ДСТУ Б А.1.1-70-2000

ДСТУ Б А.1.1-70-2000 ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-70-2000 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в будівництві Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів ФОРМИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ Терміни та визначення Київ 2001 ДСТУ Б.А. 1.1 -70-2000 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держбуду України Полонська С.О. к.т.н.; Завойський А.К. к.т.н.; Писаревич Н.В. Клименко В.Г. Цесіс Р.А. Київським національним університетом будівництва і архі- тектури Антоненко Г.Я. к.т.н.; Волянський О.А. к.т.н.; Русанова Н.Г. к.т.н.; Сівко В.Й. д.т.н.; Стройков В.В. інж; Назаренко В.М. д.т.н. 2 ВНЕСЕНИЙ Відділом інноваційної політики нормування та стандартизації 3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ Наказом Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 14.12.2000 р. № 280 4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 Зміст 1 Галузь використання 1 2 Нормативні посилання 2 3 Основні положення 2 4 Загальні поняття 3 5 Види форм 3 5.1 За способом виготовлення виробів 3 5.2 За конструктивними особливостями форм 6 6 Елементи форм 8 6.1 Піддони 8 6.2 Бортові елементи 9 6.3 Інші елементи форм 12 7 Характеристика форм 15 8 Експлуатація форм 17 9 Обслуговування форм 18 Абетковий покажчик українських термінів 21 Абетковий покажчик німецьких термінів 24 Абетковий покажчик англійських термінів 27 Абетковий покажчик французьких термінів 30 Абетковий покажчик російських термінів 33 Додаток А 36 ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в будівництві Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів Форми для виготовлення бетонних та залізобетонних виробів Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий Формы для изготовления бетонных и железобетонных изделий Термины и определения Standardization and normalization systems in construction Common concrete and reinforced concrete products technique Formworks for production of concrete and reinforced concrete products Terms and definitions Чинний від 2001-07-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт встановлює науково-технічні терміни та визначення основних понять стосовно форм для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі що належить до галузі будівельних матеріалів а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. ДСТУ Б.А. 1.1 -70-2000 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів із стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств . 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі документи: ДСТУ Б А.1.1-61-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Формування виробів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-62-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни та визначення ДСТУ Б А.1.1-63-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Розпалублення доводка складування та зберігання виробів. Терміни та визначення 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значення-термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять що визначені у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані німецькі de англійські en французькі fr та російські ru відповідники стандартизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.4 У стандарті наведені абетковий покажчик українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 4 4.1 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ форма de en fr ru Технологічне обладнання для одержання з формувальних бе- тонних сумішей бетонних або залізобетонних виробів з зада- ними розмірами конфігурацією та видом поверхні; виготовля- ється з металу залізобетону полімерів фанери деревини або з комбінації цих матеріалів ВИДИ ФОРМ За способом виготовлення виробів горизонтальна форма de en fr ru Форма у якій формування і розпалублення виробу здій- снюється у горизонтальному положенні вертикальна форма de en fr ru Форма у якій формування і роз-палублення виробу здійснюється у вертикальному положенні переносна форма de en fr ru Форма що переноситься ванта-жопідіймальними механізмами Form Formwork moule форма Технологическое оборудование для получения из формовочных бетон-ных смесей бетонных или железо-бетонных изделий с заданными размерами конфигурацией и видом поверхности; изготавливается из металла железобетона полимеров фанеры древесины либо из комбинации die waagerechte Form horizontal formwork moule horizontal горизонтальна форма Форма в которой формование и распалубка изделия осуществляется в горизонтальном положении die senkrechte Form vertical formwork moule vertical вертикальная форма Форма в которой формование и распалубка изделия осуществляется в вертикальном положении die ubertragbare Form portable formwork moule transportable переносная форма Форма которая переносится грузоподъемными механизмами ДСТУ Б.А. 1.1 -70-2000 5.1.4 5.1.4.1 5.1.5 5.1.5.1 в ході технологічного процесу виготовлення виробу; обладнана пристроями для підіймання і транспортування пересувна форма de en fr ru Форма що пересувається рейковою колією або рольгангом в ході технологічного процесу виготовлення виробу; обладнана колесами або напрямниками та пристроями що взаємодіють з пристроями для переміщення її транспортною лінією конвеєра форма-вагонетка de en fr ru Форма що має колеса та пристрої які взаємодіють з пристроями для переміщення її транспортною лінією конвеєра стаціонарна форма de en fr ru Форма яка не переміщується під час виконання в ній операцій технологічного процесу виготовлення виробу матриця de en fr ru Нерозбірна стаціонарна форма в ходе технологического процесса изготовления изделия; оборудована устройствами для подъема и транспортирования die stellbare Form mobile formwork moule mobile передвижная форма Форма которая передвигается по рельсовому пути или рольгангу в ходе технологического процесса изготовления изделия; оборудована колесами или направляющими и приспособлениями взаимодействующими с устройствами для перемещения ее транспортной линией конвейера Form-wagen Formwork-carriage moule roulant форма-вагонетка Форма снабженная колесами и приспособлениями