Наказ N 88 від 09.04.2001 р.

Наказ N 88 від 09.04.2001 р. Про створення експертної комісії з визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови з централізованого водопостачання та водовідведення

Наказ від 9 квітня 2001 р. № 88 Про створення експертної комісії з визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови з централізованого водопостачання та водовідведення Наказ від 9 квітня 2001 р. № 88 З метою виконання вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" щодо видачі ліцензій на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення наказую: 1. Для визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови з централізованого водопостачання та водовідведення на підставі поданих документів створити експертну комісію додаток 1 . Обов'язки з організаційно-технічного забезпечення роботи експертної комісії покласти на Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства Г.Щербина . 2. Видачу ліцензій господарюючим суб'єктам здійснювати за їх заявою на підставі протокольних рішень експертної комісії. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Комітету Г.Семчука. Голова Комітету В.Гусаков Додаток 1 Затверджено: наказ Держбуду України від 9.04.2001 № 88 СКЛАД експертної комісії з визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови з централізованого водопостачання та водовідведення СЕМЧУК Григорій Михайлович Заступник голови Держбуду України голова комісії МІЛЬНЕР Олександр Олександрович Начальник Управління реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства заступник голови комісії ЗІНОВ'ЄВА Алла Миколаївна Головний спеціаліст Управління реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства секретар комісії Члени комісії: ГУБЕНЬ Петро Іванович Начальник Управління реформування ціноутворення методології експертизи та контролю вартості будівництва ГИБЕЛИНДА Василь Федорович Начальник Відділу підвідомчих організацій ДАВИДЕНКО Олександр Іванович Завідуючий відділом очистки стічних вод НДКТІ МГ КРАВЧЕНКО Валерій Анатолійович Завідуючий відділом водопостачання НДКТІ МГ КРАВЧЕНКО Леонід Олексійович Начальник Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації КУЛЕША Анатолій Афанасійович Заступник начальника Управління економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства ЛЯСКОВСЬКА Світлана Анатоліївна Заступник начальника Управління реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства РУДЕНКО Сергій Григорович Заступник начальника Управління реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства ЩЕРБИНА Геннадій Павлович Директор Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства Начальник Управління реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства О.Мільнер