Рішення Колегії N 81 від 25.07.2001 р.

Рішення Колегії N 81 від 25.07.2001 р. Про введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до введення в дію нових нормативів з енергозбереження (до 01.07 95)

Рішення колегії від 25 липня 2001 р. № 81 Про введення в експлуатацію житлових будинків розпочатих будівництвом до введення в дію нових нормативів з енергозбереження до 01.07 95 Рішення колегії від 25 липня 2001 р. № 81 З метою визначення стану виконання державних будівельних нормативів щодо енергозбереження в житловому будівництві які були введені в дію з 01.07.95 на запит Держбуду України Рада міністрів АР Крим обл/міськдержадміністрації міністерства інші центральні органи виконавчої влади здійснили в І кварталі поточного року інвентаризацію незавершеного будівництва житлових будинків яке розпочате до 01.07.95 до введення в дію нових нормативів з енергозбереження. У результаті аналізу матеріалів інвентаризації виявлено: - із введених в дію в 2000 році таких будинків загальною площею 2182 тис. кв.м відповідають чинним нормативам з енергозбереження тільки 42 2% будинків 895 тис.кв.м інформацію не надали Одеська і Тернопільська облдержадміністрації ; - у чотирьох областях - Кіровоградській Луганській Хмельницькій та Черкаській не введено в дію жодного житлового будинку відповідно до нормативів з енергозбереження; - обсяг незавершеного житлового будівництва розпочатого до 01.07.95 в якому не враховані нормативні вимоги з енергозбереження складає 7366 тис.кв.м загальної площі з них 3882 5 тис.кв.м 52 7 % у будинках будівельна готовність яких більше 50 %. Основною причиною невиконання нормативних вимог з енергозбереження при завершенні будівництва житлових будинків яке розпочате до 01.07.95 за проектно-кошторисною документацією затвердженою до введення нормативних вимог з енергозбереження за інформацією облдержадміністрацій та інших замовників є збільшення вартості будівництва пов’язане з додатковими роботами для утеплення зовнішніх стін встановлення теплоефективних вікон лічильників води та теплової енергії на опалення. Виходячи із стану виконання державних нормативів з енергозбереження в житловому будівництві та зважаючи на обмеженість коштів колегія вирішила: 1. Раді міністрів АР Крим обласним Київській і Севастопольській міським держадміністраціям до 1 вересня п.р. надати Держбуду України переліки житлових будинків по території які будуються замовниками всіх форм власності будівництво яких розпочато до 01.07.95 до введення в дію нових нормативів з енергозбереження і ступінь будівельної готовності яких на 01.07.2001 р. складає 50 і більше відсотків за обов¢ язкової умови повного завершення зведення несучих будівельних та огороджуючих конструкцій встановлення віконних і дверних балконних блоків для пооб¢ єктного погодження Держбудом завершення будівництва та введення в експлуатацію вказаних будинків за спрощеною схемою виконання вимог енергозбереження. При цьому необхідно забезпечити обов¢ язкове встановлення поквартирних лічильників газу та загальнобудинкових лічильників гарячої і холодної води та теплової енергії на опалення. 2. Раді міністрів АР Крим обл/міськдержадміністраціям міністерствам відомствам та іншим замовникам забезпечити виконання державних будівельних нормативів з енергозбереження в повному обсязі при завершенні будівництва і введенні в експлуатацію житлових будинків будівництво яких розпочато до 01.07.95 і ступінь будівельної готовності яких на 01.07.2001 складає до 50 відсотків не завершено зведення несучих будівельних та огороджуючих конструкцій не встановлені віконні і дверні балконні блоки . Замовникам необхідно забезпечити внесення відповідних змін до проектно-кошторисної документації. 3. Управлінню архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд Л.Муляр до 15.08.2001 забезпечити розроблення і затвердження "Тимчасового положення про порядок завершення будівництва і введення в експлуатацію будинків розпочатих будівництвом до 01.07.95 до введення в дію нових нормативів з енергозбереження". 4. Державній архітектурно-будівельній інспекції України В. Папка і місцевим інспекціям архітектурно-будівельного контролю забезпечити постійний контроль за виконанням державних будівельних нормативів з енергозбереження в житловому будівництві. 5. Рекомендувати Кіровоградській Луганській Хмельницькій і Черкаській облдержадміністраціям вжити невідкладних заходів щодо виконання державних нормативів з енергозбереження в житловому будівництві. 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Комітету В.Присяжнюка. Додаток: форма для складання переліку незавершених будинків по п.1 Голова колегії В.Череп Перелік незавершеного будівництва житлових будинків області розпочатих будівництвом до введення нових нормативів щодо енергозбереження до 01.07.95 з ступенем готовності більше 50% станом на 01.07.2001 р. № Адреса будівництва Загальна характеристика будинку Дата затверд- ження пр.кошт.докум. Дата початку будів-ництва Будівельна готовність на 01.07.2001 р. Замов-ник пп населений пункт вул. № буд. Кіль-кість повер-хів Кіль-кість квар-тир Загальна площа будинку тис.м2 Кон-струк-ції стін % готов-ності Пере-лік вико-наних робіт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11