взаимодействующими с устройствами для перемещения ее транспортной линией конвейера stationare Form Fixed formwork moule stable стационарная форма Форма которая не перемещается при выполнении в ней операций технологического процесса изготовления изделия Matrize Matrix matrice матрица Неразборная стационарная форма ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 5.1.5.2 5.1.5.3 5.1.5.4 5.1.6 5.1.7 віброформа de en fr ru Стаціонарна форма яка оснащена електричними або пневматичними зовнішніми віброзбудниками що створюють коливання перпен-дикулярні до бортів форми на яких вони закріплені об'ємно-формувальна de установка en fr ru Віброформа для виготовлення залізобетонних об'ємних елементів сантехкабін ліфтових шахт елеваторів блок-кімнат та інших виробів касетна установка de en fr ru Див. ДСТУ Б А.1.1-61 силова форма de en fr ru Форма що приймає зусилля напруженої арматури термоформа de en fr ru Див. ДСТУ Б А.1.1-62 R?ttelform f Vibrating mould moule m vibrant виброформа Стационарная форма оснащенная электрическими или пневматическими наружными вибровозбудителями создающими колебания перпендикулярные к бортам формы на которых они закреплены Raumzellen-formanlage f Space-forming plant Installation f de moulage en relief объемно-формовочная установка Виброформа для изготовления железобетонных объемных элементов сантехкабин лифтовых шахт элеваторов блок-комнат и других изделий Batterieform Battery installation installation ? batterie кассетная установка См. ДСТУ Б A.1.1-61 Kraftform Load-bearing formrwork moule contraint силовая форма Форма воспринимающая усилия напряженной арматуры Thermoform Heating formwork moule thermique термоформа См. ДСТУ Б А. 1.1-62 ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 5.2 За конструктивними особливостями форм 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 розбірна форма de en fr ru Форма борти якої шарнірне з'єднані з піддоном і відкриваються або відсуваються а також піддон з бортовим оснащенням що встановлюється і знімається на формувальному посту нерозбірна форма de en fr ru Форма усі борти якої жорстко з'єднані з піддоном одномісна форма de en fr ru Форма призначена для виготовлення одною виробу багатомісна форма de en fr ru Форма призначена для одночасного виготовлення більше ніж одного виробу індивідуальна форма de en fr ru Непереналагоджувана форма що призначається для виготовлення виробів одного типорозміру die zerlegbare Form split formwork moule d?montable разборная форма Форма борта которой шарнирно соединены с поддоном и открываются или отодвигаются а также поддон с бортовой оснасткой которая устанав-ливается и снимается на формо-вочном посту unzerlegbare Form Permanent formwork moule fixe неразборная форма Форма все борта которой жестко соединены с поддоном die einsitzige Form single cavity formwork moule monoplace одноместная форма Форма предназначенная для изготовления одного изделия mehrsitzige Form Multiple formwork moule ? emplacements multiples многоместная форма Форма предназначенная для одновременного изготовления более чем одного изделия die individuelle Form individual formwork moule individuel индивидуальная форма Непереналаживаемая форма которая предназначается для изготовления изделий одного типоразмера ДСТУ Б.А.1.1-70-2000 5.2.6 5.2.6.1 5.2.6.2 5.2.7 переналагоджувана форма de en fr ru Форма у якій можливе виготовлення виробів з різними геометричними параметрами за рахунок зміни розташування або і заміни окремих елементів форми групова форма de en fr ru Переналагоджувана форма в якій можливе виготовлення виробів однієї конструктивної групи з різними геометричними параметрами універсальна форма de en fr ru Переналагоджувана форма призначена для виготовлення виробів різних типорозмірів у межах її габаритів форма з пружнопрацюючими de елементами en fr ru Форма з гнучким піддоном або пружними бортами umstellbare Form Readjustable formwork moule r?gl? ? nouveau переналаживаемая форма Форма в которой возможно изготовление изделий с различными геометрическими параметрами за счет изменения расположения или и замены отдельных элементов формы Gruppenform Group formwork moule r?gl? permanent групповая форма Переналаживаемая форма в которой возможно изготовление изделий одной конструктивной группы с различными геометрическими параметрами Universalform Multipurpose formwork moule multifonctionnel универсальная форма Переналаживаемая форма предназначенная для изготовления изделий разных типоразмеров в границах ее габаритов Form mit elastischen Elementen Formwork with elastic behaviour elements moule ? ?l?ments ?lastiques форма с упругоработающими элементами Форма с гибким поддоном или упругими бортами ДСТУ Б.А.1.1-70-2000 6 ЕЛЕМЕНТИ ФОРМ 6.1 Піддони 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 піддон de en fr ru Елемент форми призначений для утворення в процесі виготовлення нижньої формувальної поверхні виробу і закріплення або встановлення бортової оснастки силовий піддон de en fr ru Піддон що сприймає зусилля напруженої арматури піддон з вигином de en fr ru Силовий піддон вигин якого утворюється за рахунок при-вантаження або попереднього напруження тяг і ліквідується в процесі напруження арматури гнучкий піддон de en fr ru Пружнопрацюючий елемент форми піддон-вагонетка de en fr ru Palette Pallet plateau поддон Элемент формы предназначенный для образования в процессе изготовления нижней формовочной поверхности изделия и закрепления или установки бортовой оснастки Kraftpalette Load-bearing pallet plateau ? armature contrainte силовой поддон Поддон воспринимающий усилия напряженной арматуры die Palette mit der Krummung winged pallet plateau courb? поддон с выгибом Силовой поддон изгиб которого создается за счет пригрузки или предварительного напряжения тяг и ликвидируется в процессе напряжения арматуры elastischer Palette Flexible pallet plateau flexible гибкий поддон Упругоработающий элемент формы Palettenwagen Pallet-carriage plateau roulant поддон-вагонетка ДСТУ Б.