Рішення НТР N 38 від 18.07.2001 р.

Рішення НТР N 38 від 18.07.2001 р. Про схвалення Зміни № 1 ДБН В.2.2-9-99

Рішення НТР від 18 липня 2001 р. № 38 Про схвалення Зміни № 1 ДБН В.2.2-9-99 Рішення НТР від 18 липня 2001 р. № 38 Науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до затвердження Зміну № 1 ДБН В.2.2-9-99 “Громадські будинки та споруди. Основні положення” розроблену ВАТ КиївЗНДІЕП погоджену МОЗ України ГУДПО МВС України і внесену Управлінням архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд. 2. Управлінню архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд Л.Муляр підготувати наказ про надання чинності зазначеній Зміні в установленому порядку. Голова НТР В.Череп Довідка Проект Зміни № 1 державних будівельних норм – ДБН В.2.2-9-99 “Громадські будинки та споруди” розроблено ВАТ КиївЗНДІЕП відповідно до плану робіт Держбуду із стандартизації. ДБН В.2.2-9-99 “Громадські будинки і споруди. Основні положення” є базовим нормативним документом у системі будівельних нормативів із проектування громадських будинків. Зміна № 1 ДБН В.2.2-9-99 стосується розділу “Газопостачання” глави “Санітарно-гігієнічні вимоги та інженерне обладнання будинків”. Зміни розраховані на впровадження у практику проектування та будівництва вимог і положень викладених у ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” схвалених науково-технічною радою Держбуду рішення від 12.04.2001 р. № 21 та затверджених і введених у дію з 1 серпня 2001 року наказ від 23.04.2001 р. № 101 . Проект Зміни № 1 ДБН В.2.2-9-99 “Громадські будинки та споруди” погоджений МОЗ України та ГУПО МВС України розглянутий та схвалений на засіданні секції “Архітектура і житлово-цивільне будівництво” Держбуду України.