Рішення НТР N 25 від 16.05.2001 р.

Рішення НТР N 25 від 16.05.2001 р. Про досвід, проблеми та перспективи роботи управління інженерного захисту територій Одеського міськвиконкому

Рішення НТР від 16 травня 2001 р. № 25 Про досвід проблеми та перспективи роботи управління інженерного захисту територій Одеського міськвиконкому Рішення НТР від 16 травня 2001 р. № 25 В останні роки небезпечні природні процеси настільки активізувалися що можливість виникнення катастрофічних ситуацій набула загрозливого характеру. Ці процеси спостерігаються в кожній області і їх впливу зазнають такі великі міста як Київ Харків Дніпропетровськ Донецьк Луганськ Запоріжжя Одеса Львів Полтава. В умовах коли нове будівництво інженерних споруд не ведеться а для належної технічної експлуатації уже побудованих комплексів і споруд кошти майже не виділяються нагальною потребою стає необхідність створення і постійного функціонування в областях і містах спеціальних підрозділів інженерного захисту територій які б не тільки відслідковували розвиток процесів а й організовували б та здійснювали необхідні заходи щодо недопущення катастрофічного розвитку кожного процесу на тій чи іншій ділянці. Саме такий зважений підхід до розв’язання складних проблем інженерного захисту територій покладено в основу роботи Одеського міськвиконкому та управління інженерного захисту території міста Одеси де зсувні та зсувонебезпечні ділянки охоплюють забудовані території на площі в 283 га підтоплюються грунтовими водами 4900 га а 1000 га міської території зазнають впливу дії старих підземних виробок катакомб . Окрім цього в стані постійного динамічного навантаження від хвилеприбою перебуває 5 5 км морського узбережжя. Активна і цілеспрямована діяльність міськвиконкому та управління інженерного захисту територій м.Одеси забезпечує своєчасне запобігання виникненню надзвичайних ситуацій від дії екзогенних процесів і природних явищ. Створене в 1996 р. управління в межах фінансових можливостей міста та за кошти інших інвесторів вирішує численні питання інженерного захисту територій будівель та споруд і може слугувати прикладом практичного розв’язання складних питань безпеки проживання населення. У 2000 році при чисельності 67 осіб із яких 7 осіб – управлінський персонал управлінням було виконано робіт на 1000 тис. грн. із яких лише 200 тис. грн. фінансувалось із міського бюджету. Основний обсяг робіт виконано з кріплення підземних виробок та приведення до належного стану окремих ділянок пляжної території а також з ремонту і впорядкування водовідвідних лотків. Організаційна робота управління спрямовувалася на: реалізацію “Програми першочергових заходів щодо поліпшення стану підроблюваних і підтоплених грунтовими водами територій м.Одеси в 2000 – 2002 роках”; підготовку положень спеціального режиму експлуатації зсувонебезпечних територій міста та “Спеціальних вимог до проектування будівництва та експлуатації будинків і споруд на підтоплених і підроблюваних підземними виробками територіях” що затверджені міськвиконкомом; організацію і проведення інвестиційних конкурсів таких наприклад як завершення 3-ї черги протизсувних робіт на морському узбережжі; проведення обстежень житлових будинків у зв’язку з їх підтопленням або виникненням провалів над виробками та надання практичних рекомендацій з ліквідації аварійного стану окремих будинків; розгляд проектів забудови їх погодження та видання техумов в яких крім основних вимог неодноразово передбачалось улаштування свердловин спостереження за динамікою коливань рівня підземних вод або пошуку та зйомки підземних виробок. Значна увага приділялась питанням попередження самовільного будівництва в зонах розвитку небезпечних процесів. Зроблено 654 приписи. Як результат по 136 об’єктах була розроблена проектна документація по 85 зроблено коригування технології будівництва а по 42 виконані додаткові вимоги. Така діяльність управління інженерного захисту територій Одеського міськвиконкому створює умови для безпечної життєдіяльності мешканців міста і заслуговує на поширення і впровадження цих позитивних заходів в інших населених пунктах України де активно розвиваються небезпечні природні процеси. Науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити практику роботи управління інженерного захисту територій Одеського міськвиконкому начальник – Балабуха М.