А. 1.1 -70-2000 6.1.2 6.1.3 6.2 6.2.1 6.2.1.1 Піддон що має колеса та пристрої які взаємодіють з пристроями для переміщення його транспортною лінією конвеєра надмагнітна плита de en fr ru Елемент піддона призначений для електромагнітного кріплення форми на віброплощадці Тяга de En Fr ru Стержень із високоміцного арматурного прокату призначений для попереднього напруження силового піддона; розташовується нижче центра ваги перерізу піддона і закінчується нарізкою з гайками для фіксації його у натягненому стані на піддоні Бортові елементи Борт de en fr ru Стаціонарний або змінний жорсткий елемент форми що призначений для утворення поверхонь зовнішнього периметра виробу поза площиною піддона і забезпечує проектну точність та стабільність розмірів виробу базовий борт de en fr ru Поддон снабженный колесами и приспособлениями взаимодействующими с устройствами для перемещения его транспортной линией конвейера die uber dem Magnet befindliche Platte over-magnetic plate plaque ? fixation ?lectromagn?tique надмагнитная плита Элемент поддона предназначенный для электромагнитного крепления формы на виброплощадке die Zug-Stange tie rod tirant тяга Стержень из высокопрочного арматурного проката предназначенный для предварительного напряжения силового поддона; располагается ниже центра тяжести сечения поддона и заканчивается резьбой с гайками для фиксации его в натянутом состоянии на поддоне Bord Side Bord борт Стационарный или сменный жесткий элемент формы предназначенный для образования поверхностей наружного периметра изделия вне плоскости поддона и обеспечивающий проектную точность и стабильность размеров изделия Basisbord Base side bord de base базовый борт ДСТУ Б.А. 1.1 -70-2000 6.2.1.2 6.2.1.3 6.2.1.4 6.2.1.5 6.2.2 Борт групової форми на якому закріплюються формоутворювальні елементи повздовжній борт de en fr ru Борт який розміщується вздовж довгого боку форми поперечний борт de en fr ru Борт який розміщується вздовж короткого боку форми Роздільник de en fr ru Розділювальний борт у багатомісній формі який утворює бічні поверхні суміжних виробів торцева гребінка de en fr ru Поперечний борт з прорізами що призначені для пропускання випусків звичайної арматури або напруженої арматури виробу до упорів бортове оснащення de en fr ru Сукупність змінних бортів форми а також сукупність бортів що є інвентарною належністю формувального поста Борт групповой формы на котором закрепляются формообразующие элементы langsseitige Seitenwand Longitudinal side bord longitudinal продольный борт Борт расположенный вдоль длинной стороны формы Querbord Transverse side bord transversal поперечный борт Борт расположенный вдоль короткой стороны формы Teller Separator bord de s?paratior разделитель Разделительный борт в многоместной форме образующий боковые поверхности смежных изделий der stimseitige Kamm end comb bord entaill? торцевая гребенка Поперечный борт с прорезями предназначенными для пропуска выпусков обычной арматуры или напряженной арматуры изделия к упорам Schalungsrahmen Edge side ?quipement de bord бортовая оснастка Совокупность сменяемых бортов формы а также совокупность бортов являющихся инвентарной принадлежностью формовочного поста ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 Бортова стяжка de en Fr ru Елемент форми який установлюється на поздовжніх бортах великих розмірів і завдяки фіксації відстані між'ними зменшує вільну довжину бортів та забезпечує виготовлення виробу з проектними розмірами бортовий замок de en fr ru Елемент форми надійної та зручної конструкції призначений для закріплення і збереження у проектному положенні бортів у процесі виготовлення виробу бортовий шарнір de en fr ru Міцне зносотривке рухоме з'єднання борту з піддоном що дозволяє легко розпалублювати виріб і швидко складати форму пружний борт de en fr ru Борт з'єднаний з піддоном пружним елементом das Zusammenfugen snap tie tendeur de bord бортовая стяжка Элемент формы который устанавливается на продольных бортах больших размеров и благодаря фиксации расстояния между ними уменьшает свободную длину бортов и обеспечивает изготовление изделия с проектными размерами der Bordschlo? edge lock verrouillage de bord бортовой замок Элемент формы надежной и удобной конструкции предназначенный для закрепления и сохранения в проектном положении бортов в процессе изготовления изделия das Bordschamier edge hinge articulation de bord бортовой шарнир Прочное износоустойчивое подвижное соединение борта с поддоном позволяющее легко распалубливать изделие и быстро собирать форму elastischer Bord Elastic side bord ?lastique упругий борт Борт соединенный с поддоном упругим элементом ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Інші елементи форм формувальний відсік de en fr ru Частина об'єму форми яка призначена для заповнення бетонною сумішшю тепловий відсік de Нд. парова сорочка en fr ru Див. ДСТУ Б А.1.1-62 формувальна поверхня de en fr ru Нд. робоча поверхня 6.3.4 Поверхня елементів форми яка контактує з бетоном при виготовленні виробу вкладиш de En Fr ru Елемент форми призначений для утворення у виробі прорізів отворів виступів виїмок підпора для напруженої de арматури en fr ru Елемент силової форми або силового піддона призначений для закріплення у проектному положенні напруженої арматури Formraum Formwork compartment compartiment de moulage формовочный отсек Часть объема формы предназначенная для заполнения бетонной смесью die Warmezelle heat section compartment thermique тепловой отсек Нд. паровая рубашка См. ДСТУ БА.1.1-62 Formflache Formwork surface Surface de moulage формовочная поверхность Нд. рабочая поверхность Поверхность элементов формы которая контактирует с бетоном при изготовлении изделия Einlage Insert coussinet вкладыш Элемент формы предназначенный для образования в изделии проемов отверстий уступов выемок Vorspannsbewehrungsstutze Rest for prestressing steel but?e pour armature contrainte упор для напряженной арматуры Элемент силовой формы или силового поддона предназначенный для закрепления в проектном положении напряженной арматуры ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.8.1 Фіксатори арматури de en fr ru Елементи форми різної конструкції які призначені для фіксування у формі стропувальних петель закладних елементів арматурних каркасів і