Лист N 7/15-11715 від 17.07.2012 р.

Лист N 7/15-11715 від 17.07.2012 р. Про індекси зміни вартості станом на 1 липня 2012 року

Наказ від 30 липня 2001 р. № 155 Про перелік документів які додаються до заяви про видачу ліцензії для господарської діяльності Наказ від 30 липня 2001 р. № 155 Кабінет Міністрів України постановою від 4 липня 2001 р. № 756 затвердив перелік документів які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремих видів господарської діяльності. З метою виконання зазначеної постанови щодо здійснення будівельної діяльності і централізованого водопостачання та водовідведення і з урахуванням положень ст.10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” наказую: 1. Начальнику Держархбудінспекції України В.Папка начальнику Управління реформування водопровідно-каналізаційного господарства О.Мільнер при розгляді заяв на видачу ліцензій для здійснення будівельної діяльності централізованого водопостачання та водовідведення вимагати документи згідно з переліком вказаним у додатку. 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Комітету В.Присяжнюка та Г.Семчука. Голова Комітету В.Череп Додаток ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Держбуду України від 30.07.2001 № 155 ПЕРЕЛІК документів які додаються до заяви про видачу ліцензій на: 1. Будівельну діяльність вишукувальні та проектні роботи для будівництва зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж : заява встановленого зразка; копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України засвідчена нотаріально або органом який його видав; засвідчені в установленому порядку копії документів що підтверджують рівень освіти і кваліфікації необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності; відомості за підписом заявника – суб’єкта господарської діяльності про систему контролю та управління якістю виробництва на підприємстві відповідно до вимог державних будівельних норм і стандартів. 2. Централізоване водопостачання та водовідведення: заява встановленого зразка; копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України засвідчена нотаріально або органом який його видав; відомості за підписом заявника – суб’єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності; відомості за підписом заявника – суб’єкта господарської діяльності про відповідність чисельності персоналу та його кваліфікаційного рівня нормативним вимогам провадження відповідного виду господарської діяльності; технологічний регламент експлуатації системи водопостачання та водовідведення за підписом заявника – суб’єкта господарської діяльності; засвідчена в установленому порядку копія атестата акредитації лабораторії яка проводить виробничий лабораторний контроль або договір на проведення таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій. Начальник Держархбудінспекції України В.Папка