Наказ N 100 від 23.04.2001 р.

Наказ N 100 від 23.04.2001 р. Про підсумки роботи з охорони праці за 2000 рік та завдання на 2001 рік

Наказ від 23 квітня 2001 р. № 100 Про підсумки роботи з охорони праці за 2000 рік та завдання на 2001 рік Наказ від 23 квітня 2001 р. № 100 На виконання вимог Закону України "Про охорону праці" у 2000 році Держбудом України підвідомчими підприємствами і організаціями проводилась планомірна робота спрямована на профілактику виробничого травматизму створення здорових і безпечних умов праці у будівництві та житлово-комунальному господарстві. З цією метою розроблено і впроваджується у виробництво ряд безпечних технологій обладнання та нормативно-правових документів. Перевірено та проаналізовано стан виконання вимог Закону України "Про охорону праці" щодо дотримання вимог охорони праці під час проектування будівництва та реконструкції об'єктів і споруд підготовлені конкретні пропозиції з цього питання Національній раді з питань безпечної життєдіяльності населення. Проведено семінари-наради з одночасною перевіркою знань з охорони праці з першими керівниками підприємств організацій і установ що належать до сфери управління Комітету головними інженерами водопровідно-каналізаційного господарства підприємств теплокомуненерго та міського електротранспорту. Виконано ряд інших заходів щодо профілактики нещасних випадків та професійних захворювань. Разом з тим рівень виробничого травматизму зі смертельними наслідками особливо в житлово-комунальному господарстві продовжує зростати. Тільки за 2000 рік на виробництві загинуло 46 чоловік за 1999 рік - 44 чоловіки . Найбільше загинуло людей за вказаний період у Харківській області - 8 чоловік Закарпатській області - 4 Луганській - 4 Одеській -4 Запорізькій - 3 Львівській - 3 Рівненській - 3 м.Севастополі - 3. Серед підгалузей житлово-комунального господарства найбільша кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками у 2000 році трапилась: - у водопровідно-каналізаційних господарствах - загинуло 12 чоловік; - у районних виробничих управліннях житлово-комунального господарства ВУЖКГ -11; - на підприємствах міськелектротранспорту - 6 ; - в організаціях житлового господарства - 5 . Головними причинами загибелі людей як і раніше залишаються отруєння токсичними газами падіння з висоти обвалення будівель і траншей опіки утеплення дорожньо-транспортні пригоди ДТП хуліганські дії тощо. Викликають занепокоєння групові нещасні випадки зі смертельними наслідками що мали місце в минулому році. Так 9 серпня минулого року внаслідок грубих порушень вимог охорони праці в Луганському міському комунальному підприємстві МКП "Міськводоканал" під час проведення ремонту засувки в каналізаційному колодязі отруїлись токсичними газами і загинули інженер і два робітники. 11 серпня у виробничому управлінні водопровідно-каналізаційного господарства м.Мукачеве знову ж таки через безвідповідальність посадових осіб і грубі порушення охорони праці при виконанні особливо небезпечних робіт в грабельному відділенні каналізаційної насосної станції отруїлись токсичними газами і загинули чотири чоловіки. 17 березня минулого року в Квасилівському ВУЖКГ Рівненської області через відсутність контролю з боку відповідних керівників під час проведення газорізальних робіт в адміністративному приміщенні ВУЖКГ стався вибух внаслідок чого травмовано 7 чоловік в т.ч. два - смертельно. 26 червня в ВУЖКГ м.Мала Виска Кіровоградської області при проведенні робіт на складі мазуту через порушення пожежної безпеки стався вибух внаслідок якого загинув один чоловік. У жовтні минулого року в МКП "Севміськводоканал" внаслідок ДТП загинуло 2 чоловіки. Велику занепокоєність викликає різке зростання травматизму зі смертельними наслідками в районних виробничих управліннях житлово-комунального господарства в яких за минулий рік загинуло 11 чоловік. Головною причиною такого явища є наявність в їх діяльності великої кількості потенційно загрозливих виробництв і технологій складне економічне становище відсутність повноцінних служб охорони праці та засобів індивідуального і колективного захисту. Всі згадані та інші трагічні випадки свідчать про безвідповідальне ставлення окремих перших керівників підприємств і організацій до проблем охорони праці відсутність ефективного контролю з їх сторони за безпечною організацією робіт грубі порушення правил виконання небезпечних робіт працюючими нехтування засобами індивідуального та колективного захисту а нерідко і їх відсутність. Негативно впливає на профілактику травматизму в таких небезпечних підгалузях як водопровідно-каналізаційне господарство та підприємства міськелектротранспорту відсутність відповідних Правил по охороні праці доопрацювання і введення в дію яких невиправдано затягується. Є в роботі по охороні праці й інші недоліки. З метою активізації роботи по охороні праці та відповідно до вимог наказу Держнаглядохоронпраці від 06.03.2001 № 29 щодо посилення профілактики виробничого травматизму наказую: 1. Керівникам управлінь житлово-комунального господарства облдержадміністрацій: Харківської В.