Рішення Колегії N 15 від 23.02.2001 р.

Рішення Колегії N 15 від 23.02.2001 р. Про результати діяльності Держбуду, підприємств, організацій та установ, що належать до сфери управління Комітету, у 2000 році та основні завдання на 2001 рік

Рішення колегії від 23 лютого 2001 р. № 15 Про результати діяльності Держбуду підприємств організацій та установ що належать до сфери управління Комітету у 2000 році та основні завдання на 2001 рік Рішення колегії від 23 лютого 2001 р. № 15 Розглянувши результати діяльності Держбуду України підприємств організацій і установ що належать до сфери управління Комітету у 2000 році колегія Держбуду України відзначає що у минулому році відбулися певні позитивні зрушення у сфері містобудування будівництва та житлово-комунального господарства які стали наслідком послідовних дій з реформування зазначених галузей народного господарства протягом останнього десятиріччя. Водночас їх реальний вплив на роботу підприємств і організацій будівельного комплексу та житлово-комунального господарства необхідно розглядати крізь призму загальноекономічних перетворень реформування питань власності структурних і організаційних змін у суспільстві. Високою ефективністю у минулому році відзначалася законопроектна робота Комітету. Завдяки вдалому поєднанню зусиль Держбуду з профільним Комітетом Верховної Ради України забезпечено прийняття ряду законодавчих актів – Законів України “Про планування і забудову територій” “Про охорону культурної спадщини” “Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду контракту про виконання робіт на будівництві об’єктів” “Про експеримент у житловому будівництві на базі ХК “Київміськбуд” зміни до Закону України “Про відповідальність підприємств їх об’єднань установ та організацій за правопорушення у сфері будівництва”. За участю народних депутатів підготовлено і внесено до Верховної Ради України проект нової редакції Житлового кодексу законопроект “Про питну воду і питне водопостачання” прийнято у першому читанні законопроект “Про об’єднання власників житла”. Поряд із роботою з формування законодавчої бази спільні зусилля спрямовувалися на здійснення контролю за дотриманням законодавчих норм вивчення механізмів та наслідків їх реальної дії шляхом організації виїзних засідань колегії Держбуду та парламентського Комітету які проведено у містах Одесі Полтаві Луганську. Така співпраця дала можливість суттєво прискорити та зробити більш якісною нормотворчу роботу у сфері містобудування будівництва та житлово-комунального господарства забезпечити її успішне впровадження у практику. З метою реалізації положень прийнятих законопроектів розроблено і затверджено рішеннями Уряду ряд підзаконних актів спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату в країні спрощення дозвільних процедур забезпечення прозорості прийняття рішень та доступу і участі в їх прийнятті широких верств громадськості. Це зокрема порядок проведення експертизи містобудівної документації умови для розміщення малих форм для здійснення підприємницької діяльності. Значна робота проведена для забезпечення переходу на реформовану і адаптовану до міжнародних вимог систему ціноутворення у будівництві що відповідно до Урядової постанови розпочатий з 1 січня 2001 року. Вже у цьому році затверджено граничні розміри пайової участі замовників у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів що сприятиме встановленню рівних умов для інвесторів різних форм власності та належності. Поряд із заходами здійсненими у попередні роки зазначені дії сприяють закріпленню тенденції до збільшення обсягів капіталовкладень які склали у 2000 році 19 5 млрд.грн. і зросли порівняно з минулим роком на 11 відсотків. Для виконання завдань щодо розвитку житлового будівництва передбачених Указом Президента України “Про основні напрями забезпечення житлом населення України” розроблено і затверджено Урядом “Прогноз розвитку житлового будівництва на 2000-2001 роки”. Однак як свідчать результати житлового будівництва у минулому році без запровадження нових фінансово-економічних механізмів інвестування будівництва житла сприятливої податкової політики та активного пошуку нетрадиційних джерел фінансування насамперед на рівні місцевих органів влади досягти запланованих показників буде важко. У цьому контексті заслуговує на особливу увагу досвід ХК “Київміськбуд” з будівництва житла у м.