Наказ N 130 від 20.05.2001 р.

Наказ N 130 від 20.05.2001 р. Про внесення доповнення до контрактів з керівниками підприємств, організацій і установ сфери управління Держбуду України

Наказ від 20 травня 2001 р. № 130 Про внесення доповнення до контрактів з керівниками підприємств організацій і установ сфери управління Держбуду України Наказ від 20 травня 2001 р. № 130 Відповідно до Указу Президента України від 29.03.2001 р. №219/2001 “Про внесення змін до Указу Президента України від 28 лютого 1997 р. № 187” до Указу Президента України від 28 лютого 1997 р. № 187 "Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни” внесено такі зміни: 1. Статтю 7 виключено. 2. У статті 10: в абзаці другому слова “передбачаючи що невиконання цих умов є підставою для розірвання контрактів” виключено; в абзаці третьому слово “підприємств” виключено; статтю доповнено абзацами такого змісту: “умови щодо обов’язкового складання в установленому порядку та подання на затвердження органу уповноваженому управляти відповідним майном річних фінансових планів підприємств; положення про те що невиконання умов зазначених у абзацах другому – четвертому цієї статті є підставою для розірвання контрактів”. На виконання зазначеного Указу Президента та доручення Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2001 р. № 4693/1 наказую: 1. Керівникам підприємств організацій і установ сфери управління Комітету взяти зазначений Указ Президента України до керівництва та безумовного виконання. 2. Відділу підвідомчих організацій В.Гибелинда при укладанні та переукладанні контрактів з керівниками враховувати доповнення до контрактів з керівниками підприємств організацій і установ у відповідності з Указом Президента. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Комітету Г.Семчука. Голова Комітету В.Гусаков