Рішення НТР N 61 від 16.11.2001 р.

Рішення НТР N 61 від 16.11.2001 р. Про проект Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання витрат робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства

Рішення НТР від 16 листопада 2001 р. № 61 Про проект Методичних рекомендацій з планування обліку і калькулювання витрат робіт послуг на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства Рішення НТР від 16 листопада 2001 р. № 61 Науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект Методичних рекомендацій з планування обліку і калькулювання витрат робіт послуг на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства далі Методичні рекомендації розроблений Проблемним інститутом нетрадиційних енерготехнологій та інжинірингу Академії будівництва України на виконання Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV. 2. Управлінню економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства А.Кулеша : надіслати проект Методичних рекомендацій на погодження Мінекономіки; після погодження подати Методичні рекомендації на затвердження в установленому порядку. Голова НТР В.Череп