Наказ N 59 від 19.03.2001 р.

Наказ N 59 від 19.03.2001 р. Зміни до Правил та порядку розподілу території житлового кварталу (мікрорайону)

Наказ від 19 березня 2001 р. № 59 Зміни до Правил та порядку розподілу території житлового кварталу мікрорайону Наказ від 19 березня 2001 р. № 59 З метою виконання прикінцевих положень Закону України “Про планування та забудову територій” та з урахуванням практики розроблення проектів розподілу територій житлових кварталів міст наказую: 1. Внести до “Правил та порядку розподілу території житлового кварталу мікрорайону ” затверджених наказом Держбуду України від 16.09.1999 № 228 такі зміни: а у першому та другому абзацах пункту 2.2.2 слова “додаток 3” замінити словами “додаток 2” у відповідних відмінках; б у пункті 2.3.3 після третього абзацу додати новий абзац такого змісту: “Правила розрахунку площі житлового будинку приймаються згідно з додатком 2 СНиП 2.08.01-8 “Жилые здания”; в додаток 3 виключити. 2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника голови Держбуду України В.Присяжнюка. Голова Комітету В.Гусаков