Рішення НТР N 6 від 08.02.2001 р.

Рішення НТР N 6 від 08.02.2001 р. Про обладнання для знезараження питної та стічних вод ультрафіолетовим випромінюванням

Рішення НТР від 8 лютого 2001 р. № 6 Про обладнання для знезараження питної та стічних вод ультрафіолетовим випромінюванням Рішення НТР від 8 лютого 2001 р. № 6 Для очищення питної води та її знезараження широко застосовують хлор. Вступаючи в реакцію з органічними речовинами які містяться у воді він утворює дуже небезпечні для людини канцерогенні та мутагенні сполуки – тригалометани чотирихлористий вуглець та інші. Одним із прийнятних є фізичний метод знезараження води ультрафіолетовим УФ- випромінюванням що має бактерицидні та вірулецидні якості. Для УФ-знезараження води державним підприємством “Проммаркет” розроблено апарати і установки серії “Водограй” ТУ У 22651086.033 – 99 модульної конструкції продуктивністю від 0 5 до 150 м3/год. які призначені для застосування в системах індивідуального і централізованого господарського питного водозабезпечення. Розглянувши техніко-економічні показники розробленого обладнання та пропозиції Міністерства охорони здоров’я України щодо його застосування для знезараження питної та стічних вод науково-технічна рада вирішила: 1. Рекомендувати розроблене підприємством “Проммаркет” ультрафіолетове обладнання для знезараження питної та стічних вод для впровадження на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства. 2. Управлінню реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства О.Мільнер разом із державним підприємством “Проммаркет” В.Мельниченко підготувати необхідні інформаційні матеріали а Управлінню інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату колегії та науково-технічної ради А.Григор забезпечити їх розміщення у засобах масової інформації. Голова НТР В. Гусаков