Щербак Закарпатської О.Карташов Луганської В.Кірюшин Одеської П.Чабаненко Запорізької Ф.Книрік Львівської Б.Маєвський Рівненської В.Боришкевич - та Севастопольського міськкомунуправління В.Немира проаналізувати причини зростання виробничого травматизму зі смертельними наслідками у житлово-комунальних організаціях притягти до відповідальності винних розробити та здійснити додаткові заходи щодо профілактики нещасних випадків на виробництві. 2. Зобов'язати керівників підприємств організацій і установ що належать до сфери управління Комітету: - проаналізувати стан роботи по охороні праці за минулий рік здійснити конкретні заходи у 2001 році щодо створення безпечних умов праці на робочих місцях; - створити у 2001 році нові комісії чи переглянути склад існуючих постійно діючих комісій по перевірці знань охорони праці на підприємствах і організаціях згідно з діючим Положенням та провести перевірку знань з охорони праці працюючих; - інформацію про хід виконання цього наказу подати Держбуду в січні 2002 року. 3. Начальникам галузевих управлінь та відділів Комітету: - проаналізувати причини зростання виробничого травматизму зі смертельними наслідками за 2000 рік по відповідних підгалузях дані додаються і в травні поточного року подати Відділу підвідомчих організацій конкретні пропозиції до коригування галузевої програми поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки а також щодо прискорення введення в дію відповідних правил по охороні праці та вирішення науково-технічних проблем тощо. 4. Начальнику Управління нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду М.Каплун враховуючи специфіку та наявність травмуючих факторів при виконанні робіт по технічній інвентаризації будівель і споруд організувати в 2001 році розробку інструкції по охороні праці для працівників бюро технічної інвентаризації. 5. Начальнику Відділу підвідомчих організацій В.Гибелинда у зв'язку з різким зростанням у 2000 році нещасних випадків зі смертельними наслідками організувати протягом року разом з Державною академією житлово-комунального господарства Г. Короткий : - навчання та перевірку знань з охорони праці перших керівників підприємств міськелектотранспорту і головних інженерів водопровідно-каналізаційних господарств та кущові з керівниками районних виробничих управлінь житлово-комунального господарства; - підготовку в двомісячний термін до затвердження Положення про базову організацію з питань нормотворчої діяльності з питань охорони праці у житлово-комунальному господарстві. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Комітету Г.Семчука. Голова Комітету В.Гусаков ДАНІ про виробничий травматизм зі смертельними наслідками у житлово-комунальному господарстві в розрізі областей за 2000 рік № п/п Області 1999р. 2000 р. 1. АР Крим 1 - 2. Вінницька - - 3. Волинська - - 4. Донецька 8 3 5. Дніпропетровська 1 2 6. Житомирська - 1 7. Закарпатська 1 4 8. Запорізька 3 3 9. Івано-Франківська 1 - 10 Київська - 1 11. Кіровоградська - 1 12. Луганська 2 4 13. Львівська 2 3 14. Миколаївська - 1 15. Одеська - 4 16. Полтавська 1 - 17. Рівненська - 3 18. Сумська - - 19. Тернопільська 2 2 20. Харківська 13 8 21. Херсонська - - 22. Хмельницька 3 - 23. Черкаська - - 24. Чернігівська 1 - 25. Чернівецька 1 - 26. м.Севастополь міськкомунуправління 1 3 27. ДКП "Київводоканал" - - 28. ДКП "Київелектротранс" - 1 29. ДКП житлово-ремонтне об'єднання м.Києва 1 1 30. ДКП "Київспецкомунтранс" 1 - 31. ДКП "Київзеленбуд" 1 - 32. ДКП "Київгідрошляхміст" - 1 Всього: 44 46 Дані про нещасні випадки зі смертельними наслідками за 1999-2000рр. по підгалузях житлово-комунального господарства системи Держбуду України Підгалузь ЖКГ Нещасні випадки зі смертельними наслідками 1999р. 2000 р. 1 .Водопровідно-каналізаційне господарство 15 12 2. Підприємства теплокомуненерго 6 4 3. Підприємства міськелектротранспорту 7 6 4. Житлові господарства 5 5 5. Ремонтно-будівельні та дорожні організації 6 3 6. Організації зеленого господарства 1 1 7. Районні виробничі управління житлово-комунального господарства 1 11 8. Інші організації 3 4 Всього 44 46 РОЗПОДІЛ нещасних випадків зі смертельними наслідками за основними травмуючими факторами за 2000 рік Дорожньо-транспортні пригоди 10 Отруєння 7 Падіння з висоти 6 Ураження електричним струмом 1 Через обвалення 4 Опіки 3 Утеплення 2 В результаті хуліганських дій злочинців 3 3 інших причин 12