сіток і забезпечують надійне закріплення їх у проектному положенні та утримування під час формування виробу і не перешкоджають його розпалубленню фіксатори елементів форми de en fr ru Конусні штирі на піддоні призначені для закріплення у проектному положенні знімних бортів та вкладишів пристрої для переміщення de en fr ru Елементи форми призначені для її пересування підіймання і транспортування вушко de en fr ru Пристрій призначений для стропування підіймання і транспортування форми або піддона вантажопідіймальними механізмами der Bewehrungsbefestigungsbugel reinforcement holdfast ?l?ments ? fixer les armatures фиксаторы арматуры Элементы формы различной конструкции предназначенные для фиксирования в форме строповочных петель закладных элементов арматурных каркасов и сеток обеспечивающие надежное закрепление их в проектном положении и удержание при формовании изделия и не препятствующие его распалубке der Formelementenbefestigungsbugel fixing rods for formwork elements dispositifs de position pour ?l?ments de moule фиксаторы элементов формы Конусные штыри на поддоне предназначенные для закрепления в проектном положении съемных бортов и вкладышей die Umstellungsanlagen displacement devices dispositifs de transfert приспособления для перемещения Элементы формы предназначенные для ее передвижения подъема и транспортировки die Ose ear ceillet проушина Приспособление предназначенное для строповки подъема и транспортировки формы или поддона грузоподъемными механизмами ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 6.3.8.2 6.3.8.3 6.3.8.4 6.3.9 кронштейн для захвата de en fr ru Елемент піддона призначений для взаємодії з автоматичним захватом вантажопідіймального механізму при підійманні та транспортуванні підпора для штовхача de en fr ru Пристрій призначений для взаємодії зі штовхачем транспортної лінії конвеєра під час пересування форми буфер de en Fr ru Пристрій призначений для пом'якшення поштовхів та ударів при пересуванні форми рейковою колією або рольгангом під час технологічного процесу виготовлення виробу рельєфоутворювач de en Fr ru Профільна формувальна поверхня піддона призначена для утворення на поверхні виробу відбитка моделі будь-якого обрису; являє собою штампований рельєф на піддоні або рельєфний вкладиш що фіксується у формі Greiferkonsole f Catch bracket Bras m pour griffe кронштейн для захвата Элемент поддона предназначенный для взаимодействия с автоматическим захватом грузоподъемного механизма при подъеме и транспортировке die Sto?elstutze pusher stop but?e du poussoir упор для толкателя Приспособление предназначенное для взаимодействия с толкателем транспортной линии конвейера при передвижении формы der Puffer buffer amortisseur de choc буфер Приспособление предназначенное для смягчения толчков и ударов при передвижении формы по рельсовому пути или рольгангу во время технологического процесса изготовления изделия die Reliefdruckplatte texture former dispositif ? die Reliefdruckplatte рельефообразователь Профильная формовочная поверхность поддона предназначенная для образования на поверхности изделия отпечатка модели любого очертания; представляет собой штампованный рельеф на поддоне или рельефный вкладыш фиксируемый в форме ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 7 7.1 7.2 7.3 7.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ жорсткість форми de en fr ru Здатність конструкції форми сприймати експлуатаційні навантаження з деформаціями її у межах що допускаються нормативними документами деформація форми de en fr ru Змінювання розмірів та конфігурації форми під впливом зусиль натягу арматури гідростатичного тиску бетонної суміші а також під час ущільнення бетонної суміші теплової обробки і розпалублення виробу складання і транспортування форми питома матеріалоємність de форми en Fr ru Показник що характеризує відношення маси форми до одиниці об'єму виробу чи виробів які виготовляються в ній оборотність форми de en fr ru Кількість технологічних циклів що здійснюються формою в процесі виготовлення виробів Steeifigkeit der Form Formwork rigidity rigidit? du moule жесткость формы Способность конструкции формы воспринимать эксплуатационные нагрузки с деформациями ее в пределах которые допускаются нормативными документами Formanderung Formwork deformation deformation du moule деформация формы Изменение размеров и конфигурации формы под действием усилий натяжения арматуры гидростатического давления бетонной смеси а также при уплотнении бетонной смеси тепловой обработке и распалубке изделия сборке и транспортировании формы Spezifischer Werkstoff Kapazitat der Form Specific material consumption of a formwork capacit? sp?cifique de mat?riau du moule удельная материалоемкость формы Показатель характеризующий отношение массы формы к единице объема изготавливаемого в ней изделия или изделий Formumlaufzeeit Formwork reusing circuit du moule оборачиваемость формы Количество технологических циклов совершаемых формой в процессе изготовления изделий ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 7.5 7.6 7.7 7.8 протягом фіксованого проміжку часу тривалість обороту форми de en fr ru Тривалість технологічного циклу виготовлення виробу у якому бере участь форма термін експлуатації форми de en fr ru Усереднена кількість оборотів форми певного типу до поточного чи капітального ремонтів або до цілковитого її зносу; визначається умовами експлуатації та обслуговування форми а також видом матеріалу з якого вона виготовлена зносостійкість форми de en fr ru Опір елементів форми зміні розмірів форми і стану поверхонь внаслідок зносу їх у ході експлуатації під впливом механічних процесів фізичних та хімічних факторів; оцінюється тривалістю експлуатації елементів форми до утворення нормованого значення змін корозійна стійкість форми de en fr ru на протяжении фиксированного промежутка времени Daueer des Umlaufs einer Form Duration of formwork reusing dur?e du cycle du moule продолжительность оборота формы Длительность технологического цикла изготовления изделия в котором участвует форма dauer der formausnutzung lifetime of a formwork dur?e de service du moule срок эксплуатации формы Усредненное количество оборотов формы определенного типа до текущего или капитального ремонтов или до полного ее износа; определяется условиями эксплуатации и обслуживания формы а также видом материала из которого она изготовлена Formverschlei?ifestigkeit f Formwork wear resistance R?sistance f du moule ? 