Рішення Колегії N 51 від 30.05.2001 р.

Рішення Колегії N 51 від 30.05.2001 р. Про хід розроблення “Цільової програми стабілізації роботи та розвитку комунальної теплоенергетики України”

Рішення колегії від 30 травня 2001 р. № 51 Про хід розроблення “Цільової програми стабілізації роботи та розвитку комунальної теплоенергетики України” Рішення колегії від 30 травня 2001 р. № 51 Колегія Держбуду України зазначає що Цільова програма стабілізації роботи та розвитку комунальної теплоенергетики України далі Програма розробляється згідно з Указом Президента України від 19.10.99 № 1351/99 “Про прискорення реформування житлово-комунального господарства” та з урахуванням пропозицій Ради міністрів АР Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Керівним документом у процесі формування Програми є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”. Головним завданням Програми є розроблення і реалізація комплексу науково обгрунтованих заходів щодо стабілізації роботи реконструкції та розвитку комунальної теплоенергетики України з метою забезпечення підвищення техніко-економічних показників та надійності функціонування обладнання сталого та якісного теплозабезпечення споживачів економії паливно-енергетичних ресурсів зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Представлена перша редакція проекту Програми в цілому відповідає поставленим цілям і завданням має комплексний підхід і охоплює найважливіші аспекти проблеми. Розглянувши питання колегія вирішила: 1. Узяти до відома інформацію Відділу стратегії розвитку комунальної теплоенергетики та інституту “УкрНДІінжпроект” про хід розроблення “Цільової програми стабілізації роботи та розвитку комунальної теплоенергетики України”. 2. Погодити структуру проекту Програми. 3. Відзначити що Волинське Закарпатське Запорізьке та ряд інших облжитлокомунуправлінь досі не надали необхідних матеріалів для розроблення Програми. Облжитлокомунуправлінням які не представили на запит Держбуду необхідні матеріали для розроблення Програми терміново надати матеріали у повному обсязі відповідно до запропонованих форм Відділу стратегії розвитку комунальної теплоенергетики. 4. Відкритому акціонерному товариству “УкрНДІінжпроект” А.Власюк забезпечити розроблення проекту Програми для розгляду на засіданні науково-технічної ради Держбуду України у жовтні 2001 року. 5. Відділу стратегії розвитку комунальної теплоенергетики С.Кремена разом з управліннями та відділами Комітету розглянути проект Програми та надати зауваження та пропозиції. 6. Рекомендувати Раді міністрів АР Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у процесі розроблення регіональних програм реформування житлово-комунального господарства передбачати розділ “Реформування підприємств електротеплоенергетики комунальної власності”. 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Комітету М.Руля. Голова колегії В.Гусаков