Рішення Колегії N 35 від 24.04.2001 р.

Рішення Колегії N 35 від 24.04.2001 р. Про наукове забезпечення робіт у сфері містобудування та архітектури

Рішення колегії від 24 квітня 2001 р. № 35 Про наукове забезпечення робіт у сфері містобудування та архітектури Рішення колегії від 24 квітня 2001 р. № 35 прийнято у робочому порядку Розглянувши питання забезпечення проектною продукцією робіт щодо сталого розвитку населених пунктів удосконалення планування та забудови територій формування і реконструкції містобудівних анасамблів та ландшафтних комплексів об’єктів містобудування колегія зазначає що в справі виконання цих робіт є певні недоліки які пов’язані з недостатністю сучасної вітчизняної наукової нормативної та методичної бази що позначається на якості роботи проектних організацій. З метою наукового забезпечення сучасного рівня виконання проектних і вишукувальних робіт у сфері містобудування та архітектури створення нормативної і методичної бази для здійснення планування та забудови територій враховуючи пропозиції та багаторічний досвід діяльності Українського державного інституту проектування міст “Діпромісто” у зазначених напрямах колегія вирішила: 1. Вважати за доцільне реорганізувати з 25 квітня 2001 року Український державний інститут проектування міст “Діпромісто” в Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” поклавши на нього виконання функцій головного інституту з підготовки наукової нормативної та методологічної бази для реалізації державної містобудівної політики з розроблення містобудівної документації та проектування об’єктів містобудування. 2. Директорові інституту “Діпромісто” Ю.Білоконю: · забезпечити створення наукової частини в інституті та укомплектування її висококваліфікованими науковими кадрами; · у місячний термін підготувати та подати Комітету пропозиції щодо змін і доповнень до статуту інституту; · у встановленому порядку провести державну реєстрацію інституту. 3. Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко Відділу підвідомчих організацій В.Гибелинда у тижневий термін підготувати проект наказу про реорганізацію інституту “Діпромісто”. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Комітету Г.Семчука. Голова колегії В.Гусаков