Наказ N 146 від 18.07.2001 р.

Наказ N 146 від 18.07.2001 р. Про приведення нормативно-правових актів Держбуду у відповідність до Закону України “Про стандартизацію”

Наказ від 18 липня 2001 р. № 146 Про приведення нормативно-правових актів Держбуду у відповідність до Закону України “Про стандартизацію” Наказ від 18 липня 2001 р. № 146 На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 25 червня 2001 р. № 7653/3 з метою приведення нормативно-правових актів Держбуду України у відповідність з нормами Закону України “Про стандартизацію” наказую: 1. Затвердити “План заходів по приведенню нормативно-правових актів Держбуду України у відповідність з Законом України “Про стандартизацію” що додається. 2. Управлінням і відділам Комітету: підготувати пропозиції щодо необхідності внесення відповідних змін і доповнень в законодавчі та інші нормативно-правові акти підготовлені Держбудом України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про стандартизацію” і подати їх до 25 липня ц.р. Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації; забезпечити неухильне виконання норм Закону України “Про стандартизацію” при підготовці відповідних нормативно-правових актів Комітету та при здійсненні функцій замовника державних будівельних норм і стандартів. 3. Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко : забезпечити взаємодію з Держстандартом України при підготовці відповідно до статті 7 Закону України “Про стандартизацію” подання до Кабінету Міністрів України щодо делегування повноважень стосовно організації розроблення схвалення прийняття перегляду та зміни національних стандартів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів Держбуду України; до 10 серпня ц.р. підготувати і внести Держстандарту України пропозиції про делегування Держбуду України повноважень щодо видання і розповсюдження національних стандартів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів; протягом тижня підготувати і подати керівництву Комітету обгрунтування щодо збільшення чисельності підрозділу з питань нормування та стандартизації Держбуду; проінформувати у березні 2002 року Держстандарт України як національний орган стандартизації про проведену роботу щодо приведення нормативно-правових актів Держбуду України у відповідність з нормами Закону України “Про стандартизацію”. 4. Загальну координацію робіт щодо приведення новостворених державних будівельних норм і стандартів у відповідність з нормами Закону України “Про стандартизацію” до введення в дію нової “Національної системи стандартизації України” і перегляду “Системи стандартизації та нормування в будівництві” покласти на Відділ інноваційної політики нормування та стандартизації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Комітету Г.Семчука. Голова Комітету В.Череп Додаток до наказу Держбуду від 18 липня 2001 р. № 146 План заходів по приведенню нормативно-правових актів Держбуду України у відповідність з Законом України “Про стандартизацію” Зміст заходу Термін виконання Відповідальний за виконання 1. Забезпечити структурні підрозділи Комітету: Відділ інноваційної політики нормування та стандартизації копіями з офіційного видання Закону України “Про стандартизацію”; Липень 2001 р. комплектом основоположних нормативних документів “Системи стандартизації та нормування в будівництві” після їх перегляду ; Протягом тижня після надання чинності цим документам порядками видання і розповсюдження нормативних документів після затвердження 2. Внести зміни і доповнення до законодавчих та інших нормативно-правових актів України підготовлених Держбудом які випливають із Закону України “Про стандартизацію” ІІІ квартал 2001 р. – І квартал 2002 р. Управління і Відділи Комітету які готували ці акти 3. Здійснити перегляд основоположних ДБН А.1.1-1-93 ДБН А.1.1-2-93 ДБН А.1.1-3-93 ДБН А.1.1-4-93 з урахуванням норм Закону України “Про стандартизацію” та вимог нової редакції “Національної системи стандартизації України” Березень 2002 р. Відділ інноваційної політики нормування та стандартизації ТК “Будтехнормування” 4. Розробити методичні рекомендації про порядок визначення вартості розроблення нормативних документів та змін до них на заміну ДБН Г.1-1-93 Березень 2002 р. Відділ інноваційної політики нормування та стандартизації ТК “Будтехнормування” 5. Підготувати порядок видання і розповсюдження нормативних документів введених в дію Держбудом України Грудень 2001 р. Відділ інноваційної політики нормування та стандартизації 6. Провести технічне навчання зі спеціалістами підрозділів Комітету по впровадженню норм Закону “Про стандартизацію” Березень 2002 р. Відділ інноваційної політики нормування та стандартизації 7. Організувати проведення республіканського семінару з питань реформування нормативної бази для будівництва І квартал 2002 р. Відділ інноваційної політики нормування та стандартизації Начальник Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко