Наказ N 86 від 04.04.2001 р.

Наказ N 86 від 04.04.2001 р. Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб

Наказ від 4 квітня 2001 р. № 86 Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб Наказ від 4 квітня 2001 р. № 86 Зареєстровано в Мінюсті 5 травня 2001 р. за № 395/5586 З метою приведення Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб затвердженої наказом Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 09.06.98 № 121 та зареєстрованої Міністерством юстиції України 26.06.98 за № 399/2839 з доповненнями внесеними наказами Держбуду України від 18.10.99 № 251 та від 09.01.01 № 8 у відповідність до чинного законодавства згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.00 № 501-р “Про доповнення розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. №162” наказую: 1. Унести до Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб затвердженої наказом Держбуду України від 09.06.98 № 121 та зареєстрованої Мін’юстом України 26.06.98 за №399/2839 такі зміни та доповнення: у пункті 1.5 вилучити слово “державні”; пункт 1.10 доповнити підпунктом у такій редакції: “г відсутні матеріали технічної інвентаризації відповідно до пункту 1.8 цієї Інструкції” підпункт в пункту 4.1 та пункт 18 додатка 1 до Інструкції після слів “управління справами” доповнити словами “на житлові та нежитлові об’єкти”. 2. Управлінню нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду М.Каплун подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та забезпечити його публікацію в засобах масової інформації. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Комітету М.Руля. Голова Комітету В.Гусаков