Рішення НТР N 52 від 07.09.2001 р.

Рішення НТР N 52 від 07.09.2001 р. Про проекти Зміни № 1 СНіП 2.02.03-85 “Свайные фундаменты” та Зміни № 1 СНіП 3.02.01-87 “Земляные сооружения, основания и фундаменты”

Рішення НТР від 7 вересня 2001 р. № 52 Про проекти Зміни № 1 СНіП 2.02.03-85 “Свайные фундаменты” та Зміни № 1 СНіП 3.02.01-87 “Земляные сооружения основания и фундаменты” Рішення НТР від 7 вересня 2001 р. № 52 Розглянувши проекти Зміни № 1 СНіП 2.02.03-85 “Свайные фундаменты” та Зміни № 1 СНіП 3.02.01-87 “Земляные сооружения основания и фундаменты” що визначають особливості проектування та технології влаштування бурових паль з напірним бетонуванням через порожнистий шнек науково-технічна рада вирішила: Схвалити і рекомендувати до затвердження розроблені Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва за участю ВАТ “Київпроект” Київського національного університету будівництва і архітектури СП “Основа-солсіф” та АТ “Фундамент”: Зміну № 1 СНіП 2.02.03-85 “Свайные фундаменты”; Зміну № 1 СНіП 3.02.01-87 “Земляные сооружения основания и фундаменты”. Голова НТР В.Череп Довідка На виконання рішення НТР Держбуду України “Про стан і перспективи застосування технології влаштування бурових паль із напірним бетонуванням через порожнистий шнек” від 1 грудня 1999 року Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва НДІБВ за участю ВАТ "Київпроект” Київського національного університету будівництва і архітектури КНУБА СП “Основа-Солсиф” та АТ “Фундамент” розроблені проекти зміни № 1 СНіП 2.02.03-85 “Свайные фундаменты” та зміни № 1 СНіП “Земляные сооружения основания и фундаменты” якими визначені особливості проектування та технології влаштування бурових паль з напірним бетонуванням через порожнистий шнек. Такі палі влаштовуються шляхом забурювання у грунт порожнистого шнека на проектну глибину із наступним заповненням свердловини бетонною сумішшю що подається бетононасосом у процесі підйому шнека через клапан розташований у нижній частині шнека. Нова технологія влаштування бурових паль із напірним бетонуванням дозволяє за один цикл занурення-виймання шнека сформувати в грунті бетонний ствол без застосування додаткових заходів для зміцнення стінок свердловини. Це забезпечує незаперечні переваги щодо продуктивності та трудомісткості виготовлення перед традиційними технологіями згідно з якими операції з буріння свердловини і бетонування ствола палі виконуються окремо. Армування таких паль виконується шляхом опускання в свіжоукладений бетон каркаса або окремих стержнів. Однак застосування цієї технології не передбачене чинними національними нормативними документами у зв’язку з чим НДІБВ було проведено необхідні комплексні дослідження у процесі яких встановлено що технологія влаштування буроін’єкційних паль великих діаметрів з напірним бетонуванням через порожнистий шнек в нескельних грунтах має переваги у продуктивності перед традиційними технологіями. Водночас виявлені деякі особливості цієї технології які враховані у процесі підготовки змін до чинних нормативних документів серед яких найбільш істотні такі: - перерви в подачі бетонної суміші в свердловину викликані зміною міксерів створенням пробок в бетоновозах неритмічною поставкою бетонної суміші; - осадка поверхні навколишнього грунту та деформації розміщених поблизу будинків і споруд під час влаштування таких паль у водонасичених нестійких грунтах; - при виготовленні паль в пилувато-глиняних грунтах плинної та плинно-пластичної консистенції спостерігається підвищене винесення грунту та просідання поверхні грунту розтікання бетонної суміші в горизонтальному напрямку перевитрати бетонної суміші в 1 5-2 0 рази щодо проектного об’єму свердловини; - наявність розширень та звужувань стволу палі викликаних перервами в бетонуванні геологічною будовою ділянки та іншими причинами; - неможливість застосування прямих методів контролю розмірів палі суцільності та міцності бетону ствола глибини занурення палі в несучий шар грунту якості грунту в забої свердловини. На підставі проведених досліджень та набутого вітчизняного і зарубіжного досвіду застосування буроін’єкційних паль було підготовлено першу редакцію змін до СНіП 2.02.03-85 та СНіП 3.02.01-87.