Рішення НТР N 16 від 19.03.2001 р.

Рішення НТР N 16 від 19.03.2001 р. Про схвалення нормативних документів

Рішення НТР від 19 березня 2001 р. № 16 Про схвалення нормативних документів Рішення НТР від 19 березня 2001 р. № 16 прийнято у робочому порядку Науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження такі нормативні документи: - державний стандарт України “Труби залізобетонні безнапірні футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови” розроблений технічним комітетом з стандартизації “Будівельні матеріали” вперше; - Зміну № 1 ГОСТ 2697-83 “Пергамин кровельный. Технические условия” прийняту рішенням МНТКБ від 17 травня 2000 року; - Зміну № 1 ГОСТ 7415-86 “Гидроизол. Технические условия” прийняту рішенням МНТКБ від 17 травня 2000 року; - Зміну № 2 ГОСТ 10296-79 “Изол. Технические условия” прийняту рішенням МНТКБ від 17 травня 2000 року; - Зміну № 2 ГОСТ 15879-70 “Стеклорубероид. Технические условия” прийняту рішенням МНТКБ від 17 травня 2000 року; - Зміну № 2 ГОСТ 20429-84 “Фольгоизол. Технические условия” прийняту рішенням МНТКБ від 17 травня 2000 року; - Зміну № 1 ГОСТ 26150-84 “Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки” прийняту рішенням МНТКБ від 20 травня 1999 року; - Зміну № 1 ГОСТ 30547-97 “Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия” прийняту рішенням МНТКБ від 17 травня 2000 року; - Зміну № 5 ГОСТ 310.4-81* розроблену державним підприємством “СЕПРОЦЕМ” для застосування на території України. 2. Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко підготувати проект наказу Комітету про надання чинності зазначеному стандарту і змінам та забезпечити формування “Справ НД” в установленому порядку. Голова НТР В.Гусаков