Наказ N 133 від 14.06.2001 р.

Наказ N 133 від 14.06.2001 р. Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати підприємствами, організаціями і установами сфери управління Держбуду України

Наказ від 14 червня 2001 р. № 133 Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати підприємствами організаціями і установами сфери управління Держбуду України Наказ від 14 червня 2001 р. № 133 На виконання Указу Президента України від 7 травня 2001 року № 292/2001 “Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати” з метою забезпечення реалізації Конституційних прав працівників на заробітну плату не нижчу від визначеної Законом та своєчасне одержання винагороди за працю а також поліпшення їх матеріального і соціального становища наказую: 1. Керівникам підприємств організацій і установ сфери управління Держбуду України: - вважати основним завданням у поточному році недопущення та погашення наявної заборгованості перед бюджетами усіх рівнів державними цільовими фондами виплат із заробітної плати; - проаналізувати причини виникнення та існування простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості вжити заходів до усунення підстав її утворення; - разом з профспілковими організаціями розробити до 15 липня ц.р. заходи щодо усунення причин що стримують погашення заборгованості із заробітної плати і скласти графіки повного погашення такої заборгованості до 1 січня 2002 року; - регулярно за участю профспілкових організацій трудових колективів розглядати хід виконання зазначених заходів і графіків забезпечити широке інформування громадськості про роботу що проводиться для прискорення погашення заборгованості із заробітної плати; - забезпечити щомісячне до 1 числа наступного після звітного місяця надання Комітету оперативної інформації щодо погашення зазначеної заборгованості. 2. Голові правління ВАТ “Холдингова компанія “Укркомунмаш” В.Войтишину щоквартально заслуховувати на засіданнях Спостережної Ради компанії звіти керівників підприємств які входять до складу компанії і мають заборгованість за платежами до державного бюджету Пенсійного фонду із виплати заробітної плати вживати в установленому порядку заходів щодо дотримання законодавства про оплату праці стосовно працівників господарських товариств. 3. Відділу підвідомчих організацій Комітету В.Гибелинда : - встановити жорсткий контроль за виконанням графіків погашення заборгованості із заробітної плати забезпечити оперативне узагальнення інформації та подання її керівництву Комітету; - забезпечити виконання положень галузевої угоди між Держбудом України і ЦК профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України і ЦК профспілки працівників житлово-комунального господарства місцевої промисловості і побутового обслуговування населення України щодо зобов’язань власників та керівників підприємств про погашення до кінця 2001 року заборгованості із заробітної плати; - своєчасно розглядати звернення працівників підвідомчих підприємств і організацій з питань несвоєчасної виплати заробітної плати разом з керівниками готувати пропозиції щодо її виплати не допускати виникнення колективних трудових спорів конфліктів . - забезпечити подання до 10.07.2001 інформації до Мінпраці України щодо проведеної роботи по погашенню заборгованості із заробітної плати підприємствами організаціями і установами сфери управління Держбуду України; - проінформувати до 15.06.2001 Мінекономіки України про підприємства сфери управління Комітету які неспроможні виконати зобов’язання із виплати заробітної плати та при необхідності ініціювати питання щодо їх досудової санації порушення справ про банкрутство. 4. Взяти до відома що Указом Президента України від 7 травня 2001 року № 292/2001 рекомендовано Генеральній прокуратурі України невідкладно проаналізувати роботу органів прокуратури щодо нагляду за додержанням керівниками суб’єктів господарювання вимог законів про оплату праці та вжити заходів до своєчасного реагування на факти порушень у цій сфері. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Комітету Г.Семчука. Голова Комітету В.Череп