Наказ N 20 від 30.01.2002 р.

Наказ N 20 від 30.01.2002 р. Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760 “Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України”

Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760 Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760“Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктівкультурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” Наказ від 30 січня 2002 р. № 20 Відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини” Кабінет Міністрів України постановою від 27.12.2001 № 1760 затвердив Порядок визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. При цьому встановлено що Держбуд України забезпечує занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України по пам’ятках архітектури та містобудування садово-паркового мистецтва монументального мистецтва пов’язаних з архітектурними пам’ятками комплексами ансамблями і ландшафтних пам’ятках. Мінкультури разом з Держбудом доручено затвердити зразок облікової картки та паспорта об’єкта культурної спадщини. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760 “Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” наказую: 1. Структурним підрозділам Комітету Республіканському комітету з охорони та використання пам’яток історії та культури Ради міністрів Автономної Республіки Крим управлінням містобудування і архітектури обласних Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій органам охорони культурної спадщини Київської міської та Одеської обласної державних адміністрацій підвідомчим установам і організаціям взяти зазначену постанову Кабінету Міністрів України до безумовного виконання. 2. Утворити експертну комісію держбуду України з занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та затвердити її склад. 3. Управлінню охорони та реставрації пам’яток містобудування і архітектури М.Кучерук забезпечити: подання на затвердження в місячний термін Положення про експертну комісію Держбуду України; організацію роботи експертної комісії та науково-методичної ради щодо розгляду питань про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України; розгляд матеріалів і підготовку пропозицій щодо занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України; розроблення протягом 2002 року зразка облікової картки та паспорта об’єкта культурної спадщини і внесення його Мінкультури для затвердження спільним рішенням; при формуванні пропозицій до Державного бюджету України на 2 3 і наступні роки передбачення коштів на виконання робіт щодо створення та ведення Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 4. Відділу підвідомчих організацій В.Гибелинда Управлінню фінансування бухгалтерського обліку та звітності Т.Щавінська за поданням Управління охорони та реставрації пам’яток містобудування і архітектури враховувати необхідні витрати на матеріально-технічне забезпечення діяльності експертної комісії Держбуду України. 5. Управлінню інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату колегії та науково-технічної ради А.Григор спільно з Управлінням охорони та реставрації пам’яток містобудування і архітектури при коригуванні положень про Держбуд України та про Управління охорони та реставрації пам’яток містобудування і архітектури внести зміни й доповнення щодо виконання додаткових функцій Комітету й Управління охорони та реставрації пам’яток містобудування і архітектури що випливають з зазначеної постанови Кабінету Міністрів України. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Комітету В.Присяжнюка. Голова Комітету В.Череп