Рішення Колегії N 73 від 04.07.2001 р.

Рішення Колегії N 73 від 04.07.2001 р. Про проект Закону України “Про Генеральну схему планування території України”

Рішення спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва транспорту і зв’язку та колегії Держбуду України від 4 липня 2001 р. № 73 Про проект Закону України “Про Генеральну схему планування території України” Рішення спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва транспорту і зв’язку та колегії Держбуду України від 4 липня 2001 р. № 73 Розглянувши питання про проект Закону України “Про Генеральну схему планування території України” Комітет Верховної Ради України з питань будівництва транспорту і зв’язку та колегія Держбуду України зазначають що вказаний законопроект розроблено відповідно до вимог статті 6 Закону України “Про планування і забудову територій”. У Генеральній схемі на основі аналізу основних факторів що впливають на формування оптимальної планувальної структури держави розроблено прогноз стану територіальних ресурсів держави та окремих регіонів можливих диспропорцій у їх використанні. Визначено систему державних пріоритетів та обмежень яка має бути запроваджена для оптимізації використання територіальних ресурсів та удосконалення ефективності функціонування системи розселення прискорення соціально-економічного розвитку як держави в цілому так і окремих регіонів. Разом з тим проект Закону України потребує доопрацювання для приведення його у відповідність до вимог техніки законотворення більш чіткого формулювання пріоритетів висновків та наслідків реалізації Генеральної схеми розроблення фінансового обгрунтування та внесення редакційних правок. Відповідно до схваленої Верховною Радою України Концепції державної житлової політики та Концепції сталого розвитку населених пунктів Комітет Верховної Ради України з питань будівництва транспорту і зв’язку та колегія Держбуду України вирішили: 1. Узяти до відома інформацію щодо підготовки подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про Генеральну схему планування території України”. 2. Рекомендувати членам колегії та відповідним структурним підрозділам Держбуду України продовжити роботу над Генеральною схемою. Під час доопрацювання: - у тексті законопроекту чітко визначити основні пріоритети планування території України та окремих регіонів; - привести текст законопроекту за формою та змістом до вимог статей 5 і 6 Закону України “Про планування і забудову територій”; - усі допоміжні та пояснюючі матеріали необхідні для обгрунтування запропонованих рішень винести у додатки та пояснювальну записку. 3. Заступникові голови Держбуду України В.Присяжнюку начальникові Управління містобудівної політики А.Економову та директорові інституту “Діпромісто” Ю.Білоконю забезпечити доопрацювання проекту Закону України “Про Генеральну схему планування території України” відповідно до зауважень які були висловлені в ході обговорення. 4. Повторно розглянути проект Закону України “Про Генеральну схему планування території України” у вересні поточного року. Голова Комітету Верховної ради України з питань будівництва транспорту і зв’язку Голова Держбуду України Ю.Крук В.Череп