1’usure износостойкость формы Сопротивление элементов формы изменению размеров формы и состояния поверхностей вследствие изнашивания их в ходе эксплуатации при воздействии механических процессов физических и химических факторов; оценивается длительностью эксплуатации элементов формы до образования нормированного значения изменений De Formkorrosionsbest?ndigkeit f Formwork corrosion resistance R?sistance f du moule ? la corrosion коррозионная стойкость формы ДСТУ Б.А.1.1-70-2000 8 8.1 8.2 8.3 8.4 Здатність матеріалу з якого виготовлена форма чинити опір корозійному впливу навколишнього середовища в умовах експлуатації форми; оцінюється швидкістю корозії за даних умов експлуатації яка характеризується зміною зовнішнього вигляду поверхонь форми часом до появи першого корозійного осередку на них кількістю корозійних осередків або зменшенням товщини матеріалу форми за певний проміжок часу ЕКСПЛУАТАЦІЯ ФОРМ Розпалублення de en fr ru Див. ДСТУ Б А.1.1-63 підготовка форми de en fr ru Комплекс технологічних операцій що включає чищення складання і змащення форми чищення форми de en fr ru Технологічна операція видалення залишків бетону мастила і цементної плівки з поверхонь форми складання форми de en fr ru Способность материала из которого изготовлена форма сопротивляться коррозионному воздействию окружающей среды в условиях эксплуатации формы; оценивается скоростью коррозии в данных условиях эксплуатации характеризуемой изменением внешнего вида поверхностей формы временем до появления первого коррозионного очага на них числом коррозионных очагов или уменьшением толщины материала формы за определенный промежуток времени die Ausschalung des Erzeugnis product stripping d?moulage d’une pi?ce распалубка См. ДСТУ Б А.1.1-63 Vorbereitung der Form Formwork preparation preparation du moule подготовка формы Комплекс технологических операций включающий чистку сборку и смазку формы Reinigung der Form Formwork cleaning nettoyage du moule чистка форм Технологическая операция удаления остатков бетона смазки и цементной пленки с поверхностей формы Montage der Form Formwork assembling montage du moule сборка формы ДСТУ Б.А. 1.1 -70-2000 8.5 8.6 8.7 9 9.1 Технологічна операція що включає встановлення або зсування у проектне положення бортів та інших елементів форми їх щільне з'єднання і надійне закріплення в т.ч. замками різних конструкцій змащення форми de en fr ru Технологічна операція нанесення мастильної речовини на формувальні поверхні форми мастило для форми de en fr ru Мастильна речовина певного складу що наноситься на формувальні поверхні форми з метою зменшення зчеплення бетону виробу з поверхнями форми. Див.додаток А переналагоджування de форми en Fr ru Технологічна операція змінювання геометричних розмірів формувального відсіку форми шляхом заміни елементів форми або зміни їхнього положення ОБСЛУГОВУВАННЯ ФОРМ обслуговування форм de en fr ru Технологическая операция включающая установку или сдвигание в проектное положение бортов и других элементов формы их плотное соединение и надежное закрепление в т.ч. замками различных конструкций Olschmierung der Form Formwork lubrication graissage du moule смазка формы Технологическая операция нанесения смазочного вещества на формовочные поверхности формы Schmiere zum Einfetten der Formen Lubricant for formworks graisse ? moules смазка для формы Смазочное вещество определенного состава наносимое на формовочные поверхности формы с целью уменьшения сцепления бетона изделия с поверхностями формы. См.приложение А Umstellung der Form Formwork readjustment r?glage du moule ? nouveau переналадка формы Технологическая операция изменения геометрических размеров формовочного отсека формы путем замены элементов формы или изменения их положения die Formbedienung servicing of formworks entretien des moules обслуживание форм ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 9.2 9.3 Система планово-запобіжних заходів продовження терміну служби форм та забезпечення придатності їх для виготовлення виробів потрібної якості; включає систематичний контроль за станом форм періодичний технічний догляд за ними планово-запобіжний поточний і капітальний ремонти контроль стану форм de en fr ru Систематична вибіркова перевірка відповідності вимогам нормати-вних документів стану форм які експлуатуються що включає: вимірювання внутрішніх розмірів форм та розміру виробів що в них виготовляються а також відстаней між підпорами для напруженої арматури; контроль стану елементів форм а також щільності та надійності з'єднань бортів між собою і з піддонами технічний догляд за de формами en fr ru Комплекс робіт що виконується за графіком для кожної форми яка експлуатується і включає перевірку стану всіх елементів форми шарнірних і замкових з'єднань а також підтягування болтів та шпильок змащування деталей що обертаються і підварювання зварних швів Система планово-предупредительных мероприятий продления срока службы форм и обеспечения пригодности их для изготовления изделий требуемого качества; включает систематический контроль за состоянием форм периодический технический уход за ними планово-предупредительный текущий и капитальный ремонты die Fonnzustandsaufsicht formwork condition control contr?le de 1’?tat des moules контроль состояния форм Систематическая выборочная проверка соответствия требованиям нормативных документов состояния эксплуатируемых форм включающая: измерение внутренних размеров форм и размеров изготавливаемых в них изделий а также расстояний между упорами для напряженной арматуры; контроль состояния элементов форм а также плотности и надежности соединений бортов между собой и с поддонами die technische Formwartung formwork maintenance entretien technique des moules технический уход за формами Комплекс работ выполняемый по графику для каждой эксплуатируемой формы и включающий проверку состояния всех элементов формы шарнирных и замковых соединений а также подтяжку болтов и шпилек смазку вращающихся деталей и подварку сварных швов ДСТУ Б.