Наказ N 106 від 25.04.2001 р.

Наказ N 106 від 25.04.2001 р. Про реорганізацію інституту “Діпромісто” в Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто”

Наказ від 25 квітня 2001 р. № 106 Про реорганізацію інституту “Діпромісто” в Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” Наказ від 25 квітня 2001 р. № 106 З метою забезпечення комплексного розв’язання проблем містобудівної та архітектурної діяльності відповідно до вимог Законів України “Про основи містобудування” “Про архітектурну діяльність” та “Про планування і забудову територій” та згідно з рішенням колегії Комітету від 24 квітня 2001 року № 35 “Про наукове забезпечення робіт у сфері містобудування та архітектури” наказую: 1. Реорганізувати з 25 квітня 2001 року Український державний інститут проектування міст “Діпромісто” в Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” поклавши на нього з метою реалізації державної містобудівної політики виконання функцій головного інституту з підготовки наукової нормативної і методичної бази щодо розробки містобудівної документації та проектування об’єктів містобудування. 2. Вважати Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” правонаступником Українського державного інституту проектування міст “Діпромісто”. 3. Призначити директором Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст “Діпромісто” кандидата архітектури Ю.Білоконя на умовах укладеного з ним контракту. 4. Директорові інституту “Діпромісто” Ю.Білоконю: - створити в інституті наукову частину та вжити заходів щодо укомплектування її висококваліфікованими науковими кадрами; - у двотижневий термін підготувати та подати Комітету проект статуту інституту; - провести державну реєстрацію інституту у встановленому порядку. 5. Відділу підвідомчих організацій В.Гибелинда разом з Відділом інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко в місячний термін розглянути і подати на затвердження керівництву Комітету статут інституту “Діпромісто” та забезпечити контроль за ефективністю використання і збереженням закріпленого за інститутом державного майна. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Комітету В.Присяжнюка і Г.Семчука. Голова Комітету В.Гусаков