Наказ N 54 від 20.03.2002 р.

Наказ N 54 від 20.03.2002 р. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та промислового призначення, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2001 році в Україні

Наказ від 20 березня 2002 р. № 54 Про затвердження Положення про проведення конкурсу на кращібудинки і комплекси житлово-цивільного та промисловогопризначення збудовані і прийняті в експлуатацію у 2001 році в Україні Наказ від 20 березня 2002 р. № 54 Згідно з Положенням про Державний комітет будівництва архітектури та житлової політики України затвердженим Указом Президента України від 09.12.97 № 1342/97 та з метою сприяння підвищенню якості проектування і будівництва поширення досвіду з впровадження нових прогресивних технологій будівельних матеріалів і конструкцій вдалих конструктивно-планувальних та архітектурних рішень популяризації кращих об’єктів житлово-цивільного та промислового призначення збудованих і прийнятих в експлуатацію у 2001 році наказую: 1. Провести конкурс на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та промислового призначення збудовані і прийняті в експлуатацію у 2001 році. 2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та промислового призначення збудовані і прийняті в експлуатацію у 2001 році в Україні згідно з додатком 1. 3. Для проведення конкурсу утворити журі у складі згідно з додатком 2. 4. Установити термін подання матеріалів на конкурс - до 15 червня 2002 року. 5. Для попереднього розгляду матеріалів конкурсу безпосереднього ознайомлення з об’єктами та підготовки пропозицій журі утворити експертну комісію у складі згідно з додатком 3. 6. Експертній комісії до 25 червня поточного року внести пропозиції журі конкурсу щодо присудження відповідних призових місць об’єктам поданим на конкурс. 7. Журі конкурсу підбити підсумки конкурсу до 5 липня 2002 року і подати на затвердження Держбуду України пропозиції щодо присудження об’єктам призових місць та дипломів. 8.Організаційно-технічне забезпечення з проведення конкурсу покласти на Науково-дослідний інститут будівельного виробництва В.Балицький якому: до 1 липня 2002 року організувати фотовиставку поданих на конкурс об’єктів; до 15 липня 2002 року підготувати проект наказу Держбуду за підсумками конкурсу; до 25 липня 2002 року виконати оформлення дипломів та грамот для нагородження переможців конкурсу. 9. Держархбудінспекції України В.Папка : забезпечити вручення переможцям конкурсу дипломів та грамот до професійного свята “Дня будівельника” 11.07.02 ; довести цей наказ до відома всіх зацікавлених організацій. 10. Управлінню інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату колегії та науково-технічної ради А.Григор забезпечити публікацію інформації про проведення конкурсу та його підсумки у засобах масової інформації. Т.в.о. Голови КомітетуА.Беркута * * * Додаток 1до наказу Держбудувід 20.03.2002 № 54 ПОЛОЖЕННЯпро проведення конкурсу на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та промислового призначення збудовані і прийняті в експлуатацію у 2001 році в Україні 1. Конкурс на кращі житлово-цивільні та промислові будинки і комплекси збудовані в Україні проводиться Держбудом України з метою сприяння подальшому поліпшенню якості будівництва узагальненню і поширенню передового досвіду в житлово-цивільному та промисловому будівництві. Конкурс має за мету виявити закінчені будівництвом мікрорайони комплекси і окремі об’єкти житлово-цивільного та промислового призначення виконані з високою якістю будівельних робіт вдалими проектними рішеннями. 2. Для підведення підсумків конкурсу створюється журі у складі працівників Держбуду України Центрального комітету профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Творчої науково-технічної спілки будівельників України Спілки архітекторів України науково-дослідних та проектних інститутів будівельних корпорацій України. 3. У конкурсі можуть брати участь будівельні і проектні організації та замовники забудовники . Участь у конкурсі добровільна. 4. При розгляді матеріалів по представлених на конкурс об’єктах перевага віддається тим які мають рекомендації Міністерства архітектури та містобудування Автономної Республіки Крим відповідних управлінь містобудування і архітектури обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і Творчої науково-технічної спілки будівельників України. 5. Представлені на конкурс об’єкти повинні бути закінчені будівництвом згідно з затвердженим проектом та вимогами державних стандартів норм і правил. 6. Подані на конкурс матеріали експонуються на виставці в Держбуді України виносяться на попередній розгляд експертної комісії та подаються на остаточний висновок журі конкурсу. 7. Будівельним монтажним проектним та іншим організаціям що брали участь у будівництві тих житлових громадських та промислових комплексів окремих будинків та споруд які визнані журі конкурсу кращими присуджуються призові місця 1-ше 2-ге 3-тє з врученням дипломів відповідно першого другого та третього ступенів. Робітники та інженерно-технічні працівники які найбільше відзначилися при будівництві та проектуванні об’єктів-переможців нагороджуються грамотами Держбуду України. 8.Рішення журі затверджується наказом Держбуду. 9.Організаційно-технічне забезпечення проведення конкурсу здійснює Науково-дослідний інститут будівельного виробництва. Начальник Держархбудінспекції УкраїниВ. Папка * * * Додаток 2до наказу Держбудувід 20.03.2002 № 54 Склад журі конкурсу ПРИСЯЖНЮК В.Ф. - заступник Голови Держбуду України голова журі; ПАПКА В.В. - начальник Держархбудінспекції України заступник голови журі; ЯНЬШИН В.М. - голова Центрального комітету профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України заступник голови журі за згодою ; ЗІНОВ’ЄВА В.І. - заступник голови Творчої науково-технічної спілки будівельників України заступник голови журі за згодою ; ХУДЯКОВ Ю.Ф. - віце-президент Спілки архітекторів України заступник голови журі за згодою ; Члени журі: АНТОНЮК П.Д. - директор ЗАТ “Інститут Діпроцивільпромбуд” за згодою ; СИРОТА В.В. - заступник начальника Держархбудінспекції України; БІЛОКОНЬ Ю.М. - директор інституту “Діпромісто”; ГРИГОР А.Ф. - начальник Управління інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату колегії та науково-технічної ради головний редактор Інформаційного бюлетеня Держбуду України; ЕКОНОМОВ А.О. - начальник Управління містобудівної політики Держбуду України; КЛЮШНІЧЕНКО Є.Є. - директор НДПІмістобудування; КРИЩУК А.Б. - начальник Управління інженерного захисту територій та промислової політики Держбуду України; ЗАБЛОЦЬКИЙ Є.Й. - заступник директора НДІ будівельного виробництва; АВДІЄНКО О.П. - заступник начальника Управління архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд Держбуду України; ЧИЖЕВСЬКИЙ О.П. - директор УкрНДІпроцивільсільбуд; ІВАНОВСЬКИЙ В.М. - начальник відділу корпорації “Украгропромбуд” за згодою ; ЄФІМЧУК В.В. - начальник виробничо-технічного управління корпорації “Укрбуд” за згодою ; ЧЕСНОК В.М. - головний редактор журналу “Будівництво України” * * * Додаток 3до наказу Держбудувід 20.03.2002 № 54 Склад експертної комісії СИРОТА В.В. - заступник начальника Держархбудінспекції України голова комісії; ЗАБЛОЦЬКИЙ Є.Й. - заступник директора НДІ будівельного виробництва; БІЛЕЦЬКИЙ І.Т. - головний спеціаліст Держархбудінспекції України; НЕЧУХАЄВ В.В. - головний спеціаліст Держархбудінспекції України; ПОТОПАЄВ Б.П. - завідувач сектора НДІ будівельного виробництва.