Рішення НТР N 51 від 07.09.2001 р.

Рішення НТР N 51 від 07.09.2001 р. Про проект Державних будівельних норм “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування розміщення об’єктів містобудування”

Рішення НТР від 7 вересня 2001 р. № 51 Про проект Державних будівельних норм “Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження містобудівного обгрунтування розміщення об’єктів містобудування” Рішення НТР від 7 вересня 2001 р. № 51 Розглянувши проект Державних будівельних норм “Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження містобудівного обгрунтування розміщення об’єктів містобудування” науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект Державних будівельних норм “Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження містобудівного обгрунтування розміщення об’єктів містобудування” та рекомендувати до затвердження у встановленому порядку з урахуванням зауважень які були висловлені на засіданні науково-технічної ради Держбуду. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Комітету В.Присяжнюка. Голова НТР В.Череп Довідка Проект Державних будівельних норм “Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження містобудівного обгрунтування розміщення об’єктів містобудування” далі Державні будівельні норми підготовлено інститутом “Діпромісто” за участю Управління містобудівної політики на виконання положень Закону України “Про планування і забудову територій” від 20.04.2000 №1699-ІІІ. Актуальність зазначеного нормативно-правового документа зумовлена сучасним станом практики розроблення містобудівної документації. В умовах ринкових реформ і зміни містобудівних пріоритетів у містобудівній діяльності виникла потреба в оперативному вирішенні питань пов’язаних з деталізацією будівництва окремих об’єктів. Для багатьох населених пунктів немає як місцевих правил забудови так і оновленої містобудівної документації вичерпані розрахункові терміни реалізації раніше розроблених генеральних планів. Водночас виникає необхідність внесення змін до генерального плану населеного пункту щодо виду функціонального використання окремих територій подальшого функціонування наявних об’єктів що підлягали виносу згідно з генеральним планом розміщення об’єкта містобудування не передбаченого чинною містобудівною документацією генеральним планом детальним планом проектом забудови проектом реконструкції необхідність внесення змін до детальних планів територій проектів забудови та проектів реконструкції кварталів мікрорайонів планів червоних ліній. Відсутність необхідної містобудівної документації перешкоджає розвиткові інвестиційної діяльності. Тому розроблені Держбудом Державні будівельні норми слід вважати конче необхідним для містобудівної діяльності. Проект Державних будівельних норм включає склад і зміст текстової та графічної частин нормативно-правового документа щодо розміщення об’єктів містобудування у планувальній структурі житлового району мікрорайону пропозиції щодо єдиної процедури порядку його розроблення погодження і затвердження. У проекті документа визначено комплекс містобудівних та архітектурних вимог щодо умов і обмежень забудови та іншого використання території можливості розміщення будівництва або зміни функціонального призначення об’єкта містобудування тощо. У проекті Державних будівельних норм враховані пропозиції та зауваження Управлінь містобудування та архітектури Донецької Запорізької Миколаївської Чернігівської Житомирської Тернопільської Хмельницької обласних державних адміністрацій Київської міськдержадміністрації Донецької Харківської Запорізької Одеської Львівської міських рад. Проект документа розглядався на ряді семінарів місцевих органів містобудування та архітектури. Проект Державних будівельних норм доопрацьовано на підставі експертних висновків інститутів “Київпроект” “Укрміськбудпроект” “КримНДІпроект” “Містопроект” “Луганськцивільпроект”.