Наказ N 62 від 19.03.2001 р.

Наказ N 62 від 19.03.2001 р. Про внесення змін до Положення про Центр з енергозбереження в будіндустрії і промисловості будівельних матеріалів

Наказ від 19 березня 2001 р. № 62 Про внесення змін до Положення про Центр з енергозбереження в будіндустрії і промисловості будівельних матеріалів Наказ від 19 березня 2001 р. № 62 У зв’язку зі змінами у структурі Держбуду відповідно до наказу від 09.03.2000 № 44 та кадровому складі в організаціях будівельного комплексу і з метою створення умов для більш оперативної роботи Центру з енергозбереження в будіндустрії і промисловості будівельних матеріалів створеного відповідно до наказу Держбуду України від 26.06.98 № 134 наказую: 1. Внести зміни до Положення про Центр з енергозбереження в будіндустрії і промисловості будівельних матеріалів затвердженого наказом Держбуду України від 26.06.98 № 134 виклавши розділ 4 у такій редакції: “4.1 Центр створюється і ліквідується наказом Держбуду України. 4.2 Центр очолює керівник Центру який призначається наказом Держбуду України. 4.3 Склад Центру та його чисельність за поданням керівника Центру затверджується наказом Держбуду України. 4.4 Робочі засідання Центру проводяться відповідно до потреби але не рідше ніж один раз на рік. 4.5 Для виконання окремих завдань можуть створюватися робочі групи Центру з фахівців галузі. Склад робочих груп затверджує керівник Центру”. 2. Призначити начальника Управління архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд Л.Муляра Головою Центру з енергозбереження в будіндустрії і промисловості будівельних матеріалів. 3. Керівникові Центру з енергозбереження в будіндустрії і промисловості будівельних матеріалів Л.Муляр забезпечити діяльність Центру згідно з Положенням затвердженим наказом Держбуду України від 26.06.98 № 134. 4. Затвердити новий склад Центру з енергозбереження в будіндустрії і промисловості будівельних матеріалів згідно з додатком. 5. Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко та Управлінню фінансування бухгалтерського обліку та звітності Т.Щавінська при формуванні річних планів науково-дослідних дослідно-конструкторських робіт та робіт із стандартизації передбачати фінансування заходів спрямованих на створення та впровадження енергоефективних технологій обладнання та нормативно-методичної бази в будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів. Голова Комітету В.Гусаков Додаток до наказу Держбуду Українивід 19.03.2001 № 62 СКЛАД Центру з енергозбереження в будіндустрії і промисловості будівельних матеріалів МулярЛеонід Харитонович - Начальник Управління архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд Голова Центру Балицький Віктор Сергійович - Директор Науково-дослідного інституту будівельного виробництва НДІБВ перший заступник Голови Центру КравченкоЛеонід Олексійович - Начальник Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації заступник Голови Центру ПолонськаСвітлана Олександрівна - Завідуюча лабораторією НДІБВ вчений секретар Центру ЛевченкоГалина Іванівна - Головний спеціаліст Управління архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд Держбуду відповідальний секретар Центру Члени Центру: СалдугейМихайло Маркович - Заступник Голови Ради концерну “Укрцемент” РомановСтаніслав Васильович - Заступник директора НДІБВ КалугінМихайло Іванович - Начальник Відділу будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів корпорації “Украгропромбуд” Черв’яковЮрій Миколайович - Заступник директора Українського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів НДІБМВ ОдринськаВалентина Олексіївна - Начальник Управління інновацій координації науково-технічних програм та енергозбереження корпорації “Укрбудматеріали” КрітовВіталій Олексійович - Завідуючий відділом Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій НДІБК ТамарінЕмануїл Маркович - Головний спеціаліст інституту “Південдіпробудм” ГоменюкПавло Васильович - Головний інженер ВАТ “ДБК-4”