Рішення Колегії N 26 від 28.03.2001 р.

Рішення Колегії N 26 від 28.03.2001 р. Про роботу ВАТ “КиївЗНДІЕП” з реалізації Галузевої науково-технічної програми “Енергозбереження в житлово-цивільному будівництві” та завдання на період 2001-2004 рр

Рішення колегії від 28 березня 2001 р. № 26 Про роботу ВАТ “КиївЗНДІЕП” з реалізації Галузевої науково-технічної програми “Енергозбереження в житлово-цивільному будівництві” та завдання на період 2001-2004 рр. Рішення колегії від 28 березня 2001 р. № 26 З метою реалізації Галузевої науково-технічної програми “Енергозбереження в житлово-цивільному будівництві” схваленої рішенням колегії Держкоммістобудування України в 1995 р. на виконання Закону України “Про енергозбереження” а також постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2000 № 1040 “Про невідкладні заходи щодо виконання комплексної державної програми енергозбереження України” Держбудом із залученням головних науково-дослідних інститутів проводиться цілеспрямована робота з організації комплексу експериментальних і наукових досліджень розроблення законодавчих нормативно-методичних документів впровадження через експериментальне будівництво нових архітектурно-технічних рішень та інженерного обладнання з енергозбереження в житлово-цивільному будівництві. Найбільш активну роботу в цьому напрямі здійснює ВАТ “КиївЗНДІЕП” який за дорученням Держбуду з 1993 р. бере участь у розробленні нових теплотехнічних нормативів та проекту Галузевої програми з енергозбереження. З метою надання реальної допомоги будівельній галузі з питань запровадження заходів з енергозбереження у житлово-цивільному будівництві при КиївЗНДІЕП створено Центр енергозбереження. Тематично роботи КиївЗНДІЕП охоплюють чотири головні технічні напрями діяльності – теплозахист будівель облік і регулювання модернізація обладнання і нетрадиційні джерела енергії. Розглянувши питання про роботу ВАТ “КиївЗНДІЕП” з реалізації заходів з енергозбереження за період 1993-2001 рр. викладених у Галузевій науково-технічній програмі “Енергозбереження у житлово-цивільному будівництві” та пропозиції щодо діяльності в цьому напрямі на період до 2004 року колегія вирішила: 1. Схвалити проведену науково-технічну роботу ВАТ “КиївЗНДІЕП” В.Шевельов щодо реалізації Галузевої науково-технічної програми “Енергозбереження в житлово-цивільному будівництві”. 2. Доручити КиївЗНДІЕП: - підготувати в ІІ кварталі п.р. письмову інформацію про результати науково-дослідних розробок і експериментальних досліджень щодо енергозбереження в житлово-цивільному будівництві для надання її науково-дослідним і проектним інститутам будівельним організаціям України міністерствам та іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади; - підготувати протягом ІІ-ІІІ кварталів п.р. та подати на розгляд Держбуду пропозиції щодо перспективного плану діяльності Центру енергозбереження на період 2001-2004 рр. спрямовуючи його роботу на виконання невідкладних заходів Комплексної державної програми енергозбереження України а також внести пропозиції щодо розширення функцій Центру із залученням інших інститутів і реформування його в базовий Центр з енергозбереження в житлово-цивільному будівництві; - підготувати у 2001 році пропозиції щодо коригування нормативних документів з питання енергозбереження в житлово-цивільному будівництві а також обгрунтовані пропозиції щодо розроблення ДБН “Енергозбереження в житлових і громадських будинках та спорудах” і структури цього документа; - розробити та подати на затвердження у 2001 р. другу редакцію Каталога типових теплоефективних огороджуючих конструкцій житлових і громадських будинків різних конструктивних систем з врахуванням нових архітектурно-технічних рішень рекомендованих для впровадження у масове будівництво. 3. Управлінню архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд Л.Муляр довести інформацію про досвід ВАТ “КиївЗНДІЕП” до підвідомчих науково-дослідних і проектних організацій будівельних корпорацій міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників Голови Комітету за належністю питань. Голова колегії В.Гусаков