Наказ N 113 від 03.05.2001 р.

Наказ N 113 від 03.05.2001 р. Про організацію виконання Заходів до Програми міжрегіонального та прикордонного співробітництва України і Російської Федерації на 2001-2007 роки

Наказ від 3 травня 2001 р. № 113 Про організацію виконання Заходів до Програми міжрегіонального та прикордонного співробітництва України і Російської Федерації на 2001-2007 роки Наказ від 3 травня 2001 р. № 113 На виконання Заходів до Програми міжрегіонального та прикордонного співробітництва України і Російської федерації на 2001-2007 роки підписаної Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації в м.Дніпропетровську 12 лютого 2001 року та відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 02.04.01 № 1203/2 наказую: 1. Затвердити відповідальними виконавцями Заходів до Програми міжрегіонального та прикордонного співробітництва України і Російської Федерації на 2001-2007 роки відповідальним за виконання яких визначено Держбуд України управління та відділи згідно з додатком 1. Начальникам управлінь відділів які визначені відповідальними виконавцями: - розробити робочі плани з виконання відповідних заходів затвердити їх у заступників голови Комітету відповідно до розподілу обов’язків і забезпечити виконання у встановлені Заходами терміни; - щоквартально до 5 числа кожного місяця що настає за звітним періодом надавати інформацію про хід виконання Заходів Управлінню нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду М.Каплун для узагальнення та подання Міністерству економіки у встановлений термін. 2. Затвердити відповідальними виконавцями Заходів до Програми міжрегіонального та прикордонного співробітництва України і Російської Федерації на 2001-2007 роки щодо яких Держбуд визначено співвиконавцем управління і відділи згідно з додатком 2. Начальникам вказаних підрозділів забезпечити підготовку та подання матеріалів міністерствам іншим центральним органам виконавчої влади які визначені основними виконавцями відповідних заходів у терміни визначені у додатку 2. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників голови Комітету відповідно до розподілу обов’язків та Управління апарату. Голова Комітету В.Гусаков Додаток 1 до наказу Держбуду від 3.05.2001 № 113 Відповідальні виконавці Заходів до Програми міжрегіонального та прикордонного співробітництва України і Російської Федерації на 2001-2007 роки відповідальними за виконання яких визначено Держбуд України № пп Зміст заходів Термін виконання Виконавці Відповідальні у Держбуді ІV. Будівництво 7.1 Проведення робіт по активному залученню господарюючих суб’єктів сторін за участю заінтересованих адміністрацій регіонів до виконання взаємних зобов’язань які випливають із Угоди між Держбудом України і Держбудом Російської Федерації по збереженню спеціалізації підприємств прикордонних регіонів з виробництва будматеріалів видобутку сировини а також експлуатації і ремонту будівельних машин визначенню пріоритетності придбання будівельних матеріалів у прикордонних товаровиробників 2001 р. Держбуд Корпорація “Укрбудмате-ріали” концерн “Укрцемент” облдержадміні-страції В.Присяжнюк Л.Муляр 7.2 Розгляд переліку об’єктів незавершеного будівництва в прикордонних регіонах з метою вивчення можливості їх спільного використання 2001р. Держбуд прикордонні облдержадміні-страції А.Беркута Т.Шарапова 7.3 Удосконалення механізму взаємних поставок загальнопоширених корисних копалин і будівельних матеріалів для традиційних споживачів в прикордонних регіонах 2001 р. Держбуд Держмитслужба корпорація “Укрбудмате-ріали” прикордонні облдержадміні-страції В.Присяжнюк Л.Муляр 7.4 Створення умов в т.ч. по своєчасному інформуванню російських і українських організацій і підприємств для участі в підрядних конкурсах будівельного комплексу щодо розміщення замовлень на виконання робіт надання послуг в прикордонних регіонах 2001-2003 рр. Держбуд прикордонні обласні державні адміністрації А.Беркута Т.Шарапова ХІ. Екологія і земельні відносини 11.6 Проведення спільної експертизи проектів будівництва об’єктів в прикордонних районах які мають підвищену екологічну небезпеку 2001 р. Держбуд Міністерство промисловості та розвитку Російської Федерації адміністрації прикордонних регіонів А.Беркута Г.Семчук А.Крищук П.Губень О.Мільнер Начальник Управління нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду М.Каплун