Наказ N 68 від 05.04.2002 р.

Наказ N 68 від 05.04.2002 р. Про організацію здійснення заходів щодо виконання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні

Наказ від 5 квітня 2002 р. № 68 Про організацію здійснення заходів щодо виконання Програмидержавної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні Наказ від 5 квітня 2002 р. № 68 З метою забезпечення виконання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні затвердженої Указом Президента України від 30.08.2001 №749 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 123-р затверджено відповідні заходи. Для організації належного виконання зазначених заходів наказую: 1. Затвердити відповідальними виконавцями заходів щодо виконання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні щодо яких Держбуд України визначено головним виконавцем та співвиконавцем Управління та відділи згідно з додатком. 2. Відповідальним виконавцям згідно з додатком 1 кожного півріччя до 5 числа місяця що настає за звітним періодом подавати Управлінню містобудівної політики А.Економов інформацію про стан здійснення заходів для узагальнення та подання її до 15 числа того ж місяця Фонду сприяння місцевому самоврядуванню при Президентові України. 3. Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко Управлінню фінансування бухгалтерського обліку та звітності Т.Щавінська при формуванні плану науково-дослідних робіт за рахунок Державного бюджету передбачити необхідні кошти на виконання зазначених заходів за поданням управлінь та відділів. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови Комітету В.Присяжнюка. Голова КомітетуВ.Череп * * * Додаток 1до наказу Держбуду Українивід 5.04.2002 № 68 Відповідальні виконавці заходів щодо виконання Програми державної підтримкирозвитку місцевого самоврядування в Україні в яких Держбуд України визначеноголовним виконавцем № пп Пункт заходів Зміст заходу Термін виконання Виконавці – центральні органи виконавчої влади Відповідальні виконавці від Держбуду України 1. 2. до п.2 Програми Розроблення методичних рекомендацій щодо наукового обгрунтування допустимих видів використання окремих зон території населених пунктів у складі місцевих правил забудови Вересень 2002 р. Держбуд Держкомзем Управління містобудівної політики 2. 2. до п.2 Програми Розроблення порядку взаємодії територіальних органів містобудування та архітектури територіальних органів по земельних ресурсах при вирішенні питань розміщення об’єктів будівництва у складі місцевих правил забудови Жовтень 2002 р. Держбуд Держкомзем Управління містобудівної політики 3. 2. до п.2 Програми Видання методичних рекомендацій щодо складу та змісту місцевих правил забудови та їх розповсюдження 2003-2004роки Держбуд Держкомзем Управління містобудівної політики Укрархбудінформ 4. 8. до п.9 Програми Створення постійно діючої виставки-продажу “Технології комунального господарства” для демонстрацій найсучасніших технологій надання комунальних послуг Листопад2002 р. Держбуд Мінпромполітики Мінекономіки Асоціація міст України Відділ інноваційної політики нормування та стандартизації Управління реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Відділ стратегії розвитку комунальної теплоенергетики Відділ нормативно-правового забезпечення благоустрою та комунального обслуговування НДКТІ МГ 5. 9. до абз. 1 п.10 Програми Розроблення проектів положень про конкурсні комісії умови та порядок проведення щорічного всеукраїнського огляду міст селищ сіл щодо благоустрою і підтримання громадського порядку Березень-травень2002 р. Держбуд Мінекономіки Рада міністрів АРК обласні Київська та Севастопольська міськдержадміні-страції Асоціація міст України Український муніципальний клуб Відділ нормативно-правового забезпечення благоустрою та комунального обслуговування