А. 1.1 -70-2000 9.4 9.5 9.6 поточний ремонт форм de en fr ru Комплекс робіт що виконується за графіком для кожної форми яка експлуатується і включає: усунення зазорів між бортами та піддоном а також у з'єднаннях бортів між собою; заміну деталей і вузлів шарнірних та замкових з'єднань; ремонт і заміну вушок та підпорів для напруженої арматури; місцеве випрямлення бортів та вкладишів капітальний ремонт форм de en fr ru Комплекс робіт що виконується за графіком для кожної форми яка експлуатується і включає: ремонт випрямлення або заміну окремих частин піддона бортів і вкладишів; цілковиту або часткову заміну вузлів форми консервація форм de en fr ru Технічні заходи захисту від корозії форм перед тривалим зберіганням; формувальні поверхні та деталі які труться змащуються захисними протикорозійними речовинами на усі інші поверхні наносяться лакофарбові покриття стійкі до дії навколишнього середовища в умовах зберігання форм die laufende Reparatur formwork routine repair r?paration d’entretien des moules текущий ремонт ферм Комплекс работ выполняемый по графику для каждой эксплуатируемой формы и включающий: устранение зазоров между бортами и поддоном а также в соединениях бортов между собой; замену деталей и узлов шарнирных и замковых соединений; ремонт и замену проушин и упоров для напряженной арматуры; местную правку бортов и вкладышей die Hauptreparatur formwork general overhaul r?paration capitale des moules капитальный ремонт форм Комплекс работ выполняемый по графику для каждой эксплуатируемой формы и включающий: ремонт правку или замену отдельных частей поддона бортов и вкладышей; полную или частичную замену узлов формы Formerhaltung f Formpflege f Formwork preservation Graissage m du moule pour stockage консервация форм Технические меры защиты от коррозии форм перед длительным хранением; формующие поверхности и трущиеся детали смазываются защитными противокоррозионными веществами на все остальные поверхности наносятся лакокрасочные покрытия стойкие к воздействию окружающей среды в условиях хранения форм ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 Абетковий покажчик українських термінів борт 6.2.1 борт базовий 6.2.1.1 борт поздовжній 6.2.1.2 борт поперечний 6.2.1.3 борт пружний 6.2.6 буфер 6.3.8.4 віброформа 5.1.5.2 відсік тепловий Нд. парова сорочка 6.3.2 відсік формувальний 6.3.1 вкладиш 6.3.4 вушко 6.3.8.1 гребінка торцева 6.2.1.5 деформація форми 7.2 догляд за формами технічний 9.3 жорсткість форм 7.1 замок бортовий 6.2.4 змащення форми 8.5 зносостійкість форми 7.7 консервація форм 9.6 контроль стану форм ............................ 9.2 кронштейн для захвата ........................... 6.3.8.2 мастило для форми ............................ 8.6 матриця. .................................. 5.1.5.1 матеріалоємність форми питома .................... 7.3 оборотність форми ............................ 7.4 обслуговування форм ........................... 9.1 оснащення бортове ............................ 6.2.2 переналагоджування форми ...................... 8.7 підготовка форми ............................. 8.2 піддон ................................... 6.1.1 піддон-вагонетка ............................ 6.1.1.4 піддон гнучкий ............................. 6.1.1.3 піддон з вигином ............................ 6.1.1.2 ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 піддон силовий 6.1.1.1 підпора для напруженої арматури ................... 6.3.5 підпора для штовхача 6.3.8.3 плита надмагнітна 6.1.2 поверхня формувальна Нд. робоча поверхня 6.3.3 пристрої для переміщення 6.3.8 рельєфоутворювач. ............................. 6.3.9 ремонт форм капітальний. ................ 9.5 ремонт форм поточний .......................... 9.4 роздільник ................................ 6.2.1.4 розпалублення .......................... 8.1 складання форми 8.4 стяжка бортова. .......................... 6.2.3 термін експлуатації форми 7.6 термоформа ................ 5.1.7 тривалість обороту форми 7.5 стійкість форми корозійна 7.8 тяга 6.1.3 установка касетна 5.1.5.4 установка об'ємно-формувальна 5.1.5.3 фіксатори арматури 6.3.6 фіксатори елементів форми 6.3.7 форма 4.1 форма багатомісна. .................. 5.2.4 форма-вагонетка. ............................. 5.1.4.1 форма вертикальна 5.1.2 форма горизонтальна 5.1.1 форма групова 5.2.6.1 форма з пружнопрацюючими елементами ......... 5.2.7 форма індивідуальна ............................ 5.2.5 форма нерозбірна ....................... 5.2.2 форма одномісна 5.2.3 форма переналагоджувана ............ 5.2.6 форма переносна. ........................ 5.1.3 ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 форма пересувна. ............... 5.1.4 форма розбірна .. 5.2.1 форма силова ................. 5.1.6 форма стаціонарна. ........ 5.1.5 форма універсальна ........... 5.2.6.2 чищення форми .................. 8.3 шарнір бортовий. ............... 6.2.5 ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 Абетковий покажчик німецьких термінів Basisbord ........................ 6.2.1.1 Batterieform ........................ 5.1.5.4 Bord 6.2.1 Daueer des Umlaufs einer Form ...... 7.5 dauer der formausnutzung ........... 7.6 das Bordscharnier 6.2.5 das Zusammenfugen .................. 6.2.3 der Bewehrungsbefestigungsbugel ....... 6.3.6 der Bordschlo? ..................... 6.2.4 der Formelementenbefestigungsbugel ..... 6.3.7 der Puffer. ...................... 6.3.8.4 der stirnseitige Kamm ............ 6.2.1.5 die Ausschalung des Erzeugnis. ............ 8.1 die einsitzige Form ......... 5.2.3 die Formbedienung .................... 9.1 die Formzustandsaufsicht. .......... 9.2 die Hauptreparatur ...................... 9.5 die individuelle Form ................ 5.2.5 die laufende Reparatur ............... 9.4 die Palette mit der Krummung ...... 6.1.1.2 die Ose ............................ 6.3.8.1 die Reliefdruckplatte .............. 6.3.9 die senkrechte Form ............... 