Рішення НТР N 55 від 16.10.2001 р.

Рішення НТР N 55 від 16.10.2001 р. Про впровадження вітчизняного коагулянта-флокулянта “Сизол” на водоочисних спорудах України

Рішення НТР від 16 жовтня 2001 р. № 55 Про впровадження вітчизняного коагулянта-флокулянта “Сизол” на водоочисних спорудах України Рішення НТР від 16 жовтня 2001 р. № 55 Розглянувши пропозиції головних розробників технічної і конструкторської документації Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства і Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України щодо впровадження вітчизняного коагулянта-флокулянта “Сизол-2500” на водоочисних спорудах України науково-технічна рада вирішила: 1. Рекомендувати коагулянт-флокулянт “Сизол-2500” для впровадження на спорудах водопідготовки питної води. 2. Управлінню реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства О.Мільнер разом із НДКТІ МГ Г.Щербина підготувати відповідні інформаційні матеріали а Управлінню інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату колегії та науково-технічної ради А.Григор забезпечити їх розміщення у засобах масової інформації. Заступник голови НТР Г.Семчук Довідка Погіршення стану джерел водопостачання при досить жорстких вимогах до якості питної води вимагає удосконалення технології водопідготовки. Одним з її елементів є застосування широкого спектру високоефективних коагулянтів та флокулянтів які б забезпечували високий ступінь очищення незалежно від джерела природної води її складу кліматичних умов. В Україні сьогодні виробляється тільки два види реагентів: неорганічний коагулянт “Полвак” – сульфат алюмінію і аніонний полімерний флокулянт на основі поліакриламіду які незважаючи на ряд позитивних властивостей мають суттєві недоліки і зокрема обмежений діапазон pH і температури води значний вміст залишкового алюмінію в очищеній воді тощо. В інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України розроблено високоефективний неорганічний коагулянт-флокулянт до складу якого входять кремнієві кислоти що отримав технічну назву “Сизол-2500”. Реагент пройшов токсиколого-гігієнічну експертизу та одержав дозвіл МОЗ України для використання за призначенням. Виготовлені технічні умови на реагент. За даними попередніх детальних лабораторних досліджень впливу “Сизол-2500” на процес очищення вод різної природи було визначено його високу ефективність. Використання цього реагента порівняно з традиційним коагулянтом – сульфатом алюмінію забезпечує такі переваги: збільшується густина зкоагульованих частинок процес пластівцеутворення і осадження пластівців; зростає глибина очищення води за рахунок ефективного видалення в осад зкоагульованих часток і видалення домішок які погано видаляються іншими реагентами; виключається добавлення підлужуючих розчинів; розширюється область оптимальних значень pH; суттєво поліпшується процес очищення води в холодний період року; у 2-9 разів зменшується вміст залишкового алюмінію в очищеній воді.