Рішення Колегії N 116 від 30.11.2001 р.

Рішення Колегії N 116 від 30.11.2001 р. Про заходи Держбуду щодо створення належних умов та сприяння проведенню у 2002 році виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів

Рішення колегії від 30 листопада 2001 р. № 116 Про заходи Держбуду щодо створення належних умов та сприяння проведенню у 2002 році виборів народних депутатів України депутатів місцевих рад сільських селищних і міських голів Рішення колегії від 30 листопада 2001 р. № 116 На виконання Указу Президента України від 30 жовтня 2001 року № 1022 “Про забезпечення реалізації прав громадян принципів демократичного суспільства відкритості і прозорості у процесі підготовки та проведення виборів 2002 року” та відповідного розпорядження Прем’ єр-міністра України А.К.Кінаха від 3 листопада 2001 року щодо створення належних умов та сприяння проведенню у 2002 році виборів народних депутатів України депутатів місцевих рад сільських селищних і міських голів а також листа Адміністрації Президента України від 24.11. 2001 № 02-02/3180 щодо прискорення реалізації заходів з актуальних питань соціальної та житлово-комунальної сфери з метою: забезпечення узгоджених дій центральних і місцевих органів влади у процесі підготовки та проведення виборів об’ єктивного і достовірного інформування виборців про стан житлово-комунального господарства та будівельного комплексу та перспективи їх розвитку недопущення викривлень та тенденційного висвітлення складних соціальних процесів у зазначених сферах на користь окремих політичних сил надання оперативної допомоги у розв’ язанні гострих соціально-економічних проблем які можуть вплинути на хід виборів прискорення реалізації заходів з актуальних питань соціальної та житлово-комунальної сфери зокрема реформування житлово-комунального господарства та враховуючи що відповідно до Положення про Держбуд України Комітет здійснює свої повноваження безпосередньо та через підзвітні та підконтрольні йому структурні підрозділи з питань містобудування та архітектури капітального будівництва та житлово-комунального господарства місцевих державних адміністрацій а також установи іорганізації що належать до сфери його управління колегія вирішила: 1. Для забезпечення необхідних контактів з регіонами визначити членів колегії відповідальними за зв’ язки у питаннях сприяння підготовці та проведенню виборів відповідно до Конституції та законів України з керівництвом регіонів управліннями містобудування і архітектури капітального будівництва житлово-комунального господарства обласних міських державних адміністрацій. 2. Членам колегії відповідно до п.1 рішення забезпечити налагодження тісних взаємозв’ язків з відповідними структурами місцевих органів виконавчої влади у разі необхідності з виїздом на місце які б сприяли створенню належних умов для реалізації конституційного права громадян вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 3. На період проведення виборів 2002 року утворити при Держбуді методичний центр для оперативного надання кандидатам у депутати політичним партіям об’ єднанням і блокам іншим суб’ єктам виборчого процесу необхідної їм інформації з питань діяльності будівельного комплексу та житлово-комунального господарства у складі: А.Беркута – перший заступник Голови Комітету; А.Григор – начальник Управління інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату колегії та науково-технічної ради; А.Економов – начальник Управління містобудівної політики; А.Кулеша – заступник начальника Управління економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства; Т.Шарапова – начальник Управління стратегії розвитку будівельного комплексу; О.Мільнер – начальник Управління реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства; С.Кремена – начальник Відділу стратегії розвитку комунальної теплоенергетики; В.Папка – начальник Держархбудінспекції; В.Гибелинда – начальник Відділу підвідомчих організацій. 4. Керівникам структурних підрозділів до 25 грудня 2001 року підготувати інформаційно-аналітичні матеріали щодо реального стану проблемних питань та шляхів їх вирішення у відповідних сферах містобудування будівництва та житлово-комунального господарства і подати їх Управлінню апарату. Управлінню апарату А.Григор забезпечити узагальнення поданих матеріалів у вигляді інформаційного довідника. Відділу підвідомчих організацій В.Гибелинда забезпечити тиражування необхідної кількості довідників. 5. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті заступникам Голови Комітету В.Присяжнюку М.Рулю у грудні-січні поточного року організувати та провести наради за участю керівників управлінь містобудування і архітектури капітального будівництва та житлово-комунального господарства обласних міських державних адміністрацій для координації заходів щодо створення належних умов та сприяння проведенню у 2002 році виборів народних депутатів України депутатів місцевих рад сільських селищних і міських голів. 6. Заступникові голови Комітету Г.Семчуку Відділу підвідомчих організацій В.Гибелинда разом з Відділом кадрів спецроботи та юридичного забезпечення В.Купчук провести роботу з керівниками підприємств установ та організацій що входять до сфери управління Держбуд України з питань пов’ язаних зі створенням належних умов та сприянням проведенню у 2002 році виборів народних депутатів України депутатів місцевих рад сільських селищних і міських голів. 7. Управлінню нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду М.Каплун протягом 2002 року розробити нову редакцію проекту Житлового кодексу України з урахуванням норм Цивільного кодексу зауважень і пропозицій висловлених під час обговорення останньої редакції законопроекту та Рішення Конституційного Суду України від 14.11.2001 № 1-31 щодо прописки. 8. Управлінню економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства А.Кулеша : для забезпечення посилення контролю за обґрунтованістю формування тарифів на житлово-комунальні послуги забезпечити затвердження у першому кварталі 2002 року Методичних рекомендацій з планування обліку та калькулювання собівартості робіт послуг на підприємств і в організаціях житлово-комунального господарства та Порядку ціноутворення на послуги централізованого теплопостачання; запровадити щоквартальний моніторинг відповідності фактичних витрат на житлово-комунальні послуги затвердженим в установленому порядку тарифам. 9. Координацію та контроль за виконанням зазначених заходів покласти на заступників голови Комітету відповідно до розподілу обов’ язків. Голова колегії В.Череп