5.1.2 die stellbare Form..................... 5.1.4 die Sto?elstutze ...................... 6.3.8.3 die technische Formwartung ...... 9.3 die uber dem Magnet befindliche Platte ...... 6.1.2 die ubertragbare Form ............. 5.1.3 die Umstellungsanlagen 6.3.8 die Warmezelle ........................ 6.3.2 die waagerechte Form 5.1.1 die zeriegbare Form 5.2.1 die Zug-Stange ........................ 6.1.3 ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 Einlage ........................ 6.3.4 elastischer Bord. .................... 6.2.6 elastischer Palette. .................. 6.1.1.3 Form ......................... 4.1 Form mit elastischen Elementen ..... 5.2.7 Formerhaltung f Formpflege f ... 9.6 Formflache ....................... 6.3.3 Formkorrosionsbest?ndigkeit f ........ 7.8 Formraum. .......................... 6.3.1 Formumlaufzeeit ................ 7.4 Formverschlei?festigkeit f ....... 7.7 Form-wagen .......................... 5.1.4.1 Formanderung .................... 7.2 Greiferkonsole f . ......... 6.3.8.2 Gruppenform ...................... 5.2.6.1 Kraftform ...................... 5.1.6 Kraftpalette ....................... 6.1.1.1 langsseitige Seitenwand ........ 6.2.1.2 Matrize .................. 5.1.5.1 mehrsitzige Form ........... 5.2.4 Montage der Form .......... 8.4 Palette. ........................... 6.1.1 Palettenwagen. ................. 6.1.1.4 Olschmierung der Form ............... 8.5 Querbord ................................... 6.2.1.3 Raumzellen-formanlage f . ............... 5.1.5.3 Reinigung der Form ........... 8.3 R?ttelform f . ................. 5.1.5.2 Schalungsrahmen .................. 6.2.2 Schmiere zum Einfetten der Formen ....... 8.6 Spezifischer Werkstoff Kapazitat der Form ... 7.3 stationare Form ................ 5.1.5 Steeifigkeit der Form ........ 7.1 Teller .............................. 6.2.1. ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 Thermoform .......................... 5.1.7 umstellbare Form ..................... 5.2.6 Umstellung der Form ............... 8.7 Universalform. ........................ 5.2.6.2 unzerlegbare Form ................... 5.2.2 Vorbereitung der Form ................... 8.2 Vorspannsbewehrungsstutze ........... 6.3.5 ДСТУ Б.А. 1.1 -70-2000 Абетковий покажчик англійських термінів Baze side 6.2.1.1 Battery installation 5.1.5.4 Buffer 6.3.8.4 Catch bracket 6.3.8.2 displacement devices 6.3.8 Duration of formwork reusing 7.5 ear. 6.3.8.1 edge hinge .............. 6.2.5 edge lock 6.2.4 Edge side 6.2.2 Elastic side 6.2.6 end comb 6.2.1.5 Fixed formwork. ............ 5.1.5 fixing rods for formwork elements ............ 6.3.7 Flexible pallet. ................ 6.1.1.3 Formwork. ..................... 4.1 Formwork assembling .............. 8.4 Formwork-carriage ................ 5.1.4.1 Formwork cleaning .................. 8.3 Formwork compartment ........... 6.3.1 formwork condition control ....... 9.2 Formwork corrosion resistance. .......... 7.8 Formwork deformation ................... 7.2 formwork general overhaul............... 9.5 Formwork lubrication. ................... 8.5 formwork maintenance ...................... 9.3 Formwork preparation ................ 8.2 Formwork preservation . ................ 9.6 Formwork readjustment ................. 8.7 Formwork reusing ............... 7.4 Formwork rigidity ........ 7.1 formwork routine repair ........... 9.4 Formwork surface .................... 6.3.3 ДСТУ Б.А. 1.1 -70-2000 Formwork wear resistance ......... 7.7 Formwork with elastic behaviour elements 5.2.7 Group formwork ............. 5.2.6.1 heat section ............... 6.3.2 Heating formwork ............ 5.1.7 horizontal formwork ....... 5.1.1 individual formwork ......... 5.2.5 Insert ........... 6.3.4 lifetime of a formwork ....... 7.6 Load-bearing formwork ......... 5.1.6 Load-bearing pallet .................... 6.1.1.1 Longitudinal side ....... 6.2.1.2 Lubricant for formworks ................ 8.6 Matrix. .................................... 5.1.5.1 mobile formwork ................. 5.1.4 Multiple formwork ........ 5.2.4 Multipurpose formwork ...... 5.2.6.2 over-magnetic plate. ...... 6.1.2 Pallet ........... 6.1.1 Pallet-carriage. ........... 6.1.1.4 Permanent formwork ....... 5.2.2 portable formwork .......... 5.1.3 product stripping ............ 8.1 pusher stop ................... 6.3.8.3 Readjustable formwork............ 5.2.6 reinforcement holdfast ............................ 6.3.6 Rest for prestressing steel. ........... 6.3.5 Separator ................................... 6.2.1.4 servicing of formworks . .............. 9.1 Side ............................ 6.2.1 single cavity formwork 5.2.3 snap tie 6.2.3 Space-forming plant 5.1.5.3 Specific material consumption of a formwork 7.3 ДСТУ Б.А. 1.1 -70-2000 split formwork ................. .5.2.1 texture former. ............. 6.3.9 tie rod .............................. 6.1.3 Transverse side ..................... 6.2.1.3 vertical formwork. ................. 5.1.2 Vibrating mould .................... 5.1.5.2 winged pallet ......................... 6.1.1.2 ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 Абетковий покажчик французьких термінів amortisseur de choc. ...... 6.3.8.4 articulation de bord ......... 6.2.5 bord. ................... 6.2.1 bord de base. ............. 6.2.1.1 bord ?lastique................ 6.2.6 bord entaill?. .............. 6.2.1.5 bord longitudinal ........... 6.2.1.2 bord de s?paratior. ........... 6.2.1.4 bord transversal. .............. 6.2.1.3 Brass m pour griffe .............. 6.3.8.2 but?e pour armature contrainte ........ 6.3.5 but?e du poussoir ............... 6.3.8.3 capacit? sp?cifique de mat?riau du moule .......... 7.3 ceillet 7.3 circuit du moule. ............ 7.4 compartiment de moulage ....... 6.3.1 compartiment thermique ............... 6.3.2 contr?le de 1’?tat des moules ..... 9.2 coussinet ............... 6.3.4 d?formation du moule ...... 7.2 d?moulage d’une pi?ce ........... 8.1 dispositif ? die Reliefdruckplatte . ........ 6.3.9 dispositifs de position pour ?l?ments de moule . 