Рішення Колегії N 70 від 04.07.2001 р.

Рішення Колегії N 70 від 04.07.2001 р. Про проект Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які повернулися в Автономну Республіку Крим на постійне проживання, на 2001-2005 роки та проект постанови Кабінету Міністрів України про її затвердження

Рішення колегії від 4 липня 2001 р. № 70 Про проект Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей які повернулися в Автономну Республіку Крим на постійне проживання на 2001-2005 роки та проект постанови Кабінету Міністрів України про її затвердження Рішення колегії від 4 липня 2001 р. № 70 Програма розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей які повернулися в Автономну Республіку Крим на постійне проживання на 2001-2005 роки та проект постанови Кабінету Міністрів України про її затвердження розроблені на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 р. №1991 “Про хід виконання доручення Президента України та актів Кабінету Міністрів України щодо вирішення питань облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.01р. №187-р “Про затвердження заходів щодо прискорення соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим”. Необхідність розроблення Програми зумовлена значною чисельністю депортованих громадян які повернулися до Криму на постійне проживання та незадовільними умовами їх розселення й облаштування. Це в свою чергу вимагає залучення додаткових ресурсів збільшення обсягів житлового та соціально-культурного будівництва удосконалення розвитку інженерно-транспортного та іншого забезпечення. Метою Програми є розроблення основних заходів щодо забезпечення репатріантів житлом та об’єктами соціально-культурного обслуговування створення відповідної соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Програма визначає основні напрями і заходи щодо забезпечення соціальної стабільності та подальшого сталого соціально-економічного розвитку регіону і окремих населених пунктів у яких передбачено компактне проживання репатріантів спрямована на створення повноцінного життєвого середовища. Реалізація основних заходів Програми забезпечить розселення репатріантів з урахуванням оцінки територіальних ресурсів Криму інженерної інфраструктури функціонального зонування території її екологічної місткості завершення вже розпочатого будівництва житла з відповідною інженерно-транспортною структурою підвищення рівня забезпеченості депортованих громадян об’єктами культурно-побутового обслуговування. Фінансування реалізації Програми планується здійснювати з державного республіканського бюджетів та інших джерел фінансування відповідно до визначених заходів. Обґрунтовуючі матеріали вартісних показників наведених у таблиці 1 Програми в повному обсязі Держбуду не представлені. Проект Програми погоджено з Радою міністрів Автономної Республіки Крим Мінекономіки Мін’юстом Мінкультури МОН Держкомземом та підготовлено для подання у встановленому порядку до Кабінету Міністрів України. Заслухавши інформацію Першого заступника Рескомнацу Автономної Республіки Крим В.Петрова та співдоповідь заступника начальника Управління містобудівної політики Л.Тузової колегія Держбуду вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати для подання Кабінету Міністрів України проект Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей які повернулися в Автономну Республіку Крим на постійне проживання на 2001-2005 роки та проект постанови Кабінету Міністрів України про її затвердження з врахуванням зауважень висловлених на засіданні колегії. 2. Рескомнацу Автономної Республіки Крим Е.Гафаров управлінню реформування ціноутворення методології експертизи та контролю вартості будівництва П.Губень управлінню містобудівної політики А.Економов у двотижневий термін доопрацювати в повному обсязі обгрунтовуючі матеріали вартісних показників будівництва житла об’єктів соціально-культурного обслуговування та інженерно-транспортної інфраструктури з метою забезпечення погодження з Мінфіном проекту Програми та проекту постанови Кабінету Міністрів України. 3. Управлінню містобудівної політики П.Економов забезпечити своєчасну підготовку необхідних матеріалів для подання до Кабінету Міністрів України. 4. Для реалізації заходів Програми з питань житлового будівництва рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим ініціювати звернення до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо надання довгострокових пільгових кредитів з визначенням джерел їх фінансування для індивідуальних забудовників з числа депортованих кримських татар та осіб інших національностей які повернулися до Автономної Республіки Крим на постійне проживання. Голова колегії В.І.Череп