Наказ N 44 від 01.03.2002 р.

Наказ N 44 від 01.03.2002 р. Про організацію виконання Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”

Наказ від 1 березня 2002 р. № 44 Про організацію виконання Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” Наказ від 1 березня 2002 р. № 44 У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” 10 січня 2002 року №2918 - III та на виконання відповідного доручення Прем’єр-міністра України від 07.02.02 № 1397/3 наказую: 1. Управлінням і відділам Комітету взяти зазначений Закон до відома і керівництва в роботі та у п’ятимісячний термін забезпечити перегляд і приведення відомчих нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом. 2. Управлінню реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства О.Мільнер Управлінню містобудівної політики А.Економов Управлінню економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства А.Кулеша Управлінню реформування ціноутворення методології експертизи та контролю вартості будівництва П.Губень Управлінню нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду М.Каплун Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко Відділу стратегії розвитку комунальної теплоенергетики С.Кремена : - у двомісячний термін узагальнити матеріали міністерств та відомств і подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо приведення законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом; - забезпечити у встановлені строки розроблення проектів нормативно-правових документів згідно з додатком. 3. Начальникам управлінь Комітету які відповідають згідно з п.2 цього наказу за підготовку проектів документів забезпечити розгляд нормативно-правових документів на науково-технічній раді Комітету та узгодити у встановленому порядку з міністерствами та відомствами для подання Кабінету Міністрів України. 4. Управлінню реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства О.Мільнер Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко Управлінню фінансування бухгалтерського обліку та звітності Т.Щавінська передбачати фінансування розроблення нормативно-правових актів згідно з додатком . 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови Комітету Г.М.Семчука. Т.в.о. Голови КомітетуА.Беркута Додаток до наказу Держбуду Українивід 01.03.2002 року № 44 Графік підготовки нормативно-правових документів які необхідно розробити в зв’язку з прийняттям Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” № Назва документу Стаття Закону Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади -виконавці Виконавці від Держбуду Подання на затвердження Форма подання документу 1. Порядок підготовки і оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання Ст.11 Держбуд МОЗ Мінекоресурсів Мінекономіки Держводгосп Держстандарт Антимонопольний комітет Мінюст Мільнер О.О.Кравченко Л.О.Кулеша А.А.НДКТІ МГ 15.062002р. Проект документу та проект постанови КМУ про його затвердження погоджені в установленому порядку 2. Порядок розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання Ст.29 Держбуд МОЗ Мінекоресурсів Держводгосп Мінюст Мільнер О.О.Кулеша А.А.Державна Академія житлово-комунального господарства 2002р. Проект документу та проект постанови КМУ про його затвердження погоджені в установленому порядку 3. ДСТ України “Вода питна. Вимоги та контроль за якістю” Ст.27 Держбуд МОЗ Держстандарт Мінекоресурсів Мінекономіки Мінфін Держводгосп Мільнер О.О.Кравченко Л.О.НДКТІ МГ 2005 р. Державний стандарт України ДСТУ 4. ДСТ України “Джерела централізованого питного водопостачання” Ст.27 Держбуд МОЗ Держстандарт Мінекоресурсів Мінекономіки Мінфін Держводгосп Мільнер О.О.Кравченко Л.О.Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України 2004 р. Державний стандарт України ДСТУ 5. Порядок розроблення технологічних нормативів використання питної води підприємствами питного водопостачання Ст.29 Держбуд Мінекономіки Мінекоресурсів Держводгосп Мільнер О.О.Державна академія житлово-комунального господарства 10 липня2002 р. Нормативний акт затверджений наказом по Комітету 6. Порядок розроблення та затвердження технічних умов у сфері питної води та питного водопостачання Ст.29 Держбуд Мінекономіки Держпідприєм-ництва Антимонопольний комітет Мільнер О.О.Економов А.О.Губень П.І. 10 липня 2002 р. Нормативний акт затверджений наказом по Комітету 7. Методика визначення питомих норм матеріальних і енергетичних витрат на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства Ст.32 Держбуд Мінекономіки Держкоменерго-збереження Мільнер О.О.Кулеша А.А.УкркомунНДІ-прогрес 2002 р. Нормативний акт затверджений наказом по Комітету 8. Зміни і доповнення до “Правил надання послуг з водо- теплопостачання та водовідведення” Ст.19 Держбуд Мінекономіки МОЗ Мінфін Держстандарт Антимонопольний комітет Мінюст Каплун М.М.Мільнер О.О.Кремена С.В.Кравченко Л.О.Кулеша А.А. 10 липня2002 р. Проект документу та проект постанови КМУ про внесення змін і доповнень погоджені в установленому порядку 9. Пропозиції щодо приведення законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність з Законом України “Про питну воду та питне водопостачання”. Розділ XII Держбуд Мінекономіки Мінфін МОЗ МНС Мінпромполітики Мінекоресурсів Держводгосп Держстандарт Антимонопольний комітет Мінюст Держпідприємництва Мільнер О.О.Купчук В.Є.Кремена С.В.Каплун М.М.Кулеша А.А.Кравченко Л.О.Губень П.І.Економов А.О. 7 травня2002 р. Лист до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо приведення законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом. Начальник Управління реформування та розвиткуводопровідно-каналізаційного господарстваО.Мільнер