Рішення НТР N 10 від 28.02.2001 р.

Рішення НТР N 10 від 28.02.2001 р. Про проект Техніко-економічних обгрунтувань розвитку м.Вінниці до 2021 року

Рішення НТР від 28 лютого 2001 р. № 10 Про проект Техніко-економічних обгрунтувань розвитку м.Вінниці до 2021 року Рішення НТР від 28 лютого 2001 р. № 10 Розглянувши розроблений інститутом “Діпромісто” на замовлення Управління містобудування та архітектури Вінницького міськвиконкому проект Техніко-економічних обгрунтувань розвитку м.Вінниці до 2021 р. науково-технічна рада відзначає його актуальність зумовлену необхідністю визначення територіального розвитку міста та його основних планувальних напрямів з метою врегулювання питань планування та забудови територій врахування державних та громадських інтересів дотримання законодавства у сфері містобудівної діяльності. Науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити в цілому проект Техніко-економічних обгрунтувань ТЕО розвитку м.Вінниці до 2021 року та покласти його в основу розроблення генерального плану міста. 2. Відзначити глибину містобудівного аналізу та обгрунтування рішень проекту Техніко-економічних обгрунтувань розвитку м.Вінниці до 2021 року щодо прогнозу соціально-економічного розвитку міста. 3. Рекомендувати Вінницькому міськвиконкому разом з інститутом “Діпромісто” уточнити обсяги й структуру першочергового житлового будівництва відповідно до державної політики розвитку житлового будівництва внести за погодженням з управлінням містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації відповідні зміни до ТЕО та подати його міській раді для затвердження. 4. Інституту “Діпромісто” під час розроблення генерального плану врахувати зауваження і пропозиції підготовленого інститутом “НДПІмістобудування” експертного висновку щодо: обгрунтування варіантів територіального розвитку міста з метою зменшення вилучення сільськогосподарських земель; більш детального розроблення розділу інженерно-транспортного забезпечення територій міста; визначення витрат на електропостачання та водоспоживання. 5. Рекомендувати Вінницькому міськвиконкому звернути увагу на необхідність досягнення принципової згоди відповідних сільських рад на використання територій за межами міста з метою визначення напрямку територіального розвитку та встановлення режиму їх використання. Голова НТР В.Гусаков