Наказ N 293/222 від 14.12.2001 р.

Наказ N 293/222 від 14.12.2001 р. Про взаємодію при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з порушенням роботи об’єктів житлово-комунального господарства

Спільний наказ МНС та Держбуду від 14 грудня 2001 р. № 293/222 Про взаємодію при виникненні надзвичайних ситуацій пов’язаних з порушенням роботи об’єктів житлово-комунального господарства Спільний наказ МНС та Держбуду від 14 грудня 2001 р. № 293/222 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 122 “Про комплексні заходи спрямовані на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру запобігання та оперативного реагування на них на період до 2005 року" та з метою організації взаємодії Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України при виникненні надзвичайних ситуацій пов’язаних з порушенням роботи об’єктів житлово-комунального господарства наказуємо: 1. Встановити що віднесення подій в житлово-комунальному господарстві України до надзвичайних ситуацій здійснюється Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за погодженням з Державним комітетом будівництва архітектури та житлової політики України на підставі “Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні”. 2. Затвердити форми збору інформації: форма ДБ-1 “Оперативна інформація про порушення роботи житлового господарства”; форма ДБ-2 “Оперативна інформація про порушення роботи теплового господарства”; форма ДБ-3 “Оперативна інформація про порушення роботи водопровідно-каналізаційного господарства”; форма ДБ-4 “Оперативна інформація про порушення роботи міського електротранспорту”. 3. Затвердити наступний порядок подачі інформації до МНС: територіальні головні управління управління з питань надзвичайних ситуацій подають оперативну інформацію про порушення роботи житлово-комунального господарства за формами ДБ-1 ДБ-2 ДБ-3 ДБ-4 до оперативно-чергової служби МНС щоденно о 6 та 16 годині при ускладненні обставин – у додатково визначені терміни. 4. Начальникам територіальних головних управлінь управлінь з питань надзвичайних ситуацій забезпечити своєчасне подання до МНС достовірної інформації про порушення роботи житлово-комунального господарства. 5. МНС перед поданням до Кабінету Міністрів України інформації про порушення роботи житлово-комунального господарства узгоджувати її в обов’язковому порядку з Держбудом України. 6. Покласти координацію виконання вимог цього наказу на начальника Центру управління у кризових ситуаціях МНС П.Коротинського тел. 247-30-50 247-30-15 та завідувача спецсектора Держбуду України М.Пивовара тел. 227-13-83 . 7. Начальникам територіальних головних управлінь управлінь з питань надзвичайних ситуацій разом з керівниками Республіканського комітету житлово-комунального господарства АР Крим управлінь житлово-комунального господарства обласних держадміністрацій міськкомунуправління м.Севастополя та головного управління житлового господарства Київської міської державної адміністрації терміново розробити і затвердити порядок взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій пов’язаних з порушенням роботи житлово-комунального господарства з урахуванням вимог цього наказу та місцевих особливостей. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря МНС Г.Марченка та заступника голови Держбуду України Г.Семчука. Державний секретар МНС В.о. Голови Держбуду України В.Луцько А.Беркута