6.3.7 dispositifs de transfert ............................ 6.3.8 dur?e du cycle du moule .............. 7.5 dur?e de service du moule ............. 7.6 ?l?ments ? fixer les armatures .......... 6.3.6 entretien des moules ...... 9.1 entretien technique des moules ...... 9.3 ?quipement de bord................ 6.2.2 graissage du moule .............. 8.5 Graissage m du moule pour stockage... 9.6 graisse ? moules ........... 8.6 ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 installation ? batterie ...................... 5.1.5.4 Installation f de moulage en relief ......... 5.1.5.3 matrice ......................... 5.1.5.1 montage du moule 8.4 moule 4.1 moule contraint ........... 5.1.6 moule d?montable ............... 5.2.1 moule ? ?l?ments ?lastiques .......... 5.2.7 moule ? emplacements multiples . 5.2.4 moule fixe. ................ 5.2.2 moule horizontal ........... 5.1.1 moule individuel .......... 5.2.5 moule mobile .............. 5.1.4 moule monoplace . ....... 5.2.3 moule multifonctionnel............ 5.2.6.2 moule r?gl? ? nouveau ............................ 5.2.6 moule r?gl? permanent .............. 5.2.6.1 moule roulant. ............... 5.1.4.1 moule stable. .................. 5.1.5 moule thermique ............. 5.1.7 moule transportable. ................ 5.1.3 moule vertical. .......... 5.1.2 moule m vibrant. .............. 5.1.5.2 nettoyage du moule ................... 8.3 plaque ? fixation ?lectromagn?tique ............ 6.1.2 plateau .............. 6.1.1 plateau ? armature contrainte . ...... 6.1.1.1 plateau courb? .............. 6.1.1.2 plateau flexible ............. 6.1.1.3 plateau roulant ................... 6.1.1.4 preparation du moule .............. 8.2 r?glage du moule ? nouveau ................... 8.7 r?paration capitale des moules ................... 9.5 r?paration d’entretien des moules. ........ 9.4 ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 Resistance f du moule ? la corrosion ........... 7.8 Resistance f du moule ? l’usure. ........ 7.7 rigidit? du moule ..................... 7.1 Surface de moulage. ................... 6.3.3 tendeur de bord ......................... 6.2.3 tirant 6.1.3 verrouillage de bord ...... 6.2.4 ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 Абетковий покажчик російських термінів борт. ................. 6.2.1 борт базовый. ............ 6.2.1.1 борт поперечный ...... 6.2.1.3 борт продольный ............... 6.2.1.2 борт упругий. .............. 6.2.6 буфер. ................... 6.3.8.4 виброформа ............. 5.1.5.2 вкладыш ................... 6.3.4 гребенка торцевая ........ 6.2.1.5 деформация формы ........ 7.2 жесткость формы ............ 7.1 замок бортовой .............. 6.2.4 износостойкость формы. ........ 7.7 консервация форм................... 9.6 контроль состояния форм. ...... 9.2 кронштейн для захвата ......... 6.3.8.2 материалоемкость формы удельная ...... 7.3 матрица. ............ 5.1.5.1 оборачиваемость формы ....... 7.4 обслуживание форм ............ 9.1 оснастка бортовая ............... 6.2.2 отсек тепловой Нд. паровая рубашка . 6.3.2 отсек формовочный .......... 6.3.1 переналадка формы ........... 8.7 плита надмагнитная .......... 6.1.2 поверхность формовочная Нд. рабочая поверхность 6.3.3 подготовка формы................ 8.2 поддон ............... 6.1.1 поддон-вагонетка ......... 6.1.1.4 поддон гибкий ................ 6.1.1.3 поддон с выгибом ................ 6.1.1.2 поддон силовой ................. 6.1.1.1 приспособления для перемещения 6.3.8 ДСТУБ.А. 1.1-70-2000 продолжительность оборота формы 7.5 проушина. .......... 6.3.8.1 разделитель ............... 6.2.1.4 распалубка ....................... 8.1 рельефообразователь ............ 6.3.9 ремонт форм капитальный ....... 9.5 ремонт форм текущий. .......... 9.4 сборка формы ......................... 8.4 смазка формы ..................... 8.5 смазка для формы ..................... 8.6 срок эксплуатации формы ............... 7.6 стойкость формы коррозионная ....... 7.8 стяжка бортовая .................. 6.2.3 термоформа .......... 5.1.7 тяга ............ 6.1.3 упор для напряженной арматуры. ......... 6.3.5 упор для толкателя ............................. 6.3.8.3 установка кассетная . ............. 5.1.5.4 установка объемно-формовочная ....... 5.1.5.3 уход за формами технический ......... 9.3 фиксаторы арматуры ............. 6.3.6 фиксаторы элементов формы. ........ 6.3.7 форма. ....... 4.1 форма-вагонетка. .............. 5.1.4.1 форма вертикальная. .............. 5.1.2 форма горизонтальная ............... 5.1.1 форма групповая. ...................... 5.2.6.1 форма индивидуальная ................ 5.2.5 форма многоместная .................... 5.2.4 форма неразборная ....................... 5.2.2 форма одноместная ..... 5.2.3 форма передвижная .......... 5.1.4 форма переналаживаемая. ...... 5.2.6 форма переносная .................... 5.1.3 ДСТУ Б.А. 1.1-70-2000 форма разборная. .......... 5.2.1 форма силовая ................... 5.1.6 форма стационарная. .......... 5.1.5 форма с упругоработающими элементами ....... 5.2.7 форма универсальная ............ 5.2.6.2 чистка формы ............... 8.3 шарнир бортовой .................. 6.2.5 ДСТУБ.А. 1.1 -70-2000 ДОДАТОК А довідковий Поширені визначення українських термінів із складним розумінням змісту Мастила для форм поділяються а за типом на: - рідкі у вигляді прямої та зворотньої емульсій що являють собою колоїдні системи відповідно типу "масло у воді" та "вода у маслі" суспензій що складають водяні розчини тонкодисперсних мінеральних речовин а також масляних мастил відпрацьовані масла ; - консистентні на основі синтетичних або натуральних жирів; б за видом складових речовин на основі: - нафтопродуктів петролатуму гасу нігролу і автолу солярового веретенного і машинного масел ; - тонкодисперсних мінеральних речовин вапна крейди глини золи тощо ; - синтетичних жирів емульсолу парафіну солідолу вазеліну технічного мила ; - натуральних жирів воску стеарину . ДСТУ Б А.1.1-70-2000 Ключові слова: види форм елементи форм характеристика форм експлуатація форм обслуговування форм Введено: «ИМЦ» г. Киев ул. М. Кривоноса 2а; т/ф. 249-34-04