Наказ N 60 від 16.08.2002 р.

Наказ N 60 від 16.08.2002 р. Про забезпечення виконання перспективного плану невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій

Наказ від 16 жовтня 2002 р. № 60 Про забезпечення виконання перспективного плану невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій Наказ від 16 жовтня 2002 р. № 60 Кабінет Міністрів України з метою забезпечення виконання Указу Президента України від 21 березня 2002 р. № 279 „Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій” створення належних умов для відновлення порушеної справедливості захисту прав і законних інтересів релігійних організацій утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності розпорядженням від 27.09.2002 № 594-р затвердив перспективний план невідкладних заходів. Зазначеним розпорядженням доручено Держбуду іншим центральним органам виконавчої влади Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити здійснення заходів включених до перспективного плану. З метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.02 № 594-р наказую: 1. Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови М.Кучерук разом з Управліннями містобудування і архітектури обласних держадміністрацій у двомісячний термін підготувати для подання Міжвідомчій комісії з підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій які були порушені внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігії інформацію про культові об’єкти – пам’ятки архітектури та містобудування які належать до сфери управління Держбуду а також до сфери управління названих структурних підрозділів облдержадміністрацій та які з цих об’єктів можуть бути повернуті церквам і релігійним організаціям. 2. Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови: передбачати при формуванні плану реставраційно-ремонтних робіт кошти на виконання реставрації культових споруд – пам’яток архітектури національного значення; надавати сприяння та необхідну науково-методичну допомогу стосовно підготовки до видання фотоальбомів буклетів церковно-мистецької літератури пов’язаної з популяризацією та збереженням культових споруд які перебувають на державному обліку як пам’ятки архітектури. Голова КомітетуВ.Череп