Рішення НТР N 54 від 26.09.2001 р.

Рішення НТР N 54 від 26.09.2001 р. Про схвалення нормативних документів

Рішення НТР від 26 вересня 2001 р. № 54 Про схвалення нормативних документів Рішення НТР від 26 вересня 2001 р. № 54 прийнято у робочому порядку Науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження такі нормативні документи: - державний стандарт України “Блоки віконні. Загальні технічні умови” на основі міждержавного ГОСТ 23166-99 прийнятого рішенням МНТКБ протокол № 16 від 2 грудня 1999 р. на заміну ГОСТ 23166-78; - державний стандарт України “Скло загартоване будівельне. Технічні умови” на основі міждержавного ГОСТ 30698-2000 прийнятого рішенням МНТКБ протокол № 17 від 17 травня 2000 р. вперше; - Зміну № 1 СНіП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания” розроблену інститутом “КиївЗНДІЕП” для застосування тільки на території України. 2. Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко підготувати проект наказу Комітету про надання чинності зазначеним стандартам і зміні та забезпечити формування “Справ НД” в установленому порядку. Голова НТР В.Череп