Наказ N 55 від 08.10.2002 р.

Наказ N 55 від 08.10.2002 р. Про надання функцій територіальної організації ВАТ Сумський Промпроект

Наказ від 8 жовтня 2002 р. № 55 Про надання функцій територіальної організації ВАТ "Сумський Промпроект" Наказ від 8 жовтня 2002 р. № 55 З метою підтримання високого рівня якості і ефективності проектних робіт та оперативного вирішення питань проектування об’єктів промислового будівництва наказую: 1. На підставі рішення науково-технічної ради Держбуду України від 03.10.02 р. №8 надати функції територіальної організації у промисловому будівництві по Сумській області ВАТ "Сумський Промпроект". 2. Затвердити і ввести вдію з 1 листопада 2002 року розроблену ВАТ "Сумський Промпроект" зміну №3 ДБН А.2.3-1-99 "Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення" що додається. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету В.Присяжнюка. Голова ДержбудуВ. ЧЕРЕП Додаток Зміна № 3 ДБН А.2.3-1-99 „Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення”. Наказом Держбуду України від 8 жовтня 2002 року № 55 строк введення в дію встановлений з 1 листопада 2002 року. Текст зміни Додаток 2 таблиця напрям діяльності „У промисловому будівництві”. Позицію 6 викласти в новій редакції доповнити позицією 7: Територіальні організації за напрямами діяльності Території на яких здійснюють свої функції територіальні організації 6. Харківський ПромбудНДІпроект м.Харків Полтавська Харківська області 7. ВАТ „Сумський Промпроект” м.Суми Сумська область * * * ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ Приложение 2 таблица направление деятельности "В промышленном строительстве". Позицию 6 изложить в новой редакции дополнить позицией 7: Территориальные организации по направлениям деятельности Территории на которых осуществляют свои функции территориальные организации 6. Харьковский ПромстройНИИпроект г.Харьков Полтавская Харьковская области 7. ОАО "Сумской Промпроект" г.Сумы Сумская область