Рішення НТР N 71 від 14.12.2001 р.

Рішення НТР N 71 від 14.12.2001 р. Про проекти Закону України “Про фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду” та “Типового положення про регіональні цільові фонди реконструкції житлових будинків”

Рішення НТР від 14 грудня 2001 р. № 71 Про проекти Закону України “Про фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду” та “Типового положення про регіональні цільові фонди реконструкції житлових будинків” Рішення НТР від 14 грудня 2001 р. № 71 Розглянувши проекти Закону України “Про фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду” та “Типового положення про регіональні цільові фонди реконструкції житлових будинків” розроблені Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.99 № 820 “Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій” та враховуючи пропозиції висловлені в ході їх обговорення науково-технічна рада вирішила: 1. Узяти до відома розроблення остаточної редакції проектів Закону України “Про фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду” та “Типового положення про регіональні цільові фонди реконструкції житлових будинків” відкоригованих за зауваженнями Мінекономіки Мінфіну та Мінюсту. 2. Погодитися з пропозиціями Мінекономіки Мінфіну та Мінюсту щодо подання на розгляд Кабінету Міністрів України зазначених законодавчо-нормативних актів після прийняття нового Житлового кодексу Податкового кодексу Законів “Про іпотеку” “Про гарантування вкладів населення” які можуть вплинути на законодавче регулювання фінансово-інвестиційного механізму реконструкції житлового фонду і зумовити подальше доопрацювання розроблених документів. 3. Рекомендувати створити робочу групу із залученням фахівців економічного профілю науково-дослідних і проектних інститутів та інших організацій під керівництвом першого заступника голови Комітету А.Беркути з метою координації розроблення законодавчо-нормативної бази інвестиційно-фінансового механізму реконструкції житлового фонду. Голова НТР В.Череп Довідка Проект Закону України “Про фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду” ІІІ редакція розроблений НДІБВ на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 року № 820 “Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій”. Вказаний проект Закону України спрямований на створення умов для запровадження нового фінансово-інвестиційного механізму із залученням небюджетних джерел фінансування для реконструкції житлового фонду а також системи довгострокового кредитування і податкових пільг учасникам інвестиційної діяльності в сучасних економічних умовах. Проект зазначеного Закону України складається з двох основних розділів перехідних та прикінцевих положень містить 18 статей. У розділі 1 “Загальні положення” визначено основні терміни які використані у цьому Законі мета створення фінансово-інвестиційного механізму реконструкції житлового фонду та його правові основи. Розділ 2 “Фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду” передбачає шляхи його реалізації у тому числі через створення державного та регіональних цільових фондів визначає джерела фінансування за рахунок яких вони наповнюються а також обумовлює пільги для учасників реконструкції. Регіональні цільові фонди створюються за рішенням місцевих органів державної виконавчої влади в межах які обумовлені затвердженими регіональними програмами реконструкції житлового фонду. У прикінцевих положеннях визначено умови які необхідно виконати для узгодження цього Закону з іншими чинними нормативно-правовими актами. Проект “Типового положення про регіональні цільові фонди реконструкції житлових будинків” ІІІ редакція далі Положення розроблено Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.99 № 820 “Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій”. Це Положення є підзаконним актом проекту Закону України “Про фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду” стаття 3 . Проект Положення розроблено з метою надання юридичного права та запровадження механізму створення в регіонах та наповнення коштами цільових фондів реконструкції житлових будинків із залученням різних джерел фінансування. Проект Положення складається із загальних положень та двох основних розділів: порядок формування та порядок використання коштів регіональних цільових фондів реконструкції житлових будинків містить 31 статтю. У “Загальних положеннях” визначено основні терміни використані у цьому Положенні яке є основою для розроблення в регіонах Положень про регіональні цільові фонди реконструкції житлових будинків з урахуванням конкретних місцевих умов. Обумовлено що сума коштів які мають спрямовуватись в регіональні цільові фонди визначається обсягами реконструкції передбаченими затвердженими регіональними програмами реконструкції. Регіональні цільові фонди створюються за поданням рад місцевих держадміністрацій відповідно до чинного законодавства. Розділ І “Порядок формування регіональних цільових фондів реконструкції житлових будинків” встановлює за рахунок яких коштів мають створюватись регіональні цільові фонди у тому числі шляхом надання довгострокових банківських кредитів іпотечного кредитування коштів населення тощо. Обумовлено що розміри відрахувань до регіональних фондів уточнюються щорічно виходячи з реальної потреби. Розділ ІІ “Порядок використання коштів регіональних цільових фондів реконструкції житлових будинків” визначає умови на яких споживачеві надаються кошти кредити позики тощо на здійснення реконструкції житлових будинків а також пільги з метою стимулювання залучення коштів до регіонального цільового фонду.