Рішення Колегії N 91 від 29.08.2001 р.

Рішення Колегії N 91 від 29.08.2001 р. Про стан територіальної діяльності в будівництві

Рішення колегії від 29 серпня 2001 р. № 91 Про стан територіальної діяльності в будівництві Рішення колегії від 29 серпня 2001 р. № 91 Територіальна діяльність в Україні здійснюється у восьми напрямах силами двадцяти однієї організації що повністю забезпечують виконання необхідного комплексу робіт згідно з вимогами ДБН А.2.3-1-99 “Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення”. Проте останнім часом з окремих регіонів надходять пропозиції щодо призначення територіальними місцевих спеціалізованих організацій які не мають належного банку даних і фахівців відповідної кваліфікації із системним підходом до вирішення питань на державному рівні. Збільшення кількості територіальних організацій призведе до зниження їхнього статусу у проведенні єдиної технічної політики в будівництві України. Колегія вирішила: 1. Узяти до відома інформацію Управління інженерного захисту територій та промислової забудови щодо стану територіальної діяльності в будівництві України. 2. Відзначити ефективність роботи територіальних організацій з питань комплексного розвитку та управління територіями інженерної і транспортної інфраструктури забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель і споруд формування повноцінного життєвого середовища. 3. Обмежити розширення Переліку територіальних організацій за напрямами діяльності передбаченими ДБН А.2.3-1-99 і як виняток надавати дозволи на внесення доповнень до Переліку за рішенням Держбуду при наявності відповідного обгрунтування. Голова колегії В.Череп