Рішення Колегії N 7 від 24.01.2001 р.

Рішення Колегії N 7 від 24.01.2001 р. Про роботу Управління містобудівної політики щодо забезпечення формування законодавчої та нормативної бази у сфері містобудування за 1999-2000 рр

Рішення колегії від 24 січня 2001 р. № 7 Про роботу Управління містобудівної політики щодо забезпечення формування законодавчої та нормативної бази у сфері містобудування за 1999-2000 рр. Рішення колегії від 24 січня 2001 р. № 7 Заслухавши інформацію начальника Управління містобудівної політики А.Економова про роботу щодо забезпечення формування законодавчої та нормативної бази з питань регулювання містобудівної діяльності поліпшення інвестиційного клімату у будівництві та врахування державних суспільних і приватних інтересів колегія вирішила: 1. Схвалити в цілому роботу Управління містобудівної політики щодо забезпечення формування законодавчо-нормативної бази з врегулювання питань організації планування територій на державному регіональному та місцевому рівнях. 2. Управлінню містобудівної політики А.Економов : звернути увагу на необхідність посилення зв’язків з місцевими органами містобудування та архітектури і громадськістю в питаннях аналізу впровадження прийнятих законів України та інших нормативно-правових актів у сфері містобудування їх впливу на інвестиційний клімат визначення невирішених проблем та подальшого удосконалення законодавства; активізувати роботу з місцевими органами містобудування та архітектури щодо здійснення контролю за розробленням та реалізацією містобудівної документації моніторингу планування та забудови територій дотримання законодавства у містобудівній діяльності реалізації державної містобудівної політики з винесенням зазначених питань на розгляд колегії та науково-технічної ради Держбуду; завершити у 2001 році розроблення проектів ДБН “Планування та забудова населених пунктів” “Положення про містобудівне обгрунтування розміщення об’єкта містобудування” з урахуванням необхідності першочергового врегулювання питань реконструкції наявної забудови розміщення АЗС гаражів автостоянок малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності; своєчасно вносити пропозиції центральним органам виконавчої влади профільним комітетам Верховної Ради України щодо вдосконалення проекту нового Земельного кодексу України внесення змін до інших законів України що мають безпосередній вплив на містобудівну діяльність; забезпечити супроводження підготовки міжнародних угод реалізації містобудівних проектів розвитку прикордонних територій транспортних коридорів Національної доповіді України про виконання 20 стратегічних зобов’язань Порядку денного ХАБІТАТ-2; регулярно проводити семінари наради з місцевими органами містобудування та архітектури представниками проектних інститутів та громадських організацій на яких роз’яснювати та тлумачити рішення Уряду та нормативно-правові акти у сфері містобудування висвітлювати ці питання в засобах масової інформації. 3. Управлінню містобудівної політики А.Економов та інституту “Діпромісто” Ю.Білоконь забезпечити у першому півріччі 2001 року погодження нормативно-правового акта про затвердження Генеральної схеми планування території України відповідними міністерствами вчасне подання його до Кабінету Міністрів України. 4. Управлінням Держбуду згідно з повноваженнями оперативно надавати Управлінню містобудівної політики необхідні пропозиції для підготовки проектів комплексних державних програм виконання інших доручень Уряду в сфері містобудування. 5. Місцевим органам містобудування та архітектури протягом 2001 року: здійснити аналіз впровадження законів України та інших нормативно-правових актів у містобудівну практику розроблення містобудівної документації та місцевих правил забудови; активізувати діяльність щодо розроблення містобудівної документації місцевих правил забудови; проаналізувати скарги населення доручення народних депутатів визначити типові конфліктні питання у сфері містобудування з приводу яких громадяни суб’єкти підприємницької діяльності зверталися до центральних органів виконавчої влади з’ясувати конкретні причини таких звернень вжити відповідних заходів для вирішення цих питань на місцях у разі необхідності внести пропозиції щодо їх нормативно-правового врегулювання; звернути увагу на необхідність своєчасного подання до Управління містобудівної політики щоквартальної інформації про моніторинг містобудівної діяльності на місцях а також показників сталого розвитку населених пунктів планування забудови та іншого використання територій за минулий рік. 5. Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко Управлінню фінансування бухгалтерського обліку та звітності Т.Щавінська передбачити у 2001 році кошти на завершення роботи над Державними будівельними нормами “Планування та забудова населених пунктів” та першочергових нормативних містобудівних документів. 6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника голови Комітету В.Присяжнюка. Голова колегії В. Гусаков