державний науково-дослідний і проектний інститут “УкрНДІпроектреставрація”

Наказ від 13 лютого 2001 р. № 32 Про реорганізацію інституту “Укрпроектреставрація” в Український державний науково-дослідний і проектний інститут “УкрНДІпроектреставрація” Наказ від 13 лютого 2001 р. № 32 З метою забезпечення сучасного рівня виконання проектних і вишукувальних робіт по реставрації пам’яток нерухомої культурної спадщини в Україні створення наукової і нормативної бази для проведення реставраційних робіт враховуючи наявність відповідних наукових кадрів та згідно з рішенням колегії Комітету від 1 лютого 2001 р. № 12 “Про наукове забезпечення робіт по проектуванню об’єктів реставрації пам’яток нерухомої культурної спадщини” наказую: 1. Реорганізувати з 1 січня 2001 р. державний Український спеціальний науково-реставраційний проектний інститут “Укрпроектреставрація” в Український державний науково-дослідний та проектний інститут “УкрНДІпроектреставрація” поклавши на нього виконання обов’язків головного інституту з підготовки наукової нормативної та методичної бази по проектуванню об’єктів реставрації та збереженню пам’яток нерухомої культурної спадщини в Україні. 2. Вважати інститут “УкрНДІпроектреставрація” правонаступником інституту “Укрпроектреставрація”. 3. Призначити директором інституту “УкрНДІпроектреставрація” кандидата технічних наук А.Антонюка на умовах укладеного з ним контракту. 4. Директорові інституту “УкрНДІпроектреставрація” А.Антонюку: - на базі наявних наукових кадрів створити наукове відділення інституту; - у двотижневий термін підготувати та подати Комітету проект статуту інституту; - провести державну реєстрацію інституту у встановленому порядку; - у місячний термін розробити і подати Комітету пропозиції щодо концепції і основних положень програми робіт по розробці наукової і нормативної бази проектування об’єктів реставрації пам’яток нерухомої культурної спадщини в Україні. 5. Управлінню охорони та реставрації пам’яток містобудування і архітектури М.Кучерук Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко при формуванні річних та перспективних планів науково-дослідних та проектних робіт враховувати пропозиції інституту “УкрНДІпроектреставрація” щодо коштів на розробку науково-методичної та нормативної бази по проектуванню об’єктів реставрації пам’яток нерухомої культурної спадщини. 6. Управлінню охорони та реставрації пам’яток містобудування і архітектури М.Кучерук Відділу підвідомчих організацій В.Гибелинда в місячний термін розглянути та подати на затвердження керівництву Комітету статут інституту “УкрНДІпроектреставрація” концепцію і основні положення програми робіт по розробці наукової і нормативної бази проектування об’єктів реставрації пам’яток нерухомої культурної спадщини. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Комітету В.Присяжнюка Г.Семчука. Голова Комітету В.Гусаков