Наказ N 177 від 07.09.2001 р.

Наказ N 177 від 07.09.2001 р. Про затвердження Заходів Держбуду України, спрямованих на реалізацію у 2002 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року

Наказ від 7 вересня 2001 р. № 177 Про затвердження Заходів Держбуду України спрямованих на реалізацію у 2002 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року Наказ від 7 вересня 2001 р. № 177 На виконання Указу Президента України від 24 травня 2000 р. №717 “Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 380-р “Про затвердження заходів спрямованих на реалізацію у 2002 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року” наказую: 1. Затвердити відповідальними виконавцями Заходів спрямованих на реалізацію у 2002 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року відповідальними за виконання яких визначено Держбуд України управління та відділи згідно з додатком 1. Начальникам управлінь відділів які визначені відповідальними виконавцями: - розробити робочі плани з виконання відповідних заходів затвердити їх у заступників голови Комітету відповідно до розподілу обов’язків і забезпечити виконання у встановлені розпорядженням Кабінету Міністрів України терміни; - щоквартально до 5 числа кожного місяця що настає за звітним періодом надавати інформацію про хід виконання Заходів Управлінню нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду М.Каплун для узагальнення та подання Міністерству праці та соціальної політики у встановлений термін. 2. Затвердити відповідальними виконавцями Заходів спрямованих на реалізацію у 2002 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року щодо яких Держбуд визначено співвиконавцем управління і відділи згідно з додатком 2. Начальникам вказаних підрозділів забезпечити підготовку та подання матеріалів міністерствам іншим центральним органам виконавчої влади які визначені основними виконавцями відповідних заходів у терміни визначені у додатку 2. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників голови Комітету відповідно до розподілу обов’язків та Управління апарату. Голова Комітету В.Череп Додаток 1 до наказу Держбудувід 7.09.2001 № 177 Відповідальні виконавці Заходів спрямованих на реалізацію у 2002 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року відповідальним за виконання яких визначено Держбуд України № пп Мета заходу Найменування заходу Термін виконання Виконавці Відповідальні у Держбуді 1. Створення сприятливих житлових та соціально-побутових умов Розробити Типове положення про гуртожитки У двомісячний термін після прийняття Житлового кодексу України Держбуд Мінекономіки Мінфін Мінюст Руль М.В. Каплун М.М. 2. Удосконалення системи соціального захисту інвалідів ветеранів війни та праці Розробити архітектурно-типологічні та соціально-гігієнічні стандарти з проектування соціального житла ІУ кв. Держбуд Присяжнюк В.Ф. Муляр Л.Х. Начальник Управління нормативно-правового забезпеченняреформування житлової політики та експлуатації житлового фонду М.Каплун