Рішення НТР N 15 від 14.03.2001 р.

Рішення НТР N 15 від 14.03.2001 р. Про проект ДБН “Вулиці та дороги населених пунктів”

Рішення НТР від 14 березня 2001 р. № 15 Про проект ДБН “Вулиці та дороги населених пунктів” Рішення НТР від 14 березня 2001 р. № 15 Розглянувши проект державних будівельних норм “Вулиці та дороги населених пунктів” а також проекти змін до взаємопов’язаних нормативних документів науково-технічна рада вирішила: Схвалити і рекомендувати до затвердження розроблені НДПІмістобудування за участю Київського національного університету будівництва і архітектури та Українського транспортного університету і внесені Управлінням інженерного захисту територій та промислової забудови: - державні будівельні норми “Вулиці та дороги населених пунктів”; - Зміну № 9 ДБН 360-92 “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” ; - Зміну № 1 ДБН Б.2.4-1-94 “Планування та забудова сільських поселень”; - Зміну № 1 ДБН В.2.3-4-2000 “Автомобільні дороги”. Голова НТР В.Гусаков Довідка Свого часу було прийнято рішення щодо розроблення замість єдиного нормативного документа “Проектування будівництво та експлуатація автомобільних доріг та вулиць” двох окремих а саме: ДБН “Автомобільні дороги” та ДБН “Вулиці та дороги міських і сільських населених пунктів”. ДБН В.2.2-4-2000 “Автомобільні дороги” розроблені ДерждорНДІ і наказом Держбуду України від 07.04.2000 № 66 затверджені та з 1 липня 2000 року введені в дію. проект ДБН “Вулиці та дороги міських і сільських населених пунктів” підготовлений НДПІмістобудування за участю Київського національного університету будівництва і архітектури та Українського транспортного університету з урахуванням Законів України “Про містобудування” “Про планування і забудову територій” “Про дорожній рух” відповідних постанов Кабінету Міністрів України чинних нормативів з планування та забудови населених пунктів передового вітчизняного за зарубіжного досвіду. Норми містять ряд нових вимог до проектування реконструкції та капітального ремонту розміщуваних у межах червоних ліній елементів вулиць і доріг зокрема: проїзних частин центральні та місцеві проїзди тротуарів пішохідних та велосипедних доріжок включаючи конструкції дорожнього одягу зупинок громадського пасажирського транспорту та вуличних автомобільних стоянок; вузлів вулиць і доріг та пішохідних переходів в одному й на різних рівнях штучних споруд; озеленення освітлення та водовідведення; заходів щодо організації дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища. Класифікація вулиць і доріг відповідає чинному ДБН “Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень” та класифікації прийнятій у Законі України “Про дорожній рух”. Технічні параметри вулиць і доріг визначені залежно від інтенсивності руху транспортних засобів і розрахункових швидкостей наближені до чинних у центральноєвропейських країнах норм і за умови дотримання їх вимог забезпечують безпеку дорожнього руху зниження його впливу на навколишнє середовище. Враховуючи що питання будівництва доріг знайшли відображення в чинних ДБН В.2.3-4-2000 “Автомобільні дороги” в цьому нормативному документі зазначені лише особливості організації будівництва вулиць доріг і штучних споруд у населених пунктах. З введенням в дію цих норм необхідно внести відповідні зміни до таких чинних нормативних документів як ДНБ 360-92* “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” ДБН Б.2.4-1-94 “Планування та забудова сільських поселень” та ДБН В.2.3-4-2000 “Автомобільні дороги”.