Рішення Колегії N 82 від 25.07.2001 р.

Рішення Колегії N 82 від 25.07.2001 р. Про роботу Управління реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства щодо нормативно-правового забезпечення функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

Рішення колегії від 25 липня 2001 р. № 82 Про роботу Управління реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства щодо нормативно-правового забезпечення функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Рішення колегії від 25 липня 2001 р. № 82 Одним із основних завдань Управління реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства визначених Положенням про Управління є організація формування нормативно-правової бази забезпечення реформування розвитку та сталої роботи підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. На виконання Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1269 Управлінням проведено значну роботу щодо нормативно-правового забезпечення її реалізації. Підготовлено понад 30 нормативних документів серед яких проект Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” Порядок ціноутворення на послуги централізованого водопостачання та водовідведення Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України галузеві нормативи використання води на підприємствах централізованого водопостачання внесені зміни і доповнення до чинних державних будівельних норм і правил інших нормативних документів тощо. Проте залишаються не вирішеними головні завдання реформування водопровідно-каналізаційного господарства визначені Указом Президента України від 19.10.99 №1351/99 “Основні напрями прискорення реформування житлово-комунального господарства” щодо створення організаційно самостійних і фінансово спроможних підприємств поліпшення якості та забезпечення достатньої кількості послуг з централізованого водопостачання водовідведення і очищення стічних вод що надаються. Основною причиною цього поряд із незадовільним технічним станом основних фондів високими питомими витратами матеріальних і енергетичних ресурсів низькою платоспроможністю населення і бюджетних організацій всіх рівнів є правова неврегульованість питань пов’язаних із взаємовідносинами суб’єктів господарювання у цій сфері тарифною політикою залученням до експлуатації водопровідно-каналізаційних комплексів підприємств і організацій різних форм власності тощо. Для подальшого забезпечення формування законодавчої та нормативно-правової бази функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства колегія вирішила: 1. Управлінню реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства О.Мільнер активізувати нормотворчу роботу і : - до 1 вересня 2001 року разом з профільними комітетами Верховної Ради України підготувати до другого читання проект Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” з урахуванням пропозицій і зауважень народних депутатів України внесених під час першого читання; - до 1 листопада 2001 року запровадити новий Порядок ціноутворення на послуги централізованого водопостачання та водовідведення і разом з Управлінням економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства А.Кулеша забезпечити здійснення моніторингу його впливу на фінансовий стан підприємств водопровідно-каналізаційного господарства; - до кінця поточного року забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку відомчих нормативно-правових документів з питань функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства згідно з додатком 1; - у процесі формування плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 2002 рік разом з Відділом інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко передбачити розроблення Положення про порядок надання в управління майна підприємств водопровідно-каналізаційного господарства як суб”єктів природних монополій та інших нормативно-правових документів згідно з додатком 2; - у рамках пілотного проекту розроблення Програми реформування водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області разом з НДКТІ МГ Щербина Г.П. підготувати пропозиції щодо реформування системи управління підгалуззю та створення фінансової моделі стратегії її розвитку. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Комітету Г.Семчука. Голова колегії В.Череп Додаток 1 до рішення колегії Держбуду від 25.07.2001р. № 82 ПЕРЕЛІК найважливіших відомчих нормативно-правових документів які підлягають доопрацюванню затвердженню та реєстрації у 2001 році Правила приймання стічних вод підприємств в комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України. Інструкція про платежі за забруднення навколишнього природного середовища комунальними та відомчими водопроводами та каналізаціями населених пунктів України. Зміни і доповнення до Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах та селищах України відповідно до Правил надання населенню послуг з водо- теплопостачання та водовідведення після затвердження нової редакції Правил надання послуг… . Методика визначення питомих норм матеріальних і енергетичних витрат на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства. Інструкція про порядок видачі технічних умов на підключення споживачів до систем централізованого господарсько-питного водопостачання та водовідведення. Додаток 2 до рішення колегії Держбуду від 25.07.2001р. № 82 ПЕРЕЛІК найважливіших відомчих нормативно-правових документів які підлягають розробленню у 2002 році Положення про порядок надання в управління майна підприємств водопровідно-каналізаційного гоосподарства як суб”єктів природних монополій. Розділ “Споруди обробки осадів стічних вод” БНіП 2.04.03-85 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди”. ДСТ України “Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю”. ДСТ України “Джерела централізованого питного водопостачання”. Нормативи скиду із стічними стічними водами сполук азоту і фосфору для різних умов водокористування. Доповнення до БНіП 2.04.03-85 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди” стосовно знезераження очищених стічних вод недоцільність обмеження хлорування ДБН України “Каналізація. Проектування мереж та насосних станцій”.