В. щодо здійснення організаційних заходів та практичних робіт для створення умов безпечного проживання населення на територіях що зазнають дії сучасних екзогенних процесів і явищ в таких напрямах як: забезпечення контролю за процесами будівництва об’єктів у місті незалежно від правового статусу замовників та джерел фінансування що забезпечувалось шляхом погоджень проектно-кошторисної документації надання приписів щодо необхідності розроблення документації або її коригування у зв’язку з додатковими умовами або навіть заборони будівництва; установлення спеціального режиму експлуатації зсувонебезпечних схилів затвердження спеціальних вимог до проектування будівництва та експлуатації будинків і споруд на підтоплених і підроблених територіях; організація робіт з моніторингу проблемних ділянок у місті включаючи постійні спостереження за динамікою рівня грунтових вод та їх занесення до комп’ютерної бази даних; проведення конкурсів інвестиційних проектів. 2. Відзначити що з ініціативи управління розроблена і реалізується “Програма першочергових заходів щодо поліпшення стану підроблювальних і підтоплених грунтовими водами територій міста Одеси в 2000 – 2002 роках”. 3. Просити Одеську облдержадміністрацію та Одеський міськвиконком з метою реалізації Указу Президента України “Про збереження історичної забудови в центральній частині м.Одеси” та постанови Кабінету Міністрів України “Про комплексну Програму збереження історичної забудови м.Одеси” розглянути можливість збільшення щорічних обсягів фінансування робіт щодо закріплення підвалин будинків і споруд перш за все в історичній частині міста. 4. Виходячи з того що згідно з Указом Президента України від 09.02.01 № 80/2001 та постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.01 № 122 державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру запобігання та оперативного реагування на них є одним з пріоритетних напрямів роботи всіх органів виконавчої влади рекомендувати Республіканському комітету житлово-комунального господарства АР Крим управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрацій міськдержадміністрацій Києва та Севастополя: - організувати і завершити в 2001 році розроблення уточнення паспортів потенційно небезпечних територій щодо ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в містах і селищах відповідних адміністративних регіонів та створити реєстр таких територій; - забезпечити щорічне уточнення прогнозних даних щодо ризиків виникнення надзвичайних ситуацій; - розпочати в поточному році розроблення комплексних цільових програм захисту населення і територій з визначенням невідкладних першочергових запобіжних заходів та конкретних обсягів і джерел їх фінансування; - внести Держбуду України пропозиції щодо розроблення затвердження та забезпечення реалізації комплексної цільової програми протизсувних заходів до 2007 року. 5. Управлінню інженерного захисту територій та промислової забудови А.Крищук : - забезпечувати надання методичної та практичної допомоги управлінню інженерного захисту територій м.Одеси у проведенні аналізу методів боротьби з негативним впливом підземних виробок на експлуатацію будинків і споруд для використання їх в умовах м.Одеси а також у розробленні методики оцінки гірничо-геологічного стану підземних виробок в т.ч. і за допомогою дистанційних методів; - забезпечити узагальнення інформації з регіонів щодо стану реалізації державної політики у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям природного характеру та до кінця поточного року підготувати інформацію про хід виконання завдань для подання Адміністрації Президента України та про хід реалізації комплексних заходів - до МНС України; - забезпечити оперативний контроль за розробленням інформаційно-аналітичних систем “Зсуви” “Підтоплення” та “Морське узбережжя” та впровадження їх в Урядову інформаційно-аналітичну систему. 6. Рекомендувати регіональним відділенням Міжвідомчої координаційної ради з питань будівництва та захисту будівель споруд територій у складних інженерно-геологічних і сейсмічних умовах України приділити особливу увагу питанням розроблення і вдосконалення найбільш ефективних методів захисту будівель та споруд в складних інженерно-геологічних умовах і внести відповідні пропозиції Бюро ради з питань що потребують рішення Держбуду України. 7. На основі даних з місць підготувати та надати Мінекономіки і Мінфіну України обгрунтування та пропозиції до бюджетної резолюції на 2002 рік щодо обсягів фінансування робіт з інженерного захисту територій. Заступник Голови НТР А.Беркута