Києві. Аналіз ефективності зазначеного експерименту і доцільність його поширення на інші регіони разом з іншими заходами щодо сприяння розв’язанню проблем будівельної галузі буде здійснено відповідно до розпорядження Уряду від 24.01.2001 № 12 у першому півріччі 2001 року. Позитивний вплив на фінансовий стан підприємств житлово-комунальної сфери мало застосування ст.62 Закону України “Про державний бюджет на 2000 рік” якою було призупинено дію законів України у частині надання пільг і компенсацій із бюджетів усіх рівнів окремим категоріям громадян. Аналогічні норми діятимуть в 2001 році. Тривала робота з формування нормативної бази для переходу до економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги. В даний час нові тарифи на послуги водопостачання та водовідведення діють у 98 відсотках населених пунктів на послуги теплопостачання – у 99 квартирної плати – у 100 відсотках. Завдяки реформуванню тарифної політики дещо поліпшився фінансовий стан підприємств житлово-комунального господарства майже вдвічі порівняно з 1999 роком зменшилися їх збитки на 01.01.2001 вони становлять близько 700 млн.грн. . Протягом 2000 року вдалося уникнути зростання кредиторської заборгованості підприємств житлово-комунального господарства але водночас заборгованість за спожиті послуги населення та інших споживачів у т.ч. бюджетних організацій збільшилася на 1 8 млрд.грн. проти 1999 року. Це залишається головною проблемою функціонування і розвитку цієї життєво важливої сфери народного господарства. Однак подані за участю Держбуду законопроекти які стосувалися упорядкування надання пільг громадянам та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги Верховною Радою були відхилені. Вкрай незадовільним залишається стан реалізації Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії виконання заходів якої дозволило б реально зменшити витрати енергоресурсів і знизити собівартість житлово-комунальних послуг. Переважна більшість підприємств і організацій що належать до сфери управління Держбуду поліпшили показники фінансово-господарської діяльності забезпечили своєчасні розрахунки з бюджетами та із заробітної плати. Водночас на кінець 2000 року найбільшу заборгованість із виплати заробітної плати мали інститути “Укрводгео” “УкрНДІІНТВ” “Львівдіпрокомунбуд” “Дніпродзержинськцивільпроект” НДКТІ МГ у розрахунках з бюджетами – “Укрводгео” “Донбасводоканалпроект” “УкрНДІІНТВ” “Укрміськбудпроект” НДКТІ МГ “Львівдіпрокомунбуд”. З метою реалізації проголошеної Президентом України політики економічного зростання на 2000-2004 роки Пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України на 2001 рік колегія Держбуду вирішила: 1. Покласти положення Послання Президента України до Верховної Ради України пріоритетні завдання Кабінету Міністрів України в основу роботи центрального апарату Комітету підприємств установ і організацій сфери управління Держбуду України. 2. Схвалити Основні завдання та організаційно-технічні заходи Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України на 2001 рік що випливають з Послання Президента України до Верховної Ради України та Пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України інших актів Президента України та Уряду України. 3. З врахуванням позитивного досвіду взаємоузгоджених і послідовних спільних дій Держбуду та Комітету Верховної Ради України з питань будівництва транспорту і зв’язку у минулому році з формування законодавчої бази у сфері містобудування будівництва та житлово-комунального господарства зосередити зусилля зазначених органів на забезпеченні прийняття нової редакції Житлового кодексу України Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” інших актів законодавства спрямованих на створення умов для стабілізації та розвитку будівельного комплексу і житлово-комунального господарства. 4. Схвалити план семінарів конференцій виставок та інших науково-технічних заходів які проводитимуться Держбудом або за його участю у 2001 році згідно з додатком див. у рубриці “Різне” . 5. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування будівельним корпораціям і об’єднанням врахувати затверджені заходи Держбуду України під час розроблення планів та програм роботи на поточний рік. 6. Управлінням та відділам Комітету разом з підприємствами організаціями і установами що входять до сфери управління Держбуду України відповідними підрозділами та службами місцевих органів влади забезпечити реалізацію затверджених заходів звернувши особливу увагу на стабілізацію виробництва в галузях економіки та зниження його енергоємності поліпшення фінансового стану підприємств розвиток конкурентних та договірних засад у наданні житлово-комунальних послуг. 7. Контроль за виконанням Основних завдань та організаційно-технічних заходів Держбуду України на 2001 рік покласти на заступників голови Комітету відповідно до розподілу обов’язків. Голова колегії В.Гусаков