Наказ N 124 від 17.05.2001 р.

Наказ N 124 від 17.05.2001 р. Про затвердження змін та доповнень до ДБН Д.2.4-2000; ДБН Д.2.7-2000

Наказ від 18 травня 2001 р. № 125 Про скасування наказу від 28.02.2000 № 34 та затвердження форм Реставраційного завдання і Планового завдання на реставрацію пам'яток архітектури Наказ від 18 травня 2001 р. № 125 На підставі листа Міністерства юстиції України від 19.04.2001 №33-9607 та з метою забезпечення якості науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та реставраційно-ремонтних робіт на пам'ятках архітектури єдності вимог до нормативно-технічної документації у сфері реставрації пам'яток архітектури наказую: 1. Скасувати наказ від 28.02.2000 № 34 ''Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. №2328 ''Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу'' в частині що стосується пам'яток містобудування і архітектури''. 2. Встановити що до затвердження Державних будівельних норм ''Склад порядок розроблення погодження та затвердження науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятках архітектури і містобудування'' діють реставраційні норми і правила РНиП 102-84 ''Тимчасова інструкція про склад порядок розробки погодження і затвердження науково-проектної документації на реставрацію пам'яток історії та культури" затверджено Мінкультури СРСР наказ від 23.08.84 № 203 за погодженням з Держбудом СРСР які включені до чинного ''Переліку нормативних документів у галузі будівництва що діють на території України''. 3. Затвердити форму реставраційного завдання на розроблення науково-проектної документації для реставрації пам'яток архітектури додаток 1 . 4. Затвердити форму планового завдання на реставрацію пам'яток архітектури додаток 2 . 5. Вартість розроблення реставраційного завдання і планового завдання розраховується по таблицях Тимчасового збірника цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та культури затвердженого наказом Держбуду від 24 червня 1991 року № 75 із застосуванням нормативних індексів що затверджуються Держбудом України. 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови Комітету В.Присяжнюка. Голова Комітету В.Гусаков Додаток 1 до наказу Держбуду України від 18.05.2001 р. № 125 ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник назва державного органу охорони пам'яток містобудування і архітектури 20 р. Реставраційне завдання на розроблення науково-проектної документації 1. Назва об'єкту: 2. Підстава для розроблення науково-проектної документації: 3. Замовник 4. Місцезнаходження адреса об'єкту: 5. Категорія охорони дата і номер рішення про взяття на державний облік охоронний номер 6. Коротка історична довідка: 7. Характеристика проведених раніше реставраційних робіт дата проведення проектна і підрядна організації науковий керівник місце зберігання документації характер виконаних робіт 8. Характеристика та технічний стан об'єкта: 9. Характер запланованих робіт: 10. Впорядження благоустрій території в межах: 11. Умови пристосування пам'ятки до сучасних потреб: 12. Склад науково-дослідних і вишукувальних робіт: Попередні роботи: Архівні та бібліографічні дослідження складання історичної довідки: Натурні дослідження обміри зондажі шурфи: Стереофотограмметрія: Археологічні дослідження: Інженерні геологічні та гідрогеологічні дослідження з висновками та рекомендаціями: Лабораторні дослідження будівельних опоряджувальних матеріалів: Фотофіксація: 13. Склад і стадійність проекту: Ескізний проект: Комплексний ескізний проект реставрації і пристосування: ПОБ ПОР: Документація на першочергові протиаварійні роботи: Робочий проект робоча документація: 14. Проектна організація: 15. Підрядна організація: 16. Порядок наукового керівництва і подання наукових звітів: 17. Особливі вимоги: 18. Вихідні дані що додаються до завдання надаються замовником : 18.1 Планове завдання 18.2 Матеріали топозйомок ділянки гідрогеологічні вишукування 18.3 Технічні умови приєднання до комунікацій 18.4 Інші відомості необхідні для розробки науково-проектної документації Замовник підпис Узгоджено: Проектна організація: Науковий керівник Підрядна організація: Структурний підрозділ з охорони пам'яток містобудування і архітектури обласної Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій Додаток 2 до наказу Держбуду України від 18.05.2001 р. № 125 ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник назва державного органу охорони пам'яток містобудування і архітектури 20 р. Планове завдання на реставрацію 1. Об'єкт: 2. Адреса: 3. Короткі історична та технічна характеристики: 4. На основі якого рішення розпорядження видано завдання: 5. Завдання видано з урахуванням наступних проектно-вишукувальних матеріалів що знаходяться: та архітектурно-планувального завдання 6. Вимоги до запланованих робіт на об'єкті: 7. Вимоги до пристосування пам'ятки під сучасні потреби та реставрації інтер'єрів: 8. Вимоги щодо впорядження благоустрою території: 9. Вимоги до складу та строків проведення науково-вишукувальних робіт: 10. Вимоги до стадійності складу та змісту проекта: необхідність представлення в ескізому проекті або в проектних пропозиціях макета перспективи реконструкцій інтер'єрів варіантів проекту технології пристосування і т.п. повинно обговорюватись окремо . 11. Вимоги до порядку проведення науково-технічного керівництва та його тривалості: Замовник підпис печатка